Univerzitet Metropolitan učestvuje kao suorganizator događaja posvećenom cirkularnoj ekonomiji ,,Circular Economy Meet Ups in Western Balkan Countries’’ u organizaciji European Institute of Innovation and Technology – EIT (EIT Raw Materials, EIT Digital, EIT Food) koji će se održati u utorak, 30. novembra, u ONLINE formatu.

 

Koncept cirkularne ekonomije je od ključnog značaja za oporavak posle COVID-19. Zemlje Zapadnog Balkana rade na poboljšanju upravljanja otpadom i mogle bi imati koristi od pristupa cirkularne ekonomije, koji uzima u obzir sistemske međuzavisnosti i prevazilazi tendenciju da se gleda samo na stope reciklaže. Cirkularna ekonomija je takođe ključno sredstvo za sprovođenje dela programa dekarbonizacije do 2050. godine u Evropi. EIT RawMaterials je udružio snage sa EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Health, EIT Manufacturing, EIT Digital i EIT Urban Mobility u zajedničkoj inicijativi koja ima za cilj jačanje saradnje i unapređenje pristupa cirkularne ekonomije u regionu.

 

Eksperti iz oblasti cirkularne ekonomije iz Republike Srbije koji će učestvovati na događaju su:

ALEKSANDRA VUČINIĆ,
Rukovodilac Grupe za kružnu i zelenu ekonomiju, Sektor za strateško planiranje, projekte, međunarodnu saradnju u Ministarstvu za zaštitu životne sredine Republike Srbije

 

DUŠAN STOKIĆ,
Rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost u Privrednoj komori Srbije

 

JELENA KIŠ,
Menadžer za održivost i javne poslove, Ball Beverage Packaging Europe

 

Više informacija o događaju možete pogledati OVDE kao i AGENDU

 

Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju na predstojećem događaju, koji će pored izlaganja govornika omogućiti svima da se u okviru self – networking sesija upoznaju i razmene iskustva i potencijalnu saradnju sa ekspertima i institucijama iz zemalja EU.

REGISTRACIJA >>

 

Univerzitet Metropolitan uspešno je podneo aplikaciju za učešće na projektu ,,EIT Western Balkan HEI Capacity Building on Circular Economy program’’ koji je usmeren na oblast cirkularne ekonomije u pogledu izgradnje kapaciteta i jačanja preduzetničkih aktivnosti Univerziteta sa partnerima i institucijama iz ove oblasti. Predstavnici Univerziteta Metropolitan koji učestvuju na projektu su – prof. dr Đorđe Jovanović, dekan Fakulteta za menadžment, prof. dr Jelena Bošković, redovni profesor i savetnik predsednika Univerziteta, prof. dr Mirjana Kranjac, vanredni profesor i dr Valentina Ivanić, docent na Fakultetu za menadžment.