U prostorijama Kreativnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu, održano je gostujuće predavanje „Kako plasirati proizvode/usluge na tržište primenom digitalnog marketinga?“ za koje se tražilo mesto više. Predavanje je održao Ivan Bildi, vlasnik marketing agencije Likes & Cookies i predavač na brojnim domaćim i regionalnim konferencijama iz oblasti online poslovanja i digitalnog marketinga, sa posebnim fokusom na marketing na društvenim mrežama.

 

Predavanje je obuhvatilo sledeće teme:

  • Šta tvoj proizvod izdvaja od drugih?
  • Kako je tvoj biznis pozicioniran i kako se može bolje pozicionirati?
  • Kako ući u glavu potrošača i zadržati se tamo?
  • Na koji način promovisati proizvode i usluge?
  • Zašto je važno osmišljavanje nastupa na društvenim mrežama?

Na predavanju je bilo reči o promenama i trendovima u marketingu u 2019. godini. Najpre je istaknuta važnost izdvajanja od konkurencije („drugačije je bolje od boljeg“). Zatim je istaknuto da je marketing borba percepcija, a ne proizvoda. Stoga je objašnjena važnost pronalaženja ili kreiranja kategorije kupaca kojoj su namenjeni proizvodi kompanije, uz savet da se među različitim kategorijama kupaca treba pozicionirati sa različitim imenom brenda. Obzirom na današnju dostupnost velikog broja informacija putem interneta, istaknuta je važnost iskrenosti u marketingu, kao i suštinskog sagledavanja karakteristika i potreba ciljne grupe, kojoj se kompanija obraća. To je naročito važno u digitalnom marketingu, pri čemu treba imati dugoročnu strategiju, bez konstantnog menjanja taktika. Na osnovu navedenih saveta, zaključeno je da treba osmisliti nastup kompanije na svakoj digitalnoj platformi, sa posebnim fokusom na način obraćanja i kreiranje adekvatnog sadržaja prema definisanoj ciljnoj grupi. Nakon predavanja, usledila je veoma zanimljiva diskusija i davanje saveta, predloga i odgovora na brojna pitanja prisutnih, kojih je bilo oko 50 i koji su do poslednjeg mesta ispunili salu Kreativnog centra.

 

Ivan Bildi je nakon master studija u Londonu odlučio da se vrati u Srbiju i osnuje agenciju za digitalni marketing, danas poznatu kao Likes & Cookies. Od 2010. godine do danas radi na izradi marketing strategija za mnoge kompanije i nevladine organizacije (Forma ideale, Planeta sport, Hotel Mona, Hotel Premier Aqua, Win-Win, Telegroup, NLP Institut, Fondacija Catalyst Balkans, ORCA, CRTA i mnoge druge). Kroz brojne treninge i obuke prenosi svoje znanje i iskustvo u kreiranju marketing pristupa koji donosi uspešne rezultate u poslovanju.

 

Na predavanju je, pored studenata, bio prisutan i veliki broj sugrađana koji posluju u oblasti digitalnog marketinga. Prisutni su na predavanju dobili praktične savete za uspešan nastup na tržištu i digitalni marketing kompanije, što ih je podstaklo na razmišljanje o mogućim načinima za unapređenje poslovanja. Kreativni centar Univerziteta Metropolitan u Nišu omogućava praktičnu primenu i nadogradnju znanja i veština studenata, đaka i sugrađana kroz saradnju sa privrednim sektorom i razvijanje kreativnosti, inovativnosti i preduzetničkog duha, što je tokom ovog predavanja još jednom i potvrđeno.