Univerzitet Metropolitan nastavlja sa gostujućim predavanjima – MET Talks, gde u okviru redovnih predavnja studenti imaju priliku da čuju gostujuće predavače na različite teme, a koje će im značiti u daljem radu i razvoju.

 

Jedno takvo predavanje će se održati u ponedeljak, 02. decembra 2019. godine sa početkom od 14h u Konferencijskoj sali Univerziteta Metropolitan u Beogradu, u okviru predmeta Liderstvo i donošenje odluka na Fakultetu za menadžment, kod profesorke dr Tatjane Mamule, a na temu – Rodni aspekt preduzetništva u eri digitalizacije.

 

Predavanje – Rodni aspekt preduzetništva u eri digitalizacije se bavi odgovorima na brojna pitanja koja su aktuelna u savremenim privrednim tokovima poput:
 
1. Zašto preduzetništvo treba posmatrati iz rodne perspektive?
2. Da li se rodna diskriminicija preselila iz off-line u on-line okruženje?
3. Kako se postiže rodni balans u preduzetništvu?

 

Predavač na predstojećem MET Talks-u je dr Sanja Popović-Pantić, vodeći nacionalni konsultant za žensko preduzetništvo, sa užom specijalizacijom u oblasti inovacija za mala i srednja preduzeća. Doktorirala je na temu ženskog preduzetništva 2013. godine na Ekonomskom fakultetu,  Univerziteta u Beogradu. Od maja 2015. godine, Sanja predsedava međunarodnom sektorskom grupom za žensko preduzetništvo u okviru Evropske mreže preduzetništva, predsednica je Udruženja poslovnih žena Srbije 21 godinu.

 

Njene akademske reference se pretežno odnose na inovacije u preduzećima i rodne aspekte inovativnog preduzetništva. Zaposlena je kao naučna saradnica u Centru za istraživanje razvoja nauke i tehnologije Instituta „Mihajlo Pupin“ od 1997. godine, u okviru koga je angažovana kao projektni menadžer dva međunarodna projekta. Jedan je Evropska mreža preduzetništva, a drugi je projekat Dunavskog transnacionalnog programa, namenjen uspostavljanju inovacionih laboratorija za razvoj preduzetničkih veština mladih. Sanja je objavila dva rada u međunarodnim časopisima sa SCI liste, jedan u vodećem nacionalnom časopisu i brojne radove u zbornicima od međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i dve knjige o ženskom preduzetništvu. Od 1997. uključena je u projekte Ministarstva nauke, ali i u EU projekte kao inovacioni konsultant.

 

Sanja Popović-Pantić je predsednica najveće nacionalne organizacije preduzetnica – Udruženja poslovnih žena Srbije od 1998. godine, u kojem je vodila više od 200 projekata, uključujući i one finansirane iz IPA fondova. Za taj rad je nagrađena priznanjem The World of Difference 100 Award na predlog Ambasade SAD od strane Internacionalne alijanse žena 2012. godine, kao i nacionalnim priznanjima od Ministarstva privrede i časopisa Ekonometar i Biznis 2012. godine, ali i Poveljom Kapetan Miše Anastasijevića 2017. i regionalnom nagradom „Stvaratelji za stoljeća“ 2015. godine, tako da će studenti Metropolitana na MET Talks-u imati mogućnost da čuju i razmene mišljenje sa vrhunskim stručnjakom za rodni aspekt preduzetništva i rodnu ravnopravnost.