Milan Ličina, docent na Fakultetu digitalne umetnosti Univerziteta Metropolitan izlaže svoju novu instalaciju „Radix“ u produkciji Centra za promociju nauke u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.
 
„Radix“ je prostorna intervencija koja ukazuje na hibrid stvarnog i virtuelnog, stvaranje sajber univerzuma unutar poznatog i fizičkog. Rad ilustruje našu posvećenost tehnologiji i sopstvenom virtuelnom identitetu koji negujemo i uzgajamo poput biljke, dok kontekstualno govori o našem digitalnom meta identitetu, sukobu linearnosti i nasumičnog stvaranja.

 
Autor smatra ovo delo transmedijskom instalacijom koja se sastoji od tradicionalne skulpture dopunjene dizajnom svetla. Novomedijski aspekt je prisutan kroz softver napisan za potrebe instalacije, koji proizvodi generativne vizuelne i zvučne sadržaje. Kombinacija različitih umetničkih diskursa u produkciji ovog rada koristi se za osnaživanje koncepta „meta-sebe”.
 
Izložba art+science+makers prikazuje seriju radova autora čiji pristup odlikuje želja za razumevanjem života na mikro i makro nivou, posmatrajući ga iznutra i spolja, stvarajući alate i uređaje za njegovo razumevanje. Radovi okupljaju timove i pojedince koji su spremni da idu izvan okvira svojih disciplina i ukrštaju se kroz različite stepene saradnji.