U utorak i sredu, 03. i 04. marta 2020. godine, na Univerzitetu Metropolitan u Nišu, u organizaciji partnera sa projekta Ni-Cat klaster iz Niša, biće održan sastanak predstavnika lokalnog i upravnog odbora Erasmus+ projekta DualEdu, a u cilju konkretizacije plana realizacije aktivnosti na  projektu.

 

DualEdu (Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia) je Erasmus+ projekat koji ima za cilj uvođenje dualnog obrazovanja u visokoškolski sistem Srbije. Pored gore pomenutih partnera, učesnici sastnka su još i Mašinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, koordinatori projekta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Univerziteti u: Kragujevcu, Novom Sadu i Novom Pazaru kao i Visoka škola elektrotehnike i računarstva – Beograd. Od stranih partnera učesici projekta su: FH Joanneum Gesellschaft M.B.H, FORMASUP, Universitaty of Lleida, Spoleczna Akademia Nauk, PowMio.

 

Univerzitet Metropolitan je prva obrazovna institucija u Srbiji i regionu, koja se od svog osnivanja (2005. godine) zalaže za dualno obrazovanje, gde bi studenti pored teorije i redovne nastave imali i dodatnu mogućnost stalne prakse, tokom četvorogodišnjih Osnovnih akademskih studija.

 

Više informacia o projektu se nalazi na sajtu samog projekta OVDE.

 

O ostalim Erasmus+ projektima Univerziteta Metropolitan, više informacija možete saznati OVDE.

 

*The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.