Milena Bogdanović - Univerzitet Metropolitan

Milena Bogdanović

Vanredni profesor

Od 1.10.2019. godine vanredni profesor iz uže naučne oblasti Računarske nauke na Fakutetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan. Osnovne studije završila na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, posle-diplomske studije je završila na Filozofskom fakultetu u Nišu, na grupi Matematika i stekla zvanje magistar matematičkih nauka, 2001. godine. Doktorsku disertaciju odbranila na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2010. godine i stekla zvanje doktor računarstva.

Autor je tri monografije, jednog udžbenika, jednog priručnika, jednog praktikuma i jedne zbirke zadataka, preko 60 naučnih i stručnih radova, objavljenih u renomiranim i u časopisima kategorija M20, M50, učestvovala je na preko 30 domaćih i međunarodnih naučnih skupova i konferencija, recenzirala preko 75 naučnih i stručnih radova, član je uređivačkih i recenzentskih odbora u većem broju domaćih i inostranih časopisa.

Član Jugoslovenskog društva za primenjenu i industrijsku matematiku (JUPIM) http://www.mi.sanu.ac.rs/societies/jupim/indmem.htm
OBLASTI ISTRAŽIVANJA: Teorija grafova, Diskretna matematika, Metaheuristike (Genetski algoritmi), Teorija automata (Direktabilni automati), Primenjena matematika.
Angažovana je na predmetima sva tri nivoa obrazovanja.

https://www.researchgate.net/profile/Milena_Bogdanovic
https://scholar.google.com/citations?user=I90PUMEAAAAJ&hl=sr

Kolačići
Ovaj sajt koristi kolačiće. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se šalju i čuvaju na vašem uređaju (mobilni telefon, računar, tablet ili drugi uređaj za pristup internetu) svaki put kada posetite veb sajt. Kolačići su korisni jer dozvoljavaju veb sajtu da prepozna uređaj korisnika i učini korisničko iskustvo efikasnijim.

Kontakt forme
Kada nas kontaktirate putem kontakt forme, mi prikupljamo Vaše podatke o ličnosti kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je naš legitimni interes da odgovorimo na Vaš upit. Vi nemate zakonsku obavezu da nam dostavite navedene podatke, ali bez njih nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovarajući odgovor ili uslugu.

Prihvatam uslove