Erasmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) je dokument na osnovu koga Evropska komisija visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja dodeljuje akreditaciju na osnovu koje mogu da konkurišu i učestvuju u projektima Erasmus+ programa.
 
Povelja sadrži osnovne principe, koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju da bi mogle da učestvuju u Programu, što znači da ispunjavaju osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje. Monitoring implementacije principa Povelje vrši Evropska komisija u saradnji sa nacionalnim agencijama.
 
Visokoškolske ustanove iz programskih zemalja dužne su da poseduju Erasmus povelju za visoko obrazovanje, kako bi mogle da učestvuju u projektima mobilnosti i saradnje – kako će naša zemlja od ove godine unaprediti svoj status i postati programska zemlja, tako sve visokoškolske ustanove u Srbiji treba da obezbede određen nivo kvaliteta za jednu ovako važnu ulogu.
 
Univerzitet Metropolitan je jedan od domaćih univerziteta koji je zahvaljujući brojnim Erasmus+ projektima na kojima učestvuje, kao i dobro postavljenim mehanizmima i jasnom strategijom internacionalizacije prepoznat i dobio je mogućnost da i dalje radi na svom međunarodnom razvoju. Ova mogućnost nam otvara mnoga vrata mobilnosti i strateških partnerstava, koja će pre svega imati uticaj na kvalitet studiranja naših studenata i na poboljšanju rada naših istraživača.