Dev9t se održava i ove godine sa temom – Alhemija, kao interaktivni umetnički događaj jedinstven u regionu, u okviru Stare Ciglane u Beogradu. Sada već poznati slogan ovog festivala stvaraj dalje, objediniće sve vrste umetnosti i pokrenuti slobodne umove da stvore paralelnu, kreativnu stvarnost. Studenti Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan su i ove godine pripremili svoje viđenje zadate teme, koje će biti realizovano u formi murala.

 

Studenti FDU-a: Marija Mićić, Svetlana Gigović, Nađa Brakus, Dimitrije Večerinović, Nika Veselinov i Đorđe Tesmanović, kažu da je njohova ideja tj. rad pokušao da odgovori na ove propozicije muralom u čijoj osnovi stoje mitologija i simboli Alhemije. Jednu stranu murala zauzima triptih koji čine Uroborus, antički simbol večnosti koji je vrlo korišćen i u spisima o alhemiji, a vizelno se predstavlja kao zmija (koja jede sopstveni rep). Zatim, tu je vreme predstavljeno u formi peščanog sata sa stilizovanim figurama života i smrti, i nekoliko bočica sa supstancama koje se mogu shvatiti kao materijali koji će biti iskorišćeni u alhemijskom procesu. Element koji ceo mural povezuje i cepa je čudovište koje kida formu slike i predstavlja surovu realnost čoveka bez fasade, tj. maske, dok se ispod njega nalaze kristali koji su tu da pruže energiju za ceo proces, kao i lobanje – jedino što će ostati nakon svega.

 

Dev9t je festival koji se bavi kulturom i predstavlja mesto na kom su umetnici pozvani da, sa potpunom slobodom, budu ono što jesu i stvaraju kako žele. Takođe, festval teži da postane mesto umrežavanja umetnika, publike i različitih manifestacija bliskih kulturi. Umetnici-stvaraoci su pozvani da odgovore šta je Alhemija danas – shvaćena kao mehanizam koji tranfsormiše i oslobađa.