U četvrtak 11. maja 2017. godine, na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, održan okrugli sto na temu „Zapošljavanje mladih sa hendikepom u procesu prelaska iz visokog obrazovanja na tržište rada“.

 

Reč dobrodošlice prisutnima je uputila profesorka dr Katarina Kaplarski, dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan i menadžer na projektu Trans2Work. Profesorka Kaplarski je istakla da se projektom Trans2Work implementira jednaka mogućnost u visokom obrazovanju. Najbitnija stavka i ono za šta se zalaže projekat jeste povezivanje poslodavaca i studenata sa hendikepom, kako fizički tako i psihički. Najveći benefit bi bio da se  mladi sa hendikepom zaposle nakon završenog visokoškolskog obrazovanja pod ravnopravnim uslovima za sve.

 

Bilo je reči i o pokretanju web portala koji će uskoro fukcionisati po principu sajta Poslovi Infostud, gde će se nalaziti baza studenata koji imaju hendikep i gde bi imali mogućnost da predstave sebe, svoje mogućnosti i svoje znanje u najboljem svetlu. U bazi će se naći i zainteresovani poslodavci koji bi prepoznali želju i trud mladih sa hendikepom da se prilagode i uključe u svakodnevni život društva.

 

Takođe je bilo reči i o opremi koja je poslodavcima potrebna kako bi zaposlili osobe sa invaliditetom, a koja je veoma skupa i teška za nabavku. Sa te strane je potrebno poslodavce informisati kroz organizovane seminare. Univerzitet Metropolitan i partneri na projektu dobiće neophodnu opremu za spremanje studenata sa hendikepom na tržište rada, koja će kasnije moći da bude pozajmljena poslodavcima na korišćenje.

 

Učesnici okruglog stola su bili – Milan Janković (Udruženje studenata sa hendikepom), Sandra Skumpija (Koordinator projekta u NSZ), Danijela Ljubojević (profesor engleskog jezika, pedagog na Univerzitetu Metropolitan i budući mentor studentima sa hendikepom) i Valentina Paunović (asistent i saradnik istraživač na Univerzitetu Metropolitan). Pored prezentacija koje su predstavljene, vodila se i diskusija o brojnim temama koje su pokrenute, a tiču se osoba sa invaliditetom kod nas.

 

Pored Univerziteta Metropolitan, na projektu su Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Kragujevcu. Trenutno je u toku regionalna razmena studenata iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

 

Trans2Work – Izveštaj sa okruglog stola na portalu NSZ i listu „Poslovi“ NSZ >>

 

www.nsz.gov.rs/live/info/vesti/trans2work_.cid35692?page=3

 

www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/7/7592_727_-_2017-05-24.pdf

 

Više o projektu Trans2Work možete pogledati OVDE.