dr Dragan Domazet, redovni profesor

Osnivač i predsednik univerziteta
 
dragan.domazet@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Puni radni odnos
 

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Prilagaodljivi i personalizovani sistemi za e-učenje, prilagodljivi sistemi za upravljanje poslovnim procesima, softversko inženjerstvo, integrisani sistemi za razvoj proizvoda primenom računara,
 

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1971), magistrirao (1996) i doktorirao (1981) na Mašinskom fakultetu u Nišu. Fulbrajtov stipendista u Laboratoriji za napredne inteligente inženjerske sisteme – University of Illinois (SAD) 1990/91.
 

PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 1981), vanredni profesor (od 1986) i redovni profesor (od 1991) Mašinskog fakulteta u Nišu. Senior Research Fellow – Gintic Institutre of Manufacturing Technology, Singapore 1994-2001. Ministar za nauku, tehnologiju i razvoj Vlade Srbije 2001-2004. Osnovač i prvi dekan Fakulteta informacionih tehnologija u Beogradu.
 


dr Radomir Šalić, vanredni profesor

Dekan Fakulteta za menadžment
 
radomir.salic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Puni radni odnos
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: 1.Finansije: korporativne, poslovne, javne. 2. Bankarstvo i bankarski sistem: bankarstvo poslovnih banaka i centralne banke. 3.Ostale finansijske institucije: institucionalni investitori i berzanski posrednici.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1978., Ekonomski fakultet, Univerzitet Sarajevo), magistrirao (1991., Međunarodni postdiplomski studij ECMIR, Sveučilište Zagreb) i doktorirao (2009., Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet Braća Karić). Usavršavao se na: Joint Vienna Institute, (1996), Crown Agents, Great Britain (1997), Iowa State University, Ames, USA (1998), Financial Technology Transfer Agency (ATTF), Luxemburg (2001).
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Šef plana i analiza (1979-1985, Energoinvest Sarajevo), izvršni direktor za finansije (1985-1992, Unis Sarajevo), pomoćnik generalnog direktora (1992-1994, SPP Republike Srpske), pomoćnik ministra za finansije (1994-1998, Vlada RS), pomoćnik i zamenik direktora banke (1998-2006, Nova banka ad, Nova banjalučka banka ad), docent (2010), vanredni profesor (2015) na Univerzitetu Sinergija Bijeljina, vanredni profesor (2016) Univerzitet Metroploitan, finansijski ekspert i konsultant USAID BiH (od 2011. do danas), stalni sudki veštak i forenzičar za oblast finansija i bankarstva (na period: 2016-2020).

 


dr Tatjana Šibalija, redovni profesor

Redovni profesor

 
tatjana.sibalija@metropolitan.ac.rs
 
Prof. Dr Tatjana Šibalija je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je više od 90 naučnih radova objavljenih u recenziranim međunarodnim naučnim časopisima / prezentovanih na međunarodnim konferencijama, uključujući i 13 radova u časopisima sa SCI liste; autor je 5 monografija / knjiga i 3 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, kao i istaknute monografije međunarodnog značaja „ Advanced multiresponse process optimisation: an intelligent and integrated approach“, Springer, ISBN 978-3-319-19254-3. Radovi su referencirani / citirani preko 250 puta, od čega preko 80 puta u SCI/ISI citatnim indeksima.

 
Predesedavala je nizom konferencijskih sesija i radnih stolova na međunarodnim skupovima; održala više predavanja po pozivu na međunarodnim konferencijama u Evropi i Aziji; član je programskog odbora / naučnog komiteta nekoliko međunarodnih naučnih konferencija; dobitnik je 4 međunarodne nagrade. Učestvovala je u nekolicini nacionalnih i međunarodnih naučnih i razvojnih projekata; rukovodi međunarodnim projektom u Aziji na temu “ICT-enabled Intelligent Manufacturing”.

 
Od 2009.godine angažovana je kao ekspert Evropske komisije (European Commission – EC, DG for Research & Innovation; DG CONNECT) za ocenjivanje i praćenje realizacije naučnih projekata finansiranih od strane EC u okviru programa FP7 i Horizont 2020. Recenzent je većeg broja vodećih međunarodnih naučnih časopisa (SCI lista), i član uređivačkog odbora međunarodnog naučnog časopisa “Advanced Quality”.

 
Potpredesednik je nacionalnog tima Evropske tehnološke platforme Manufuture (EC program, European Technology Platform for Future Manufacturing Technologies), član je glavnog odbora Jedinstvenog udruženje Srbije za kvalitet (JUSK), predsednik JUSK Naučno-tehničkog Komiteta za Šest Sigma, i registrovani savetnik Evropske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development).

 
Na Metropolitan Univezitetu predaje na svim nivoima studija na FIT-u, kao i na FAM-u.

 


dr Milan Mihajlović

Redovni profesor

 
milan.mihajlovic@metropolitan.ac.rs
 

Dr Milan V. Mihajlović je rođen 09.01.1969. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Diplomirao je 1992. godine na Fakultetu fizičke kulture, Univerzitet u Beogradu. Odbranio je magistarsku tezu 1996. godine na istom fakultetu. Doktorsku disertaciju je odbranio 2001. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu.

Od 2011. godine zaposlen je na Univerzitetu Metropolitan.


dr Tihomir Vraneševic

Redovni profesor

 
tihomir.vranesevic@metropolitan.ac.rs
 

dr Tihomir Vranešević rođen je u Sisku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je zaposlen (od 1995. godine) kao redovni profesor na Katedri za marketing (predmeti Istraživanje tržišta i Marketing). Od 2014. dodine je gostujući profesor na Metropolitan univerzitetu na doktorskim studijama.
 
Objavio je knjige: ‘Upravljanje zadovoljstvom klijenata’ (samostalno), ‘Istraživanje tržišta’ (u koautorstvu s M. Marušić), ‘Poslovni marketing’ (s više autora), a koautor je knjige ‘Marketing’.
 
U domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima objavljuje radove iz šireg područja marketinga. Posebno područje njegova interesa je teorija i primjena istraživanja tržišta i istraživanja zadovoljstva klijenata.
 


dr Nenad Perić

Vanredni profesor

 

nenad.peric@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Puni radni odnos

 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Marketing, menadžment i produkcija, kultura i mediji, komunikacije, istraživanja tržišta i auditorijuma, geopolitika.

 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2002) i magistrirao (2006) Menadžment i produkciju kulture i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Specijalizirao (2004) Medije i produkciju na Fakultetu za film i televiziju u Bratislavi. Doktorirao (2008) na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu sa temom Kreiranje i evaluacija medijske politike. ŠRO Vojne akademije smera pešadija (2006), sa daljom komandirskom obukom, čin: poručnik u rez.

 
PROFESIONALNA KARIJERA: Marketing menadžer i direktor marketinga (1998-2008), NORD d.o.o., Pančevo. Producent (2001), Narodno pozorište u Beogradu. Koordinator (2001), Rektorat univerziteta umetnosti u Beogradu. Brend menadžer (2004), Videx group, Beograd. Konsultant i savetnik u privredi (2005-). Nastavnik i potom profesor strukovnih studija (2008-2010) Visoke stručne škole za propagandu i odnose s javnošću u Beogradu. Docent (2009) i vanredni profesor na svim nivoima studija (2013-) Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Gostujući profesor Vojne akademije na Visokim studijama bezbednosti i odbrane (2011-2012). Član Senata (2012-2016) i član Komisije za proveru kvaliteta Univerziteta Metropolitan (2015). Dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan 2013-2016.

 


dr Milovan Ilić

Vanredni profesor

 
ilic.milovan@metropolitan.ac.rs
 

Doc. dr Milovan M. Ilic diplomirao je 1978. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – oblast proizvodno mašinstvo. Magistrirao 1997. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – oblast proizvodne tehnologije. Doktorirao 2008. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – oblast veštacka inteligencija i operacioni menadžment.

  • ima višegodišnje iskustvo u razvoju novih proizvoda i tehnologija u industriji.
  • dugo godina radio kao glavni inženjer i šef informacionog sistema, marketinga, kvaliteta i zaštite životne sredine u industriji.
  • razvio više softvera za podršku procesa poslovno proizvodnih sistema.
  • auditor/ekspert sertifikacionog tela TÜV-a Thüringen e.V. i konsultant za uvodenje sistema menadžmenta kvalitetom u više naših kompanija.
  • autor je brojnih strucnih i naucnih radova i ucesnik u više projekata iz navedenih oblasti.
  • objavio je 2 rada sa SCI liste.

Od 2008. godine je docent na Fakultetu za menadžment, univerziteta „Metropolitan“ u Beogradu, na studijskom programu Inženjerski i operacioni menadžment.


dr Aleksandar Jankulović

Vanredni profesor

 

aleksandar.jankulovic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Puni radni odnos
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Operacioni menadžment, merenje performansi, modeliranje poslovanja, upravljanje kvalitetom, upravljanje projektima i investicijama.
 
OBRAZOVANJE: Diplomirao 1994 i magistrirao 1998 godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i doktorirao 2004 godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Docent od 2005. godine i vanredni profesor od 2015. godine Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Dekan Fakulteta za menadžment u periodu od 2010. do 2012. godine i predsednik Komisije za kvalitet Univerziteta Metropolitan u Beogradu od 2008. godine. Zamenik direktora kompanije Ritam Inženjering od 2005. godine i direktor kvaliteta i razvoja Vinarije Despotika od 2010. godine. Tehnički direktor Direkcije za obnovu zemlje u periodu od 1999. do 2000. godine. Prvi direktor i predsednik UO preduzeća Koridor 10 u periodu od 2009. do 2010. godine.

 


dr Danijela Despotović

Vanredni profesor

 
danijela.despotovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Makroekonomska teorija i politika, makroekonomska analiza, privredni razvoj, održivi razvoj, politika unapređenja konkurentnosti, politika inovacija, fiskalna politika, politika zaštite životne sredine.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (1991), magistrirala (1997) i doktorirala (2010) na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 2010), vanredni profesor (od 2015) na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.


dr Edvard Jakopin

Vanredni profesor

 
edvard.jakopin@metropolitan.ac.rs
 
Akademska zvanja: osnovne, magistarske i doktorske studije stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 
Profesionalna karijera: Republički zavod za razvoj (1983-2011, u periodu 2001-2011 nalazio se na položaju direktora), Ministarstvo finansija (2011-2012, pomoćnik ministra za nacionalni razvoj), Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu (2012-2014, pomoćnik ministra, za strateške analize i istraživanje), Ministarstvo privrede (2014-2016, pomoćnik ministra za regionalni razvoj i strateške analize privrede).
 
Stručno usavršavanje: Program kratkoročnog prognoziranja ekonomskog razvoja u IFO Institute (Munich), Bureau for Statistics, Council of Economic Experts (Wiesbaden), Federal Bank (Frankfurt), Ministry of Economics and the Ministry of Finance (Berlin) 2004; Program modeliranja makroekonomskog razvoja u OEF (Oxford Economic Forecasting Institute) 2004; Program prognoziranja privrednog rasta, ekonometrijsko modeliranje u ISAE Institute (Italija) 2007; kurs tehnike progniziranja razvoja u OECD (Francuska) 2008, instruktor preduzetništva 2002 (PCMG Slovenija).
 
Naučno-istraživački doprinos: Autor je brojnih naučnih radova iz oblasti makroekonomije, planiranja privrednog razvoja, strateškog planiranja, regionalnog razvoja, strukturnih promena i konkurentnosti. Rukovodio je projektnim timovima u više nacionalnih istraživačkih projekata i studija: Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije 2006-2012, Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije 2007-2012, Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije 2011-2020, i dr.
 
Nacionalni je predstavnik u Evropskoj asocijaciji istraživačkih razvojnih institucija, u tri mandata (2004-2014) bio je član i Izvršnog odbora EADI-ja. Član je Predsedništva Saveza ekonomista Srbije od 2006. i vanredni član Naučnog društva ekonomista Srbije.


dr Katarina Kaplarski, Vanredni profesor

Dekan Fakulteta digitalnih umetnosti

 
katarina.kaplarski@metropolitan.ac.rs
 

Specijalista za online medije, tokom godina je, pored praktičnog rada na web projektima i strategijama internet marketinga, na doktorskim studijama uspešno ostvarila i pionirski poduhvat teorijskog istraživanja interneta kao kreativnog medija.

Diplomirala je primenjeno vajarstvo, a magistrirala višemedijsku umetnost. Na magistarskim studijama se specijalizuje za multimedijalnu i digitalnu umetnost, a svoje višegodišnje iskustvo i strast prema internet umetnosti i novim medijima je pretočila u doktorsku tezu „Umetnost na internetu“ koju je 2013. odbranila na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Poseduje i veliko iskustvo iz oblasti internet marketinga koje je stekla radeći u agenciji McCann Beograd kao web manager i dizajner, a kasnije i kao Interactive Art Director u agenciji MRM WORLDWIDE, gde je dobila i nekoliko nagrada za najkreativnije online kampanje.


dr Ana Bovan,

Docent

 
ana.bovan@metropolitan.ac.rs
 

Dr Ana B. Bovan je profesor za oblast marketinga, pregovaranja i lobiranja; Dekan je Fakulteta za menadžment. Istrazivacki interesi obuhvataju i medjunarodno poslovanje, klimatske promene i ekonomsku diplomatiju. Dugogodišnji je poslovni i politicki konsultant, vlasnik nekoliko kompanija, aktivan član više upravnih odbora i civilnih organizacija u Beogradu i Briselu. Svoje poslovno iskustvo sticala je odmah nakon završene gimnazije u Dover Heights Girls High School u Sidneju, Australija, pohadjajući University of New South Wales. Nakon sticanja diplome Pravnog fakulteta u Beogradu, nastavlja svoj poslovni razvoj radeći u Srbiji, Holandiji, Nemačkoj, Engleskoj i Belgiji, pokrivajući i zemlje regiona. Na Fakultetu aktivno primenjuje svoja znanja iz prakse i unosi dinamiku i novine u rad i život Fakulteta.


dr Siniša Domazet

Docent

 

sinisa.domazet@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Poslovno pravo, međunarodno trgovinsko pravo, pravo konkurencije, pravo zaštite životne sredine, ekološka bezbednost
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2005) na Pravnom fakultetu u Novom sadu, magistrirao (2009) na Pravnom fakultetu u Beogradu i doktorirao (2012) na Pravnom fakultetu u Nišu. Stipendista Ministarstva prosvete i nauke za vreme trajanja osnovnih studija, kao i dobitnik stipendije Univerziteta u Novom Sadu za izuzetne rezultate postignute tokom studiranja. Za vreme postdiplomskih studija dr Domazet je bio stipendista Ministarstva nauke, a jedno vreme bio je i stipendista Vlade Republike Srpske. Tokom osnovnih studija dobio je i nagrade za izrađene temate. Od 2013. stekao zvanje naučni saradnik.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 2013) na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici, od 2013. spoljni saradnik Instituta ekonomskih nauka
 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Viktor Radun

Docent

 
viktor.radun@metropolitan.ac.rs
 

Rođen je 1965. godine u Skoplju, Makedonija. Završio je gimnaziju i Ekonomski fakultet u Skoplju. Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici iz oblasti međunarodnog poslovanja, na temu Koncept Competitive Intelligence kao faktor konkurentnosti preduzeća u spoljnotrgovinskom poslovanju. Doktorirao na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, na temu: Primena konkurentskog intelidžensa kao sistema za upravljanje znanjem u oblasti visokog obrazovanja u Srbiji. Živi u Novom Sadu.
Od 1991. god. do 2003. god. radio je u privredi, na poslovima marketinga, spoljne trgovine i komercijale.
Od 2003. godine angažovan je u visokom obrazovanju. Od 2010. god. zaposlen je kao docent na Fakultetu za menadžment univerziteta Metropolitan u Beogradu, gde predaje na predmetima iz oblasti ekonomije, marketinga i menadžmenta.
Objavio je, kao autor ili koautor, 38 naučnih i stručnih radova, iz oblasti ekonomije, međunarodnog poslovanja, marketinga, menadžmenta, preduzetništva, finansija i upravljanja znanjem, štampanim u naučnim i stručnim publikacijama, prezentovanim i objavljenim na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.
Učestvovao je u realizaciji 4 naučno-istraživačka projekta i 1 radu na monografiji. Objavio je 1 autorsku knjigu iz oblasti marketinga (Konkurencija na nišanu, 2008.), a kao koautor 3 udžbenika iz oblasti ekonomije i menadžmenta (Osnovi ekonomije, Principi ekonomije i Organizaciono ponašanje. Preveo sa engleskog 2 naučne knjige iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Kao mentor je vodio 2 magistra i 3 mastera i niz diplomaca.

 


dr Anđela Mikić

Docent

 
andjela.mikic@metropolitan.ac.rs
 

Doc. dr Anđela Mikić predaje na Fakultetu informacionih tehnologija i Fakultetu za menadžment, univerziteta „Metropolitan“ i na Visokoj strukovnoj školi za propagandu i odnose sa javnošću u Beogradu. Magistar je Univerziteta umetnosti u Beogradu i doktor ekonomskih nauka. Predavala je na nekoliko viših i visokoškolskih organizacija. Oblasti njenog naučnog interesovanja su komunikologija, komuniciranje putem umetnosti, etika i marketing. Objavila je preko 40 naučnih članaka. Autor je knjiga Osnovi komunikologije, Umetnost komuniciranja i Poslovna etika i koautor knjiga Komunikologija biznisa, Marketing komunikacije, Strategije top menadžmenta, Preduzetništvo novog doba, Menadžment prodaje i Menadžment usluga.


dr Rale Nikolić

Vanredni profesor

 

rale.nikolic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Pun radni odnos
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Nelinearna funkcionalna analiza, Teorija nepokretne tačke na prostorima sa nedeterminističkom metrikom, Asimptotska analiza.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1999), magistrirao (2006) i doktorirao (2012) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, odsek matematika.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
Docent (od 2012) Univerzitet Metropolitan;
Istraživač saradnik (2011-2012), Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Asistent (2010-2011) Vojna akademija, Univerzitet odbrane;
Asistent (2006-2010) Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kragujevcu;
Asistent-pripravnik (2000-2006), Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kragujevcu:
profesor matematike (1999-2000), Turističko-ugostiteljska škola, Vrnjačka Banja.

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Tatjana Mamula

Docent

 
tatjana.mamula@metropolitan.ac.rs
 

Tatjana Mamula se više od 20 godina bavi istraživanjima marketinga i javnog mnjenja. Značajno iskustva u oblasti istraživanja i menadžmenta stekla je u kompanijama Strategic Marketing, Partner BBSS, Mark-plan kao marketing direktor. Od 2001. godine pa do danas vodi istraživačku firmu MASMI. Za 12 godina vodila je veliki broj kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih projekata koji su se odnosili na različite teme. U preko 500 projekata u kojima je učestvovala u poslednjih desetak godina Tatjana je bila vođa tima, trener, konsultant i menadžer.

Pored konsultantskih zadataka i upravljanja frimom, Tatjana je držala predavanja i treninge na teme iz brend menadžmenta i istraživanja tržišta. Neki od treninga i prezentacija su “Inovativnost kao najbolji prijatelj brenda” u okviru projekta koji je imao za cilj da promoviše inovativnost u oblasti ženskog preduzetništva. Za projekat koji realizuje Program integrisane podrške inovacijama (Integrated Innovation Support Programme), Tatjana je u ulozi senior eksperta imala za zadatak da definiše, razvije i realizuje dve trening/koučing sesije za sektor MSP na temu Nove mаrketing mogućnosti: Rаzumevаnje tržištа i kupаca i temu Pozicionirаnje proizvodа: Konkurencijа, kupci i rаzvoj novih proizvodа.

Tatjana je član mnogih strukovnih udruženja: ESOMAR (Svetsko udruženje za marketing istraživače), SEMA (Srpsko udruženje za marketing), Udruženje poslovnih žena, Srpska asocijacija menadžera i drugi.


dr Milica Slijepčević

Docent

 
milica.slijepcevic@metropolitan.ac.rs
 

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: интегрисане марккетиншке комуникације, односи с јавношћу, корпоративне комуникације, тржишне комуникације, корпоративна друштвена одговорност, људски ресурси, интерне комуникације, модни маркетинг, модно тржиште, модни брендови, емоционално брендирање, тржиште текстилне индустрије.
 
ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: На Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, дипломирала 1985. године. На Факултету организационих наука магистрирала почетком 2000.године. Докторску дисeртацију под насловом „Савремени модел интегрисане корпоративне комуникације” одбранила је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Радила је у Агенцији за маркетинг ЈСД „Партизан”, на ТВ Студио Б, затим у Институту за трансфузију крви Србије и у Компанији Дунав осигурање где је обављала је низ одговорних послова од руководиоца пројектима, преко менаџерских позиција и руководећег искуства више од 15 година, стекла је драгоцено искуство у профитном и непрофитном сектору на пословима маркетинга, комуникација, односа с јавношћу и менаџмента, остварујући завидне резултате. Од 2015. године изабрана је у звање доцента на Универзитету Метрополитан, Факултет за менаџмент и Факултет дигиталних уметности где са великом посвећеншћу студентима преноси како теоријско тако и богато практично знање и искуство.


dr Igor Radošević

Docent

 

igor.radosevic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Ugovor o delu 30%

 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Sportska industrija, sa posebnim akcentom na menadžment i marketing u sportu.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2005), magistrirao (2007) i doktorirao (2010) na Fakultetu za sport (TIMS) u Novom Sadu
 
PROFESIONALNA KARIJERA: : Docent (od 2013), na Fakultetu za sport (Beograd) na predmetima: 1. Industrija sporta, 2. Marketing u sportu, 3. Sponzorstvo u sportu, 4. Promocija u sportu.
 
Poslovno iskustvo iz sportske industrije je stekao radeći u predstavništvu kompanije “adidas” u Beogradu, gde je iz prve ruke stekao iskustvo kako funkcioniše jedna od najvećih svetskih kompanija sportske opreme. Aktivno je učestvovao i u organizaciji Univerzijade Beograd 2009, gde je bio angažovan na poziciji koordinatora za marketing i brendiranje objekata. Autor je projekta „Stvaranje zdravih ličnosti i budućih sportista“ sa akcentom na programu „Fizičko vežbanje u predškolskim ustanovama“. Redovan je učesnik na naučnim konferencijama kao autor naučnih radova iz oblasti sportske industrije.

 


dr Vladan Madić

Docent

 

vladan.madic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: puni radni odnos

 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Medjunarodno poslovanje, medjunarodni marketing i menadžment sa fokusom na konkurentnost u globalnoj auto industriji.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1995) i magistrirao (2002) na Ekonomskom fakukltetu Univerzitet u Beogradu i doktorirao (2014) na Ekonomskom fakultetu Univerzitet u Kragujevcu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Ekonomista analitičar (1995, Holding kompanija Petar Drapšin Mladenovac), upravnik operativne pripreme proizvodnje (1995-1997, Holding kompanija Petar Drapšin Mladenovac), direktor prodaje (1997-2001, Holding kompanija Petar Drapšin Mladenovac), rukovodilac marketinga (2001-2003, Holding kompanija Petar Drapšin Mladenovac), organizator prodaje i vodja tima za distribuciju i implementaciju ERP softvera JD Edward’s (2003-2004, AD Imlek, mlekara Beograd), menadžer prodaje (2004-2016, Znam Co d.o.o. Beograd), docent (2016, Fakultet za menadžment, Univerzitet Metropolitan Beograd).
 


Tamara Vučenović

Docent

 

tamara.vucenovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Komunikacije, naučne komunikacije, mediji, digitalni mediji, medijsko obrazovanje, kultura, digitalna kultura, digitalna pismenost, odnosi s javnošću, informaciono-komunikacione tehnologije.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA:
• Session of the Institute of World Literature, University of Harvard, University of Lisbon, June- July, with full scholarship, Portugal, 2015.
• Doktorske studije: Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011. – 2016
• Master studije: Fakultet organizacionih nauka, Marketing menadžment i odnosi s javnošću, 2011.
• Master studije: Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010.
• Specijalističke studije: Fakultet političkih nauka, Novinarstvo u elektronskim medijima, 2005.
• Osnovne studije: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, 1996.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
• Ekspert za evaluaciju individualnih istraživačkih prijava za stipendije u oblasti društveno-humanističkih nauka u okviru Marija Sklodovska Kiri akcije (Marie Skłodowska-Curie actions, Indvidual Fellowships, European Commission, Research Executive Agency). 2016.-
• Rukovodilac projekata „Surfuj pismeno“ i „Surfuj kreativno“ Centra za medijsku kulturu i obrazovanje, 2016.-
• Osnivač i predsednica UO udruženja „Centar za medijsku kulturu i obrazovanje“: 2014-
• Rukovodilac istraživačkog i medijskog projekta „Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji“ , 2014 – 2015.
• Član radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji), 2014. –
• Ekspert za evaluaciju projekata iz oblasti nauke, kulture i medija na listi Agencije za obrazovanje, audio – vizuelne umetnosti i kulturu Evropske komisije (EACEA), 2013.-
• Teoretičar i konsultant u oblasti medija i odnosa sa javnošću: 2010. –
• Predavač u oblasti digitalnih komunikacija, medija, medijske pismenosti, informaciono-komunikacionih tehnologija, odnosa sa javnošću i kulture: 2008 –
• Radio Beograd 2, RTS, urednica obrazovne redakcije: 1996. –
• Urednica, istraživač, analitičar, novinar, saradnica na scenariju u brojnim uglednim časopisima, dnevnim novinama, TV, internet i radio programima : NIN, Kosmopoliten, Diva, Borba, Nedeljna borba, JAT revija, Student, radio Indeks, radio i TV Studio B, Moj lični pečat – tv serijal itd. : 1985. –

 


MA Dubravka Vlahović

Predavač

 
dubravka.vlahovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Engleski jezik i lingvistika, Engleski jezik za posebne namene (Pravni engleski jezik, Engleski za informacione tehnologije, Engleski za grafički dizajn, Engleski za marketing, Engleski za menadžment, Engleski za sport, Engleski za psihologe, Engleski za bezbednost i kriminalistiku, Poslovni engleski), Teorije usvajanja jezika, Metodika, Retorika, Prevođenje (opštih, pravnih, naučnih i stručnih tekstova, simultano, konsekutivno i konferencijsko prevođenje).
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (2009) je kao student generacije na Fakultetu za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, departman Engleski jezik, gde je završila i master studije (2012). Iste godine je upisala i doktorske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Anglistika, modul Jezik, gde uspešno privodi kraju svoju doktorsku tezu. Nosilac je međunarodnog sertifikata CPE (The Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge ESOL Examinations, Level 3 Certificate in ESOL International), i član je udruženja „ELTA“ (English language Teachers’ Association) i „Društvo mladih lingvista“. Redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim konferencijama i objavljuje naučne radove u domaćim i stranim časopisima.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Odmah nakon diplomiranja, karijeru započinje kao prevodilac u Torontu (2009), nakon čega iste godine počinje da radi kao demonstrator na Fakultetu za pravne i poslovne studije, Novi Sad. Na istom fakultetu nastavlja da radi i kao saradnik u nastavi (2010-2013), a zatim i biva unapređena u asistenta (2013-2016) gde narednih godina na četiri departmana predaje veliki broj predmeta na engleskom jeziku. 2016. godine počinje da radi kao predavač engleskog jezika na Univerzitetu Metropolitan (FDU i FAM).


MA Andrijana Vasić Nikčević

Asistent

 
andrijana.vasic@metropolitan.ac.rs
 

Andrijana Vasić Nikćević odrasla je u Beogradu gde završava osnovne akademske studije na Fakultetu Organizacionih Nauka, smer Menažment. Nakon završenih osnovnih studija dobija stipendiju fondacije prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića za obrazovanje i Univerziteta u Notingemu gde završava master studije iz Marketinga.
 
Odmah po završetku školovanja počinje da radi u Unibrandu, vodećoj brending agenciji u Srbiji, gde ima priliku da učestvuje u razvoju najpoznatijih i najačih brendova na tržištu poput Marba, Grand Kafe, Delta Cityja, Soko Štarka, Aleve I dr.
 
Ljubav prema marketingu otkrila je na osnovnim studijama gde je kao član fakultetskog tima učestvovala na “case study” takmičenjima. Rad sa menadžerijade “Razvoj korporativnog Brenda kompanije Marbo Produkt” objavljen je u časopisu Marketing.
 
Želju da svoje iskustvo i znanje deli sa drugima najpre je ispunila kroz gostujuća predavanja na različitim fakultetima i univerzitetima u Beogradu poput Ekonomskog Fakulteta, Fakulteta Organizacionih Nauka, Megatrend Univerziteta, Univeziteta iz Vašingtona i drugih a zatim i zasnivanjem radnog odnosa na Metropolitan Univerzitetu gde je trenutno na doktorskim studijama.
 
Veruje da je marketing “živa” naučna disciplina za koju je neophodan stalni kontakt sa tržištem zbog čega je I dalje radi kao konusltant u oblasti razvoja brenda i strateškog planiranja.
 


MA Karolina Perčić

Asistent

 

karolina.percic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: puni radni odnos
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Marketing, obrazovanje
 
OBRAZOVANJE: Diplomirala (2008), završila master studije (2009) na Ekonomskom fakultetu u Subotici (Univerzitet u Novom Sadu). Student je doktorskih studija na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Metropolitan u Beogradu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: saradnik u nastavi (školska 2009/10. godina), asistent (od 2010. godine)
 


MA Ivana Radojević

Asistent
 
ivana.radojevic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Puni radni odnos
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: integrisane korporativne komunikacije, milenijumska generacija, organizaciona kultura.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (2006), završila master studije (2008) na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Pohađala treninge iz oblasti asertivne komunikacije, razvoja ljudskih resursa, digitalnog marketinga.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: U kreiranju i izvođenju časova uspešno primenjuje iskustvo koje je stekla radeći više od deset godina na različitim pozicijama u kompanijama iz dijametralno različitih oblasti poslovanja. Bogato radno iskustvo u oblastima marketinga, komercijalne prodaje, konsaltinga, organizacije, kao i u izvođenju treninga samo su neke od oblasti podrške u njenom
 


MSc Đorđe Komarčević

Asistent

 
djordje.komarcevic@metropolitan.ac.rs
 

Msc Đorđe Komarčević je rođen u Beogradu 1988. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Diplomirao je 2010. godine i 2013. godine je završio master studije na Metropolitan univerzitetu u Beogradu gde je i upisao doktorske studije na smeru Menadžment i razvoj.
 
Profesionalna karijera: Saradnik i asistent u nastavi na Metropolitan univerzitetu (2011 – ,), Organizacioni menadžer (2013 -, Komarčević doo), Koordinator (2012-2014, NVO RODA), Konsultant (2012-2014, Specijalna bolnica Jevremova), Koordinator (2013, NVO OKTOPUS).

 


MSc Aleksandra Stevanović

Asistent

 
aleksandra.stevanovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Metodika nastave matematike, pedagoški i psihološki aspekti učenja, primena IKT u nastavi, prilagaodljivi i personalizovani sistemi za e-učenje.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala na osnovnim studijama (2011.), na master studijama (2012.) na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Student završne godine doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Studentska razmena (2014.) na Univerzitetu Jyvaskyla, Finska. Letnja škola (2017.) Radboud Univerzitet, Holandija.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Nastavnik matematike i informatike (od 2011.) OŠ „Jelena Ćetković“, OŠ „Vasa Čarapić“ u Beogradu. Asistent (od 2016.) Fakulteta informacionih tehnologija u Beogradu Univerziteta Metropolitan. Član GeoGebra centra Beograd (od 2011) Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 


MSc Aleksandra Penjišević

Asistent

 
aleksandra.penjisevic@metropolitan.ac.rs

 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE: Aleksandra Penjišević je rođena 24.02.1973. godine u Raški. Osnovne studije je završila na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje Diplomirani matematičar. Magistarske studije je završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta za turizam i menadžment u Skoplju. Diploma magistra ekonomskih nauka – kvantitativna ekonomija nostrifikovana je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno pohađa doktorske studije na državnom Ekonomskom fakultetu (Agraren Universitet (AU)) u Plovdivu u Bugarskoj na odseku za statistiku.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ 2016 –
Радно место: Асистент у настави за предмете пословна математика, пословна статистика, квантитативне методе и методологија научног истраживања
ОСНОВНА ШКОЛА СТАРИ ГРАД 2014 – 2016.
Радно место: Наставник математике
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ДР КОСТА ЦУКИЋ 2005 – 2014.
Радно место: Наставник математике, рачунарства и информатике, пословне информатике и статистике
ИНТЕСА БАНКА 2005.
Пројекат Лаки кеш – учесник у изради пројекта за брзо одобравање кредита
АСТРА СПОРТ БЕТС 2002 – 2005.
Радно место: Финансијски аналитичар
• израда извештаја и анализа везаних за спортско клађење
• комплетна анализа пословања компаније у делу које је везано за спортско клађење
• контрола прихода кладионица
XI БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 1999 – 2002.
Радно место: Наставник математике

 


MA Stefan Alimpić

Asistent
 

stefan.alimpic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Puni radni odnos

 

Oblasti interesovanja: marketing, istraživanje tržišta, ponašanje potrošača, unapređenje prodaje
 
Obrazovanje i usavršavanje: Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu 2011. godine (smer: Marketing) i to kao jedan od najboljih studenata u generaciji (prosečna ocena: 9.60). Masterirao je na istom fakultetu 2012. godine i to kao najbolji student u generaciji (prosečna ocena: 10.00). Školske 2012/13. godine upisuje doktorske studije na istom fakultetu (modul: Upravljanje poslovanjem). Do kraja studija preostala mu je još izrada i odbrana doktorske disertacije.

Član je i bivši stipendista Fonda za mlade talente („Dositeja“), pod upravom Ministarstva omladine i sporta. Proglašen je za jednog od 200 najboljih studenata doktorskih studija u našoj zemlji i to od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tačnije, dobitnik je njihove stipendije tokom doktorskih studija. Kao stipendista ovog Ministarstva, bio je angažovan i na naučno-istraživačkom projektu: „Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci“ (Evidencioni broj: ИИИ41010).

Učestvovao je na velikom broju internacionalnih i domaćih konferencija i to kao autor i prezenter radova. Tačnije, autor je stručnih radova iz oblasti marketing i menadžmenta, koji su objavljeni kako u domaćem i stranom naučnom časopisu, tako i u monografiji i publikacijama sa konferencija.
 
Profesionalna karijera: Na Univerzitetu Metropolitan je angažovan od kraja 2016. godine i to kao asistent na četiri predmeta: Integrisane marketinške komunikacije, Principi prodaje, Marketing istraživanja i Projekat marketing kampanje.

 


MA Marina Grubor ( Centar u Nišu )

Asistent

 
marina.grubor@metropolitan.ac.rs
 

Rođena u Nišu 1987. godine gde je završila osnovnu školu „Dobrosav Jovanović Stanko“. Nakon završene osnovne škole upisala je i završila najstariju Nišku gimnaziju „Stevan Sremac“, a potom i Ekonomski fakultet, Univerzizteta u Nišu. Nakon završenih akademskih studija u roku upisala je i završila za devet meseci akademske master studije na istom fakultetu. Potom je upisala doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Nsubotici, Univerzitet Novi Sad, i trenutno radi na izradi doktorske disertacije iz oblasti revizije.
 
Marina Grubor je autor i koautor brojnih istraživačkih radova iz oblasti računovodstva, revizije i poslovnih finansija.
 
Pored akademskog rada ona je finansijski direktor u kompanij Global-ingenering kao i ekonomski konsultant u firmama Streco company i Kingdom invest koje već dugi niz godina posluju u Srbiji i na teritoriji Evropske Unije.
 
Marina je i majka dvoje dece.

 


MA Milica Mladenović ( Centar u Nišu )

Asistent

 
milica.mladenovic@metropolitan.ac.rs
 

Milica Mladenović je rođena 25. decembra 1989. godine u Nišu. Završila je osnovnu školu „Čegar“ i gimnaziju „Stevan Sremac“ u Nišu sa odličnim uspehom 5,00 i bila nosilac Vukove diplome. Diplomirala je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu na smeru Menadžment preduzeća sa prosečnom ocenom 9,11. Na istom fakultetu i smeru završila je master studije 2013. godine sa prosečnom ocenom 10. Trenutno je student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Nišu na smeru Poslovno upravljanje. Autor je naučnih radova koji su prezentovani na međunarodnim konferencijama. Dobitnik je stipendije „Budi Vip student“ kompanije Vip Mobile 2012. godine. Odlično govori engleski, nemački, italijanski i španski jezik, o čemu poseduje međunarodno priznate sertifikate za najviši nivo znanja jezika (C2). U periodu 2011-2013. godine obavljala je posao Community manager-a u kompaniji Podravka Beograd. Od 2014. godine angažovana je na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan kao saradnik u nastavi iz marketinške grupe predmeta u centru u Nišu.


MA Marija Milojić ( Centar u Nišu )

Asistent
 
marija.milojic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Honorarno angažovanje
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA:
Poslovno upravljanje, marketing, implementiranje poslovnih strategija, menadžment i kreativno poslovno odlučivanje za upravljanje tržišno orjentisanim preduzećem, realizacija i primena rezultata istraživanja tržišta, tržišno komuniciranje i stvaranje dobrih odnosa s javnošću.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA:
Diplomirala (2012),odbranila master rad (2013) i trenutno je student doktorskih studija (od decembra 2013) na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Autor naučnih radova prezentovanim na međunarodnim konferencijama. Korisnik stipendije Ministrarstva Republike Srbije.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
Od oktobra 2015 angažovana na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan kao saradnik u nastavi iz marketinške grupe predmeta u centru u Nišu.

 


mr Dejan Čupić ( Centar u Nišu )

Asistent
 
dejan.cupic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Autorski ugovor
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA:Poslovna ekonomija,Organizacija preduzeća,Finansijsko računovodstvo,Poslovne i korporativne finansije
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2005), magistrirao (2010)
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Rukovodilac nabavne sluzbe u firmi „Interfiš“ (od 2006),Šef maloprodaje u firmi „Miloščić“ (od 2008),Šef računovodstva u OŠ“Desanka Maksimović“(od 2012),Predsednik Aktiva šefova računovodstva osnovnih i srednjih škola u Nišu (od 2013)
 
Angazovan na sledećim projektima:

  • Menadzer projekta preko Mreže za ruralni razvoj (od 2010)
  • Konsultant na projektu preko Asocijacije poljoprivrednika (od 2011)
  • Koordinator na Alter projektu preko Mrežeza ruralni razvoj(od 2016)

 


MSc Dušan Simjanović ( Centar u Nišu )

Asistent

 
dusan.simjanovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Kriptografija zasnovana na Teoriji grupa, Fazi skupovi i relacije, Uređeni skupovi i mreže, Teorija polugrupa, Teorija poluprstena, Nastava matematike.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2010) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, na Odseku za matematiku i informatiku, smer za Teorijsku matematiku i primene, trenutno student doktorskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu na Departmanu za matematiku.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
Asistent (2016–) Fakultet Informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan, Beograd (Centar u Nišu)
Istraživač pripravnik (2013–2016) Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Nastavnik matematike (2011–2014, 2017–)
OŠ „Vuk Karadžić“ u Doljevcu
Profesor matematike (2011, 2014–2017)
Gimnazija „Svetozar Marković“ u Nišu.


Stefan Jovanović

Saradnik u nastavi

 
stefan.jovanovic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Honorarno angažovanje
 

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Primena informacionih sistema u poslovanju, baze podataka, analiza i upravljanje poslovnim procesima.
 

OBRAZOVANJE: Trenutno je student Fakulteta Infromacionih Tehnologija na smeru Informacioni sistemi.
 

PROFESIONALNA KARIJERA: Radi kao saradnik u nastavi od oktobra 2016. godine, a trenutno je predsednik studentskog parlamenta i član komisije za kvalitet Univerziteta Metropolitan u Beogradu.