Univerzitet Metropolitan u Beogradu zajedno sa – Tehnološkim univerzitetom iz Varšave, a u saradnji sa Univerzitetetom u Kalkuti iz Indije, Univerzitetetom Ca’Foscari iz Italije, Institutom za računarske nauke Poljske akademije nauka i Institutom za sistemska istraživanja Poljske akademije nauka, organizuje osamnaestu Međunarodnu konferenciju o računarskim informacionim sistemima i aplikacijama za industrijski menadžment – CISIM 2019.

 

Konferencija je prvi put organizovana 2001. godine u Poljskoj. Tokom godina, konferencija je menjala lokacije održavanja, što je omogućilo da se širi i doprinese razvoju, ali i da objedini mnoge važne istraživačke tokove. Računarski informacioni sistemi i njihova primena u analizi i obradi slike, biometriji i u bihevioralnim i fiziološkim kategorijama obuhvataju istraživanja u sistemima za obradu informacija i tehnikama identifikacije i prepoznavanja ljudi.

 

Ove godine Uiniverzitet Metropolitan u Beogradu je domaćin osamnaeste Međunarodne konferencije o računarskim informacionim sistemima i aplikacijama za industrijski menadžment – CISIM 2019, koja će se održati od 19. do 21. septembra 2019. godine, a koja je zatvorenog tipa, što još jednom potvrđuje da je Metropolitan vodeća obrazovna institucija u Srbiji i regionu koja prati svetske trendove, ali i ima odličnu saradnju sa inostranim univerzitetima koji se bave važnim pitanjima vezanim za IT industriju i celokupno društvo.

 

Više detalja o CISIM 2019 konferenciji možete pronaći na:

cisim2019.wi.pb.edu.pl