Predsednik i rektor Univerziteta Metropolitan, profesor dr Dragan Domazet je svečano potpisao ugovor o saradnji sa vodećim italijanskim Univerzitetom Guglielmo Marconi iz Rima.
 
Univerzitet Guglielmo Marconi je lider u Italiji iz oblasti eLearning-a, a Univerzitet Metropolitan je prvi u Srbiji i regionu 2005. godine dobio dozvolu za izvođenje nastave na daljinu, uz najsavremeniji eLearning sistem. Samim tim saradnja UM-a i GMU-a kroz srodne oblasti otvara mnoga vrata ka budućem uspešnom radu.
 
Univerzitet Guglielmo Marconi je svetski priznat univerzitet, koji se bavi značajnim međunarodnim istraživanjem i inovacijama. Univerzitet gleda izvan tradicionalnog školskog obrazovanja, promovišući upotrebu inovativnih metodologija učenja, spajanjem naprednih tehnoloških rešenja sa tradicionalnim aktivnostima poput – predavanja, radionica i seminara. Obrazovanje i istraživanje su dva glavna načela koja su vodila stvaranje Univerziteta Guglielmo Marconi, omogućavajući inovativnu obrazovnu metodologiju zasnovanu na ICT-u, koja stimuliše studente da razviju visoke kognitivne i praktične kompetencije.
 
Univerzitet Metropolitan i Univerzitet Guglielmo Marconi već uspešno sarađuju na Erasmus+ projektu FINAC i sklapanjem ugovora o zajedničkoj saradnji, na obostrano zadovoljstvo su dodatno učvrstili partnerstvo za dobrobit studenata.