Na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu su održane gostujuće, kreativne radionice za studente svih fakulteta i smerova. Radionice su održali eminentni profesori – sa Univerziteta u Mariboru, profesor dr Iztok Palčić i profesorka dr Beatrice Ligorio, sa Univerziteta u Bariju, a u sklopu projekta “Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia” – IF4TM.
 
Prva radionica je održana 05. marta 2019. godine sa temom “Creativity is just inteligence having fun” – gde su naši studenti imali priliku da razgibaju svoje vijuge na kreativnoj radionici “With creative thinking to a lot of ideas and potential innovation”, a održao ju je uvaženi profesor dr Iztok Palčić sa Univerziteta u Mariboru.
 
Radionica se sastojala iz tri dela:

  • uvodna reč o projektu
  • uvod u kreativnost kroz moždano razgibavanje
  • prezentacija metode kreativnog šablona

Na samom početku radionice, predstavljen je projekat, a zatim je profesor dr Palčić uveo studente u proces kreativnog razmišljanja kroz nekoliko mozgalica, vežbi za koncentraciju i zanimljive matematičke zadatke.  Zatim je predstavljena metoda za kreiranje kreativnog šablona, koja omogućava razvoj nove percepcije o već postojećem proizvodu i pruža mogućnost njegovog usavršavanja. Takođe, ova metoda se može koristiti i za kreiranje inovativnih rešenja stvarajući novu konekciju koja nije do tada postojala između različitih varijabli.
 
Studenti svih smerova su bili oduševljeni radionicom, a znanja stečena na gostujućem predavanju profesora dr Palčića će moći da primene u svom budućem poslu, bez obzira na struku.

 

Druga, online kreativna radionica je održana 07. marta 2019. godine pod nazivom “When many is better than one: The power of collaboration for being creative” za sve zainteresovane studente našeg univerziteta. Kreativnu radionicu je održala uvažena profesorka, dr Beatrice Ligorio sa Univerziteta u Bariju, direktno iz Italije putem live prenosa.
 
Radionica je imala za cilj da prikaže kako se uz zajedničke napore, kombinovanje ideja i uklapanje kompetencija može doći do odličnih rešenja. Svako od studenata sa različitih fakulteta Univerziteta Metropolitan je predstavio svoju ideju za projekat koji bi želeo da realizuje u budućnosti, kompetencije koje su mu potrebne za realizaciju kao i one koje mu nedostaju. Nakon toga, studenti su se podelili u grupe, međusobno usklađujući svoje kompetencije tako da ostali članovi grupe imaju one kompetencije koje njima nedostaju, a nakon toga su pojedinačne ideje spojili u jednu zajedničku.  Kao rezultat radionice nastale su dve veoma zanimljive ideje, koje se odlikuju inovativnošću i kreativnošću.
 
Na obostrano zadovoljstvo, kreativne radionice su uspešno realizovane, a nadamo se da će se saradnja između ova dva univerziteta i Metropolitana nastaviti u budućnosti, kao i da će naši studenti imati prilike da svoje ideje sprovedu u delo. Univerzitet Metropolitan uvek stoji na raspolaganju i čini sve kako bi omogućio svojim studentima da usvajaju nova znanja, i razvijaju svoju kreativnost, što pokazuje i organizovanje online radionice, kada to nije moguće odraditi uživo.