dr Radomir Šalić - Univerzitet Metropolitan

dr Radomir Šalić

vanredni profesor

Diplomirao je 1978. na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet Sarajevo, magistrirao 1991. Međunarodni postdiplomski studij ECMIR, Sveučilište Zagreb i doktorirao 2009. na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet Braća Karić u Beogradu.

 

Usavršavao se na: Joint Vienna Institute (1996), Crown Agents, Great Britain (1997), Iowa State University, Ames, USA (1998), Financial Technology Transfer Agency (ATTF), Luxemburg (2001), Komisija za hartije od vrednosti Srbija (2006).

Predmeti

Osnovne studije
  • MG150 – Poslovne finanasije i računovodstvo
  • MK110 – Poslovna ekonomija
  • MK310 – Međunarodno poslovanje
  • OM350 - Preduzetništvo
  • OM260 – Upravljanje uslužnim procesima
Doktorske studije
  • MK691 Istraživački projekat 1
  • MK692 Istraživački projekat 2