UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Više nije dovoljno sticanje samo diplome osnovnih studija. Konkurencija za dobre poslove je sve veća. Da li ste spremni za ulazak u trku? Načinite sledeći korak. Master studije Univerziteta Metropolitan u trajanju od 10 meseci predstavljaju korak dalje u vašem budućem razvoju.

 

Na Univerzitetu Metropolitan realizuju se savremeni studijski programi koji nakon školovanja kreiraju stručnjake iz tri oblasti: menadžmenta, informacionih tehnologija i dizajna. Svaki program je definisan da obezbedi znanja, veštine i kompetencije na visokom akademskom i profesionalnom nivou.

Upis na master akademske studije može se izvršiti tokom čitave godine, osim za studijski program Dizajn novih medija, za koji je konkurs otvoren do kraja oktobra 2018.

STUDIJSKI PROGRAMI NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA:

Fakultet informacionih tehnologija:

  • Softversko inženjerstvo
  • Informacioni sistemi
  • Bezbednost informacija

 

Fakultet za menadžment:

  • Marketing menadžment

 

Fakultet digitalnih umetnosti:

  • Dizajn novih medija

 

Studenti tokom studiranja na master studijama usavršavaju svoje veštine i utvrđuju znanje koje poseduju kako bi mogli da ostvare veći uspeh na poslovnom planu. Master akademske studije na Univerzitetu Metropolitan koncipirane su na praktičnom učenju, odnosno student tokom studiranja radi na realnim primerima iz prakse. Na Univerzitetu Metropolitan realizuju se savremeni studijski programi koji nakon školovanja kreiraju stručnjake iz tri oblasti: menadžmenta, informacionih tehnologija i dizajna. Svaki program je definisan da obezbedi znanja, veštine i kompetencije na visokom akademskom i profesionalnom nivou.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA MASTER PROGRAM DIZAJN NOVIH MEDIJA

U toku je upis studenata na jednogodišnji master program DIZAJN NOVIH MEDIJA. Master program iz oblasti primene tehnologije u umetnosti je jedinstven na našim prostorima.

 

Raspon projekata kojima se studenti bave na ovom studijskom programu kreće se od koncipiranja permanentnih i semi-permanentnih interaktivnih instalacija, dizajna događaja (event design), video mapiranja (projection maping), zatim projekata koji za cilj imaju razvoj jedinstvenog korisničkog iskustva (user experience design – UX), koncipiranjem mobilnih i web aplikacija i servisa, i naprednim video kompozitingom i specijalnim efektima.

 

Baziran na jednakoj zastupljenosti teoretskog znanja i praktičnih sadržaja, program teži da edukuje polaznike u skladu sa trenutnim zahtevima tržišta što ga čini atraktivnim izborom pri odabiru buduće profesije ili stručnog usavršavanja.

 

Profesori i predavači imaju višegodišnje iskustvo u radu na projektima iz oblasti novih medija, digitalne umetnosti i interaktivnog dizajna u Srbiji i inostranstvu, što predstavlja još jedan od razloga za nastavak studija na ovom Master programu.
Uslovi za upis:

Master naučne studije mogu upisati kandidati koji su završili:

  1. četvorogodišnje akademske osnovne studije, odnosno stekli 240 bodova ESPB
  2. osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju

Portfolio / pisani radovi:

Kandidati koji konkurišu za upis na umetničke studije obavezno prilažu umetničke radove iz relevantnih oblasti koji pokazuju sklonost kandidata ka određenom studijskom programu.
Dokumenta:

Dokumentaciju za prijavljivanje na konkurs možete predati lično na Univerzitetu Metropolitan na adresi Tadeuša Košćuška 63, radnim danima od 09:00h – 17:00h.

Elektronska prijava za upis na master akademske studije