Studenti Grafičkog dizajna Fakulteta digitalnih umetnosti su u okviru predmeta Istorija umetnosti novog veka obišli izložbu „Kad su ženskinje postale građanke“, koja je postavljena u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije.

 

Na izložbi je predstavljeno 54 crteža i grafika koji prikazuju svojevrsni uvid u načine života žena u 19. i 20. veku, kao i dokaz početka emancipacije žena, koje prestaju biti pasivni modeli na slikama. Žene su na platnima predstavljene kao intelektualke, kao bolničarke, žene sa fronta, i nisu više na platnima samo u ulozi subjekta koji pozira.

 

Među poznatim slikarima tog perioda – Anastasa Jovanovića, Steve Todorovića, Paje Jovanovića, Uroša Predića, Riste Vukanovića, Ljube Ivanovića, Nadežde Petrović, Koste Milićevića, Zore Petrović, Dese Glišić – našli su se i radovi Bete Vukanović.

 

U nastavku vesti možete pogledati fotografije sa izložbe koje je napravila naša studentkinja Lucija Stefanović.