U okviru projekta Univerziteta Metropolitan – „MET Talks“ održaće se novi webinar preko Zoom platforme na temu „Osnovne metode i tehnike u programiranju 2D igara, koji će održati prof. dr Miljan Milošević, profesor na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan.

 

Cilj MET IT webinara je da se zainteresovani učesnici upoznaju sa osnovnim veštinama i standardnim metodama i tehnikama neophodnim za programiranje 2D igre:
 

  • arhitekturom i logikom video igre
  • strukturama podataka za video igre
  • sprajtovima
  • teksturama
  • primenom zvuka
  • načinima primene fizike u video igri.

 
Biće prezentovani i konkretni primeri implementacije nekoliko tipova video igara i faze u razvoju video igre.

 

Prof. dr Miljan Milošević poseduje 12 godina iskustva u oblasti programiranja, primenjene mehanike, računarske grafike, kompjuterskog modeliranja, i biomedicinskog inženjerstva. Na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, angažovan je na predmetima: C/C++ programski jezik, Algoritmi i strukture podataka, Programiranje 2D igara, Programiranje 3D igara i Softverska okruženja za razvoj video igara. Kao autor i koator objavio je 38 naučna i stručna rada, od kojih su 22 u časopisima na SCI listi, dok je sa 40 radova učestvovao na međunarodnim naučnim konferencijama. Član je Evropskog udruženja za primenjene računske metode (ECCOMAS), kao i Srpskog društva za računsku mehaniku (SSCM), recenzent je nekoliko uglednih časopisa iz oblasti primenjene mehanike i računarskih metoda, i učestvovao je na nekoliko evropskih (FP7 i Horison 2020) projekata.

 


Ne propustite MET IT webinar o programiranju 2D igara u ponedeljak, 15. juna od 18h!

 
LINK ZA PRISTUP WEBINARU:
 
 https://us04web.zoom.us/j/75393708044?pwd=RlliWERzLy9DNHdLSTFDSGRuaTl6UT09

 
Meeting ID: 753 9370 8044
 
Password: 9Xbnv5
 
* Zoom je uveo obaveznu lozinku pored postojećeg meeting linka/ID-a.