Univerzitet Metropolitan, u okviru projekta „Introduction of part-time and short-cycle studies in Serbia” koji finansira Erasmus+ program EU, objavljuje 2. upisni rok za


UPIS STUDENATA ZA BESPLATNO STUDIRANJE
NA ONLINE PROGRAMU OAS INFORMACIONI SISTEMI I DIGITALIZACIJA

– Način i režim studiranja je prilagođen potrebama zaposlenih studenata i studenata koji nisu u mogućnosti da redovno studiraju –

 

 • Naziv studijskog programa: INFORMACIONI SISTEMI I DIGITALIZACIJA
 • Broj ESPB: 240
 • Najmanji broj ESPB koji student godišnje mora da ostvari: 30 ESPB
 • Broj studenata koji se može upisati: 16
 • Akreditacija: Program je akreditovan Rešenjem Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje br. 06/06-2017 od 13. 11. 2016.
 • Način odvijanja nastave: Online, tj. preko Interneta, primenom sistema za elektronsko učenje Univerziteta Metropolitan
 • Pravo upisa: Studenti sa najmanje četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem, a koji su zaposleni, ili koji iz drugog razloga nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu
 • Zvanje koje se stiče: Diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema
 • Školarina: Studije su besplatne za još 10 studenata koji upišu ovaj studijski program u drugom upisnom roku
 • Kriterijumi rangiranja kandidata:
  • Dužina punog radnog odnosa do trenutka konkurisanja
  • Ocena značaja razloga zbog kojih je student sprečen da redovno studira
  • Ocena sa prijemnog ispita
  • Ocena motivisanosti studenta za studije, stečena na osnovu razgovora sa kandidatom za upis i njegovog motivacionog pisma
 • Rok za podnošenje prijave za upis: do 15. 9. 2017.

 

Rezultati konkursa za upis na OAS „Informacioni sistemi i digitalizacija“

Za više informacija pišite nam na stipendije@metropolitan.ac.rs

 Šta je potrebno za online učenje?

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein“