U prostorijama Kreativnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu, održan je finalni sastanak Lokalnog komiteta PT&SCHE projekta. Sastanku su prisustvovali srpski partneri na projektu među kojima su bili, pored projektnog tima Univerziteta Metropolitan, predstavnici Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Visoka škola elektrotehnike i računarstva iz Beograda, kao i partnerska kompanija IRVAS iz Niša.
 
PT&SCHE projekat je finansiran od strane Evropske komisije, a za cilj ima da definiše i predloži modele vanrednog studiranja, kao i studiranja u kratkim ciklusima, u skladu sa zakonskim regulativama Republike Srbije.
 
Na sastanku su revidirani svi završni izveštaji lokalnih partnera i detaljno analizirani rezultati projekta. Može se sa pravom reći da je PT&SCHE projekat uspešno realizovan na zadovoljstvo svih partnera, kako stranih, tako i domaćih.
 

Više o samom projektu možete pogledati na:
pt-sche.metropolitan.ac.rs