Finale Met Mobile Challenge – Agenda za Beograd

17. Mart 2018.
10:30-11:00 Registracija takmičara
11:00-11:15 Otvaranje finala takmičenja, Andrea Vukomanov, Marketing menadžer
11:15-12:00 Radionica „Kako prodati ideju“, prof. dr Tatjana Mamula, docent Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan
12:00-13:00 Pauza i priprema prezentacija sa mentorima
13:00-14:00 Prezentacije takmičara
14:00-14:30 Žiri odlučuje o pobednicima
14:30-15:00 Proglašenje pobednika i dodela nagrada

 

Prezentacija za finalni dan takmičenja

Doc dr. Tatjana Mamula
Univerzitet Metropolitan /

„Kako prodati ideju“

 
 
 
 

Prezentacije sa 1. dana takmičenja

Lazar Milosavljević
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Softversko inženjerstvo

Rapid Prototyping.pdf
Virdžinija Milutinović
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Softversko inženjerstvo

HTML Prezentacija
 
 
JavaScript
Katarina Banović
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Informacione Tehnologije

BootStrap
 
 
CascadingStyle-Sheet-CSS

Upoznaj mentore:

Sara Nikolić
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Softversko inženjerstvo

Nemanja Andrić
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Informacione tehnologije

Nemanja Petrović
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Informacione tehnologije

Nebojša Gavrilović
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Softversko inženjerstvo

Ajla Džeković
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Softversko inženjerstvo

Andreja Potić
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Softversko Inženjerstvo

Srđan Stevanović
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Softversko inženjerstvo

Katarina Banović
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Informacione Tehnologije

Vuk Stojinić
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Softversko inženjerstvo

Virdžinija Milutinović
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Softversko inženjerstvo

Jelena Živković
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Softversko inženjerstvo

Lazar Milosavljević
Fakultet informacionih tehnologija / Smer: Softversko inženjerstvo