Profesori Univerziteta Metropolitan su održali predavanje i diskusiju na temu Dizajn novih medija u galeriji Pro3or u okviru izložbe najboljih studentskih radova „MetArt“.

 

Docent Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan, Milan Ličina je održao prezentaciju i komparativnu analizu na temu aktuelnih umetničkih projekata u novim medijima na lokalnom i svetskom nivou. Nakon održane prezentacije bila je pokrenuta diskusija na temu edukacije, stvaralaštva i zaposlenja studenata sa master programom Dizajn novih medija Univerziteta Metropolitan.

 

Master program Dizajn novih medija se fokusira na 3 discipline: Transmedij (Digitalni narativ i gejmifikacija), Interakciju (Dizajn interakcije čovek-računar, programiranje interakcije) i Kreativnu industriju (animacija i modelovanje, dizajn igara, video mapiranje, specijalni efekti).

 

Ovaj master program je formiran kao odgovor na kompleksne produkcione zahteve projekata koji se nalaze na raskrsnici umetnosti i tehnologije. Studijski progrаm obuhvata alate poput Adobe After Effects, Final Cut Pro / Adobe Premiere, Dreamweaver, The Foundry Nuke, Autodesk Maya, OpenFrameworks, Processing, Touch Designer, Unity 3D i slično.