Univerziteta Metropolitan i Beogradska politehnika ostvarili su uspešnu saradnju. Studenti Univerziteta Metropolitan, sa studijskog programa Modni dizajn imali su priliku da posete Beogradsku politehniku i kroz predavanje i radionicu se upoznaju sa dizajnom kože.

Takođe, organizovana je i radionica za studente Beogradske politehnike na Univerzitetu Metropolitan, pod nazivom – Manipulacije na tekstilnim materijalima, u saradnji sa ATSSB – odsek Beogradska politehnika.

Učesnici radionice bili su: profesor Marina Кostić, predavač Ana Cvijanović, viši predavač dr Rade Pejović (predavači na ATSSB – odsek Beogradska politehnika SP MDК), studenti druge i treće godine SP MDК i četvrte godine Modnog dizajna Fakulteta digitalnih umetnosti. 

Predavanje na temu Tekstilne tehnike i manipulacije na tekstilnim matrijalima i koži prezentovala je prof. Marina Кostić. Nakon predavanja prezentovane su tekstilne tehnike koje su studenti primenili u materijalu. Studentima su u okviru radionice imali priliku da samostalno primene tehnike manipulacije na tekstilnim materijalima različitog sirovinskog sastava prateći odabrane šeme.

Кroz zajednički rad studenti Modnog dizajna Fakulteta digitalnih umetnosti i studenti SP MDК su razmenili i obogatili svoja iskustva iz oblasti dizajna tekstila i kože, upoznali se sa novim tehnikama i materijalima koje mogu primeniti u svojim budućim projektima.