U okviru projekta Univerziteta Metropolitan – „MET Talks“ održaće se novi webinar preko Zoom platforme na temu „Parametarska optimizacija procesa u kontekstu Industry 4.0: uloga evolucionih algoritama, koji će održati prof. dr Tatjana Šibalija, profesor na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan.

 

Cilj MET IT webinara je da se zainteresovanim učesnicima bliže predoči razumevanje problematike parametarske optimizacije industrijskih procesa u kontekstu četvrte industrijske revolucije (Industry 4.0), kao i uloge evolucionog računarstva u modelovanju i optimizaciji procesa. Akcenat je i na razumevanju svrhe i primene predloženog inteligentnog sistema za projektovanje robusnih procesa sa više izlaza, kao i uloge veštačkih neuronskih mreža i metaheurističkih algoritama i zaključaka u vezi rezultata primene veštačkih neuronskih mreža i različitih metaheurističkih algoritama, kao i formiranje pravaca za buduća istraživanja i primenu.

 

Prof. dr Tatjana Šibalija je redovni profesor Metropolitan Univerziteta u Beogradu (oblast informacioni sistemi; oblast operacioni menadžment). Domen istraživanja uključuje oblasti proizvodnog i industrijskog inženjerstva, primenjene veštačke inteligencije, meko računarstvo, projektovanje/modelovanje/optimizacija procesa, pametne fabrike i inteligentna proizvodnja, informacioni sistemi. Autor je više od 120 naučnih radova, 5 monografija (uključujući i istaknutu monografiju međunarodnog značaja) i 7 poglavlja u istaknutu monografiju međunarodnog značaja. Potpredesednik je nacionalnog tima Evropske tehnološke platforme Manufuture (EC, European Technology Platform for Future Manufacturing Technologies), registrovani savetnik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), član rukovodstva Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK) i predsednik JUSK komiteta za šest sigma i modele unapređenja poslovnih procesa. Rukovodila je i učestvovala u nizu međunarodnih naučnih projekata i projekata za industriju.

 

Pozivamo vas da budete deo MET IT webinara i upoznate se sa ulogom evolucionih algoritama za parametarsku optimizaciju.

 

Prijavite se OVDE >>

 

Ne propustite MET IT webinar u sredu od 18h!