dr Tatjana Šibalija - Univerzitet Metropolitan

dr Tatjana Šibalija

Redovni profesor

Prof. dr Tatjana Šibalija je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta
u Beogradu. Ona je redovni profesor na Univerzitetu Metropolitan, FAM i FIT (uža oblast: operacioni
menadžment; uža oblast: informacioni sistemi), i naučni savetnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka
– mašinstvo (Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu).

Urednik je 3 istaknute monografije međunarodnog značaja; autor 6 monografija, 8 monografskih
poglavlja i preko 130 radova objavljenih u recenziranim međunarodnim časopisima i konferencijama.
Ukupan broj citata prema Google Scholar pretraživaču je 842; h-index =17, i10-index = 25 (mart 2022).
Predesedavala je nizom konferencija i sesija na međunarodnim skupovima; održala veći broj predavanja
po pozivu na međunarodnim naučnim konferencijama; član je naučnog komiteta preko 40
međunarodnih naučnih konferencija; član je uređivačkog odbora nekolicine recenziranih naučnih
časopisa; dobitnik 8 nagrada.
 
Potpredsednik je nacionalnog tima Evropske tehnološke platforme Manufuture (European Technology
Platform for Future Manufacturing Technologies), član je glavnog odbora Jedinstvenog udruženje
Srbije za kvalitet (JUSK), predsednik JUSK Naučno-tehničkog Komiteta za Šest sigma i modele za
unapređenje poslovnih procesa, i registrovani savetnik Evropske banke za obnovu i razvoj. Rukovodila
je i učestvovala u nekolicini međunarodnih naučnih projekata i projekata za industrijske korisnike. Od
2009.godine angažovana je kao ekspert / savetnik Evropske komisije (EK) za recenziju i praćenje
realizacije naučnih projekata finansiranih od strane EK u okviru programa FP7, Horizon 2020 i Horizon
Europe.

Kolačići
Ovaj sajt koristi kolačiće. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se šalju i čuvaju na vašem uređaju (mobilni telefon, računar, tablet ili drugi uređaj za pristup internetu) svaki put kada posetite veb sajt. Kolačići su korisni jer dozvoljavaju veb sajtu da prepozna uređaj korisnika i učini korisničko iskustvo efikasnijim.

Kontakt forme
Kada nas kontaktirate putem kontakt forme, mi prikupljamo Vaše podatke o ličnosti kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je naš legitimni interes da odgovorimo na Vaš upit. Vi nemate zakonsku obavezu da nam dostavite navedene podatke, ali bez njih nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovarajući odgovor ili uslugu.

Prihvatam uslove