Snezana Mijailovic - Univerzitet Metropolitan

Snezana Mijailovic

Docent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju, metode optimizacije poslovnih procesa, upravljanje rizicima u osiguranju i metode višekriterijumske analize

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer ekonomska statistika i kibernetika (1988.), magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer kibernetika i informacioni sistemi (1994.) i doktorirala na Fakultetu za industrijski menadžmet u Kruševcu, Univerziteta „Union“ u Beogradu (2009.).

PROFESIONALNA KARIJERA: Industrija “Magnogrom” Kraljevo (1988-2008.) radila na poslovima analitičara proizvodnje i prodaje proizoda pri Službi plana i analize. U Fabrici elektrotehničkih proizvoda, Industrija “Magnogrom” radila na poslovima vodećeg inženjera osiguranja kvaliteta (1994-2008.) prema standardu ISO9001:2000. Izvodila je nastavu u Srednjoj ekonomskoj školi iz predmet Uvod u informatiku školske 1997/98. godine. Zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „prof.dr Radomir Bojković“ u Kruševcu (2014. – 2022.), kao profesor strukovnih studija za oblast Menadžment, na nastavnim predmetima Poslovna statistika i Modeli optimizacije. Izvodila je nastavu na Fakultetu za industrijski menadžment u Kruševcu (2008-2012.), Univerziteta Union u Beogradu, kao asistent za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment na nastavnim predmetima Kvantitativne metode i Operaciona istraživanja. U istom periodu izvodila je nastavu i na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu na nastavnim predmetima Kvantitativne metode i Modeli optimizacije. Takođe, izvodila je nastavu na Visokoj školi akademskih studija za poslovnou ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu (2013.), kao docent za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije na nastavnom predmetu Kvantitativne metode u biznisu. Autor ili koautor je preko 35 naučnih radova, pretežno iz oblasti višekriterijumskog odlučivanja u ekonomiji, koji su objavljeni u časopisima madjunarodnog i vodećim časopisima nacionalnog značaja, tematskim zbornicima i saopšteni na međunarodnim i nacionalnim konferencijama (kategorizacije: M20, M30, M40, M50, M60). Autor je dela monografije Instituta ekonomskih nauka u Beogradu (2011.). Prema bazi podataka Google Scholar, radovi su citirani 19 puta u publikacijama drugih autora. Član je uređivačkog odbora časopisa Trendovi u poslovanju, kao i recezent naučnih radova iz oblasti Staistike istog časopisa. Angažovana je u ulozi mentora za odbranu trideset projektnih i deset specijalitičkih radova.

Kolačići
Ovaj sajt koristi kolačiće. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se šalju i čuvaju na vašem uređaju (mobilni telefon, računar, tablet ili drugi uređaj za pristup internetu) svaki put kada posetite veb sajt. Kolačići su korisni jer dozvoljavaju veb sajtu da prepozna uređaj korisnika i učini korisničko iskustvo efikasnijim.

Kontakt forme
Kada nas kontaktirate putem kontakt forme, mi prikupljamo Vaše podatke o ličnosti kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je naš legitimni interes da odgovorimo na Vaš upit. Vi nemate zakonsku obavezu da nam dostavite navedene podatke, ali bez njih nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovarajući odgovor ili uslugu.

Prihvatam uslove