Tiana Mitić, asistentkinja na Fakultetu digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan iz Niša, predstavila samostalnu izložbu u kreativnom prostoru Deli u Nišu pod nazivom – Pop up 2, grafički dizajn u prostornoj grafici.

 

Koncept autorkine izložbe je pop-up umetnost od papira. Kako oblast delovanja grafičkog dizajnera ide od projektovanja vizuelnog identiteta jedne kompanije ili proizvoda, pa do realizacije pakovanja, grafičkog koncepta i podrške u vizuelnoj komunikaciji sa publikom, tako se u Tianinom radu može pratiti geneza nastanka tog polja delovanja.

 

Sa upotrebom savremenih principa grafičkog oblikovanja i osnovnih geometrijskih oblika, Tianina dela sa sobom nose jedinstven koncept. Baveći se problemom prostornog oblikovanja papira, autorka izložbe upravo istražuje dinamiku između druge i treće dimenzije služeći se kreativnom vizijom matematičke percepcije. Dvodimenzionalne površine neshvatljivo iskaču u treću dimenziju, a trodimenzionalne papirne transformacije matematički su konstruisane i prkose gravitaciji.

 

U današnje vreme kada se interaktivno komunicira preko internet i društvenih mreža, kada je vizuelno gotovo presudno u odnosu na suštinu, Tiana sa druge strane realnog nudi interaktivnu igru maštovitih trodimenzionalnih prizora. U cilju da doprinese demistifikaciji apstraktne umetnosti u Srbiji, Tiana specifičnim pristupom u prezentaciji dela komunicira sa publikom.

 

Tiana Mitić je rođena 1986. godine u Nišu. Diplomirala na smeru Grafički dizajn Fakulteta umetnosti u Nišu kao student generacije. Master studije završila 2010. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu, odsek Primenjena umetnost. Iste godine dobila je prestižnu nagradu „Srebrna zvezda” kao najbolji diplomac Univerziteta u Nišu u oblasti umetnosti. Uža umetnička oblast kojom se bavi su dizajn pakovanja, dizajn publikacija, korporativni dizajn i pop up-om kao oblikom 3D ilustracije. Dobitnik prvog mesta na konkursu iz oblasti dizajna ambalaže, za dizajn staklene boce za vodu . Učestvovala na više kolektivnih i samostalnih izložbi. Radila na dizajnerskim projektima sa više studia za dizajn i marketinških agencija u zemlji i inostranstvu.