Održano je gostujuće predavanje na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, na aktuelnu temu – Praktični aspekti sprovođenja prava intelektualne svojine na internetu, o kojoj je govorio Nikola Kliska, eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom i advokat u saradnji sa Karanović & Partners, i arbitar pri Komisiji za rešavanje domenskih sporova.

 

Tokom gostujućeg predavanja studenti su imali priliku da čuju više o pravima intelektualne svojine, autorskom pravu na sadržajima stvorenim u okviru profila, grupa i stranica na društvenim mrežama, kliring pravu, autorskom pravu stvorenom u radnom odnosu, žigu i industrijskom dizajnu na društvenim mrežama, nazivima internet domena i cybersquatting-u, registraciji tuđeg znaka, odgovornostima internet provajdera, prodaji krivotvorene robe i raznim sudskim i arbitražnim postupcima.

 

Na veliko zadovoljstvo studenata, predavač je odgovarao na razna pitanja i diskutovali su o problemima i izazovima koji su najrelevantniji za oblast njihovog studiranja. Predavanje je bilo otvorenog tipa, pa su pored studenata sa Fakulteta informacionih tehnologija i Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan, predavanju su prisustvovali i studenti sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.