• Nakon svih krugova selekcije kandidata i to prema definisanim kriterijumima:
  • vreme podnošenja prijave (prednost imaju kandidati koji su se ranije prijavili);
  • nivo prethodno stečenog obrazovanja (prednost imaju kandidati sa većim stepenom obrazovanja);
  • kandidat mora da ima najmanje završene osnovne ili akademske studije. Ovo je kriterijum koji je naknadno, pismenim putem Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavilo Univerzitetu Metropolitan i drugim partnerima u projektu;
  • ocena motivisanosti studenta za završetak kratkog programa, stečena na osnovu razgovora sa kandidatom pri motivacionom razgovoru, kao i kandidatovo motivaciono pismo (prednost su imali kandidati sa većim motivom za završetak kratkog programa);

 

Preostalih 5 kandidata koji su dobili stipendiju za kratki program – Programiranje u Javi su:

Zorana Milojković

Branislav Manojlović

Katarina Ristanović

Nataša Ljubisavljević

Jovana Dimitrijević

 


 

Nakon prvog kruga prijava, koji je bio otvoren od 29. 06. 2017. do 10. 07. 2017. godine i koji je podrazumevao tri kruga selekcije, kandidati koji su dobili stipendiju za kratki program – Programiranje u Javi su:

Branislav Tošić

Vesna Strahinjić

Đorđe Ristić

Goran Grozdanić

Marina Šćepanović

 

BESPLATNI KRATKI PROGRAM –
PROGRAMIRANJE U JAVI
Kriterijum I Kriterijum II Kriterijum III a
Ocena motivisanosti I
Kriterijum III b
Ocena motivisanosti II
Kriterijum III c
Ocena motivisanosti III
Kriterijum III d
Ocena motivisanosti IV
Kriterijum III
Ukupna ocena motivisanosti
Konačna ocena Ocene sa motivacionih razgovora FINALNA OCENA *
Ime i prezime Datum prijave Radni status
(0 – Zaposlen; 1 – Nezaposlen)
Nivo obrazovanja
(0 – Srednja škola; 1 – Visoka škola; 2 – Fakultet)
Da li ste upoznati sa obavezama i ispitnim rokovima kratkog programa  (Da -1; Ne – 0) Da li možete maksimalno da se posvetite uspešnom završetku navedenog kratkog programa? (Da – 1; Ne – 0) Koliko sati dnevno se možete posvetiti onlajn studiranju  (do 1h – 0;    do 3h – 1; do 6h – 2) Ocena motivacionih pisama (ocene od 1 do 5, srednja ocena tročlane komisije) Kriterijum III a + III b + III c + III d Kriterijum I + Kriterijum II + Kriterijum III Aritmetička sredina ocena  koje je svaki član tročlane komisije dao (ocene od 1 do 5, pri čemu je 5 najveća ocena) KONAČNA OCENA + OCENE SA MOTIVACIONIH RAZGOVORA
Zorana Milojković 7/8/17 4:18 PM 1 2 1 1 2 5.00 9.00 12.00 5.00 17.00
Branislav Manojlović 8/28/17 10:02 AM 1 2 1 1 2 5.00 9.00 12.00 5.00 17.00
Katarina Ristanović 8/30/17 8:42 PM 1 2 1 1 2 5.00 9.00 12.00 5.00 17.00
Nataša Ljubisavljević 8/31/17 7:08 PM 1 2 1 1 2 5.00 9.00 12.00 5.00 17.00
Jovana Dimitrijević 9/6/17 7:12 PM 1 2 1 1 2 4.67 8.67 11.67 5.00 16.67
Matija Mišić 8/28/17 4:38 PM 1 2 1 1 2 5.00 9.00 12.00 4.00 16.00
Marko Bajunović 9/1/17 9:14 PM 1 2 1 1 2 5.00 9.00 12.00 4.00 16.00
Ana Vukadinović 9/1/17 10:25 AM 1 2 1 1 2 4.33 8.33 11.33 4.67 16.00
Vesna Barzut 8/25/17 12:28 PM 1 2 1 1 2 4.67 8.67 11.67 3.67 15.34
Ivana Stojanović 8/30/17 7:05 PM 1 2 1 1 2 4.67 8.67 11.67 3.67 15.34
Ivan Stevanović 8/31/17 9:56 PM 1 2 1 1 2 5.00 9.00 12.00 3.00 15.00
Mirjana Tešić 8/31/17 11:15 AM 1 2 1 1 2 4.67 8.67 11.67 3.00 14.67
Dijana Avramović 9/1/17 4:52 PM 1 2 1 1 2 4.67 8.67 11.67 3.00 14.67
Dušan Doljak 8/29/17 2:15 PM 1 2 1 1 2 4.33 8.33 11.33 3.00 14.33
Dragan Milekić 8/31/17 12:17 PM 1 2 1 1 2 4.33 8.33 11.33 3.00 14.33
Branislav Andrić 8/30/17 6:03 PM 1 2 1 1 2 4.67 8.67 11.67 2.00 13.67
Ivana Sovilj 8/24/17 12:12 PM 1 2 1 1 2 4.33 8.33 11.33 2.00 13.33
Mladen Rakić 9/1/17 7:05 PM 1 2 1 1 2 4.33 8.33 11.33 0.00 11.33