Univerzitet Metropolitan u Beogradu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavljuje konkurs za razmenu studenata (mobilnost) na Malardalen univerzitetu u Vasterasu i Eskilstuni (Švedska)

 

Trajanje konkursa – do 15. maja 2019. godine u 12h

Početak studijskog boravka: jesenji semestar 2019/2020

 

Razmena studenata – Mobilnost

 

Razmena studenata podrazumeva ostvarivanje dela studijskog programa na nekom stranom univerzitetu i može biti organizovana u toku osnovnih i postdiplomskih studija. U okviru razmene, studenti u toku svojih studija na Univerzitetu Metropolitan, provode jedan ili više semestara na nekom stranom Univerzitetu.
 
U toku razmene na stranom Univerzitetu, studenti bi trebalo da prate i polažu ispite koji su ekvivalentni ispitima koje bi slušali u tom istom semestru ili semestrima na matičnom fakultetu Univerziteta Metropolitan, da nisu otišli na razmenu. Ovo je bitno, jer ako student na razmeni položi predviđene ispite na stranom Univerzitetu, kad se vrati na matični fakultet UM-a, priznaju mu se se položeni ispiti umesto ekvivalentnih na matičnom fakultetu Univerziteta Metropolitan. Student nastavlja studije na matičnom fakultetu, sa priznatim ispitima sa razmene koji su položeni.
 
Prednosti studenata koji su tokom studiranja bili na razmeni na nekom stranom Univerzitetu su višestruke. Pored sticanja brojnih poznanstava i upoznavanja drugih kultura, studenti uče strani jezik, stiču nova iskustva i imaju veće mogućnosti za zapošljavanje. Samim odlaskom na razmenu, studenti su u prednosti u odnosu na ostale kandidate, jer uspešne kompanije prepozanaju prednosti koje donose iskustva stečena na razmeni.
 
Razmena studenata Univerziteta Metropolitan se organizuje preko projekta ERASMUS+.

 

Ko se može prijaviti za mobilnost?

 

 • Studenti Tradicionalne nastave* Fakulteta informacionih tehnologija koji će u školskoj 2019/20. godini upisati 3. ili 4. godinu Osnovnih akademskih studija (Vasteras).
 • Studenti Tradicionalne nastave* Fakulteta digitalnih umetnosti koji će u školskoj 2019/20. godini upisati 3. ili 4. godinu Osnovnih studija na studijskom programu  Dizajn interaktivnih medija  ili  Grafički dizajn (Eskilstuna i Vasteras).
 •  

  • Iznos mesečne stipendije za životne troškove je 850 evra, a korisniku sleduje i jednokratna nadoknada putnih troškova.**
  • Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erasmus+.

 

Obavezna dokumentacija za prijavu kandidata:

 

 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku, potpisano i skenirano (1 stranica)
  Primer možete videti na sledećem linku: http://motivationalletter.com/motivation-letter-for-erasmus/
 • Biografija studenta na engleskom jeziku. Preporuka: koristiti Europass model
 • Prepis ocena (Transcript of Records) sa fakulteta preveden na engleski jezik od zvaničnog sudskog prevodioca (Obratiti se Studentskoj službi, ova potvrda se naplaćuje).
 • Dokaz o znanju engleskog jezika (B2) – nije potreban zvaničan dokument, samo da ste položili engleski 1,2 i 3 sa visokim ocenama, što se vidi u transkriptu.
 • Kopija pasoša (samo 1. strane sa slikom).
 • Predlog ugovora o učenju – u ovoj fazi prijave dovoljno je ispuniti ugovor sa podacima/predmetima koje biste slušali/pratili. Nisu potrebni potpisi, već da se vidi šta nameravate tamo da radite. Ako vas obaveste da ste primljeni, ispunjavate i potpisujete ugovor.

 

Molimo Vas da prijave sa dokumentacijom u PDF formatu dostavite putem E-maila kancelariji za međunarodne odnose (Bojani Trebinjac) na mobility@metropolitan.ac.rs sa napomenom (subject mail-a) – Prijava za Erasmus+ ICM boravak na Univerzitetu Malardalen.

 

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane Kancelarije za projekte Univerziteta Metropolitan, biće rangirane od strane Komisije Univerziteta i dostavljene Univerzitetu Malardalen kao nominacije za studijski boravak. Malardalen Univerzitet vrši konačan izbor kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu Metropolitan.

 

LINKOVI:

 

NAPOMENA:

 
Da bi ostvarili mobilnost studenti koji budu izabrani za stipendiranje, moraju da imaju izmirene sve finansijske obaveze prema Univerzitetu Metropolitan, za celu školsku godinu. Stipendija ne podrazumeva umanjenje školarine na Univerzitetu Metropolitan.

 
 

* Studenti internet (online) nastave se ne mogu prijaviti za program mobilnosti
** Iznos stipendije je određen programom Erasmus+ kada studenti iz partnerske zemlje kao što je Republika Srbija putuju u prvu grupaciju programskih zemalja, gde se nalazi Švedska