U okviru projekta Univerziteta Metropolitan – ,,MET Talks“, održaće se webinar preko Zoom platforme na temu „Uvod u Cloud Computing“, koji će održati doc. dr Dragan Đokić, profesor na Fakultetu informacionih tehnologija.

 

MET webinar ima za cilj da vas upozna sa osnovama Cloud Computing-a. Uvod u Cloud Computing, u prevodu „računarstvo u oblaku“, obuhvata i objašnjava pojmove u vezi sa savremenim Cloud Computing tehnologijama kao što su: tehnologije za virtualizaciju, platforma kao servis (PaaS), infrastruktura kao servis (IaaS), softver kao servis (SaaS) i druge Cloud Computing tehnologije.

 

Ukoliko ste zainteresovani da saznate zbog čega su Cloud tehnologije značajne i koje benefite omogućavaju korisnicima i organizacijama, pozivamo vas da budete jedan od učesnika. 

 

Oblasti istraživanja doc. dr Dragana Đokića su upravo – Cloud Computing tehnologije, virtualizacija, bezbednost informacija, zaštita podataka o ličnosti, ISO standardi, elektronsko poslovanje, prilagodljivi sistemi za upravljanje poslovnim procesima, operativni sistemi, poslovna analiza i IT upravljanje, IT korisnička podrška. Profesionalna karijera: CISO (od 2019.) Kompanija „Dunav osiguranje“ doo; DPO (od 2019.) Kompanija „Dunav osiguranje“ doo; Menadžer za bezbednost informacija – vođa projektnog tima (u periodu 2016 – 2018.) JP „Pošta Srbije“; Docent (od 2015.) na Fakultetu informacionih tehnologija, Univerziteta Metropolitan;  Nastavnik (od 2012.) na Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu; Direktor Sektora za informatičku podršku (u periodu 2001 – 2015.) JP „Pošta Srbije“; Član Komisije za standarde I1/07 Softverski inženjering, promene IT u obrazovanju i Internet, (od 2013.) Instituta za standardizaciju Srbije; Član Komisije za standarde I224 Identifikacija, kartice, finansijske usluge i tehnike bezbednosti u IT, (od 2013.) Instituta za standardizaciju Srbije; Član udruženja E-Sigurnost čiji je glavni cilj podizanje nivoa informacione bezbednosti u RS; Tokom rada vodio i učestvovao u izradi i realizaciji većeg broja projekata u velikim poslovnim sistemima. Autor je više naučnih i stručnih radova u domaćim i internacionalnim časopisima, i učesnik na više domaćih i inostranih konferencija. Učestvovao u velikom broju eksternih provera poslovnih sistema u vezi sa primenom ISO standarda kao vođa proveravačkog tima.

 


Ne propustite MET webinar o uvodu u Cloud Computing koji se realizuje u petak od 18h!
 
PRISTUP NA LINK:
 
 https://zoom.us/j/5595384650?pwd=aXdmQWZVWmM1R1pXNDVQRVBpK09mQT09

 
Meeting ID: 559 538 4650
 
Password: 2zK9aD
 
* Zoom je uveo obaveznu lozinku pored postojećeg meeting linka/ID-a.