Blizu 80 radova autora sa uglednih naučnih institucija, od čega je više od trećine iz inostranstva, predstavljeno je na Drugoj međunarodnoj naučnostručnoj konferencijiRegionalni razvoj i prekogranična saradnjakoja se održala u Pirotu.
 
Naučne radove koji razmatraju teme i iskustva značajna za regionalni razvoj i prekograničnu saradnju, ulogu Slobodnih zona u unapređenju poslovnog okruženja, nove trendove u povećanju efikasnosti privrede i inovacije koje doprinose privrednom razvoju pograničnih područja prijavilo je blizu 130 autora iz naučnih institucija: Bugarske, Makedonije, Slovenije, Grčke, Srbije, Albanije i Indonezije.
 
Univerzitet Metropolitan je, po drugi put, suorganizator ove konferencije, zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Gradom Pirotom, Ugovornom Okružnom privrednom komorom Pirot, Fakultetom za menadžment Zaječar i Fakultetom za primenjenu Ekologiju Futura Beograd. Ispred Poslovno-obrazovnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu, je bio profesor Goran Stamenović.
 
Osnovni cilj Druge međunarodne konferencije bio je da promoviše naučne radove zasnovane na aktuelnom stanju regionalnog razvoja, prekograničnoj saradnji, pružanju podrške novoj industrijalizaciji sa posebnim osvrtom na slobodne i specijalne ekonomske zone kao generatoru privrednog razvoja.
 
Profesor Goran Stamenović je govorio u uvodnoj sesiji, predstavio Univerzitet Metropolitan, a nakon toga i ukratko svoj rad na temuDigitalna transformacija muzeja“ (koautor je prof. dr Dejan Rančić, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu). Nakon toga su se učesnici podelili u tri grupe (tri paralelne sesije), gde je profesor Stamenović vodio sesiju koja se odnosila na Prekograničnu saradnju, Povezanost društvenog i privrednog razvoja, i ekologiju.