U okviru projekta Univerziteta Metropolitan – „MET Talks“ održaće se još jedna online panel diskusija iz serije vebinara o lobiranju preko Zoom platforme na temu „Lobbying in the digital space“ koji će održati gospodin Alberto Bitonti, profesor političke teorije i političke komunikacije na ,,Università della Svizzera Italiana’’ u Švajcarskoj, Bert Fraussen, profesor na Fakultetu za upravu i globalne poslove na  Univerzitetu u Lajdenu i istraživač na departmanu političkih nauka na Univerzitetu u Antverpenu, Isabelle De Vinck, managing partner u konsultantskoj kući Political Intelligence u Briselu i predsednica EPACA, Evropskog udruženja konsultanata za public affairs u Briselu i doc. dr Ana Bovan, profesor na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan, praktičar i istraživač lobiranja.

 

Online panel diskusija će pružiti retko koristan pogled na promene kroz koje je digitalno lobiranje prošlo tokom pandemije i ukazaće na glavne izazove u digitalnom lobiranju, kao i na najvažnije strategije i taktike za lobiranje u digitalnom okruženju. Četiri evropska eksperta Bovan, De Vinck, Bitonti i Fraussen ukazaće na najnovija saznanja i prakse i uključiće se uživo Beograda, Brisela, Rima i Haga. Diskusija će biti na engleskom jeziku.

 

Alberto Bitonti je profesor političke teorije i političke komunikacije, saradnik i istraživač na postdoktorskim studijama na Università della Svizzera Italiana u Švajcarskoj. Dugogodišnji je profesor političkih nauka na IES Abroad u Italiji i  metodologije društvenih nauka na LUISS Guido Carli Univerzitetu u Rimu. Alberto Bitonti je urednik više knjiga o lobiranju i public affairs, među kojima su ,,Palgrave encyclopedia of interest groups’’, ,,Lobbying and public affairs’’, ,,Lobbying in Europe’’ i ,,Public Affairs and the Lobbying Industry in 28 EU Countries’’. Savetuje mnogobrojne nevladine organizacije, kompanije, političke grupe, kao i vlade, zalažući se za inovacije u političkom svetu. Osnivač je Open Lobby u Italiji.

 

Isabelle De Vinck je i managing partner u konsultantskoj kući Political Intelligence u Briselu i predsednica je EPACA, Evropskog udruženja konsultanata za public affairs u Briselu. EPACA sarađuje sa EU institucijama po pitanju etičkog i transparentnog lobiranja, a pored toga pruža edukacije i promoviše primere dobre prakse. Uključena je širok spektar regulatornih pitanja EU i Belgije, kao što su inovacije, digitalno tržište, telekomunikacije, transport, zaštita potrošača, zdravstvo, obrazovanje itd.

 

Bert Fraussen je profesor na Fakultetu za upravu i globalne poslove, Leiden University i istraživač na departmanu političkih nauka, University of Antwerp. Jedan je od osnivača Policy Advocacy Lab platforme koja povezuje naučna istraživanja i praksu. Autor je brojnih naučnih radova i član je uredništva Interest Groups & Advocacy. Redovno drži radionice iz oblasti public affairs za profesionalce i grupe koje se bave zastupanjem interesa. Radio je kao pomoćnik poslanika u Evropskom parlamentu.

 

Doc. dr Ana B. Bovan je praktičar i istraživač lobiranja od 1993. godine. Kreator je i implementator lobističkih programa i savetnik brojnih kompanija i političkih stranaka, uključujući kompanije sa Fortune 500 liste. Autor naučnih radova i udžbenika „Pregovaranje i lobiranje“ na Univerzitetu Metropolitan. Predavač na Weller International Business School u Parizu. Osnivač je i prvi predsednik Društva lobista Srbije, osnivač i prvi potpredsenik SAM – Srpske asocijacije menadžera. Član je PACE, Public Affairs Community of Europe. Predsednik je ekspertske organizacije CEDEF, Central European Development Forum.

 

Moderator online panel diskusije: Ivan Jovanović, master student Univerziteta Metropolitan i koordinator projekata u organizaciji CEDEF.

 

Pozivamo vas da budete deo MET online panel diskusije i da od vrhunskih eksperata iz oblasti lobiranja i public affairs-a dobijete nova saznanja i praktične savete o procesu lobiranju u digitalnom okruženju.

Prijavite se OVDE >>