Rasprava o umetnosti. Da li je sve umetnost? Ako nije, koji su kriterijumi? Da li je filozofija sastavni deo svakog umetničkog dela i akta. Objektivizam tretira neka od ovih pitanja i obuhvata ih u kolektivni sistem filozofije u kome organizacija Ajn Rend propagira pravac romantični realizam, a o kome će govoriti Maja Vrtarić,  izvršna direktorka organizacije Ajn Rend centar Evropa, na gostujućem predavanju u okviru studijskog programa Grafički dizajn Fakulteta digitalnih umetnosti u četvrtak, 05. novembra 2020. godine sa početkom od 11:30h.

 

Maja Vrtarić je izvršna direktorka organizacije Ajn Rend centar Evropa. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Beogradskog univerziteta, gde je završila osnovne i master studije odseka – međunarodni odnosi. Kreirala je edukativni program za studente i mlade stručnjake 2015. godine, poznat kao Džon Galt škola. Ovaj program je sada dostupan širom Evrope i postao je prepoznatljiv brend u objektivističkim i liberalnim krugovima.

 

Maja kontinuirano radi na popularizaciji filozofije organizacije Ajn Rend i njena posvećenost i predanost bili su presudni za novoostvarenu poziciju ARCE kao sedišta objektivizma u Evropi. Kao izvršna direktorka, Majina uloga je da nadgleda realizaciju misije i vizije organizacije. Predavač je na ARCE programima i sa posebnom posvećenošću naglašava važnost filozofije u životu svakog pojedinca.

 

Organizacija Ajn Rend kroz prizmu „idealnog čoveka“ kome prepisuje određen sistem vrednosti, prikazuje zapravo novi pravac gledanja na umetnost i kreativnost, gde će Maja Vrtarić studentima Univerziteta Metropolitan, na predmetu Osnove grafičkog dizajna kod profesorke Madlene Dašić, zapravo govoriti o samoj filozofiji estetike.