dr Dragan Domazet, redovni profesor

Osnivač i predsednik univerziteta

 

dragan.domazet@metropolitan.ac.rs

 

1971. godine završio Mašinski fakultet u Nišu, gde je i magistrirao, a 1981. i doktorirao. Od tada radi kao profesor, a njegova uža oblast su Računarski integrisani sistemi i Računarska analiza proizvoda. Dugi niz godina radio je na univerzitetima u Americi i Singapuru gde je bio angažovan i na naučno istraživačkim projektima. To iskustvo doneo je u zemlju kada se 2001. godine vratio na poziv tadašnjeg premijera Zorana Đinđića i do 2004. bio na funkciji Ministra za nauku i tehnološki razvoj. Nakon uspešne karijere u Ministarstvu za nauku, osnovao je Fakultet informacionih tehnologija, a sada i Univerzitet METROPOLITAN. I danas je savetnik u Ministarstvu za nauku i nosilac brojnih funkcija u zemlji i u Briselu, gde prenosi svoje dugogodišnje iskustvo.


dr Miroslava Raspopović, vanredni profesor

Dekan Fakulteta informacionih tehnologija

 

miroslava.raspopovic@metropolitan.ac.rs

 

Studije je završila na University of Massachusetts Lowell, gde je diplomirala sa Bachelor of Science Degree in Electrical Engineering 2001. godine sa priznanjem Magna Cum Laude, magistrirala sa Master of Science Degree in Electrical Engineering 2003. godine i doktorirala sa Doctor of Philosophy in Electrical Engineering 2008. godine. Od 2001 do 2009. godine je radila kao saradnik na University of Massachusetts Lowell. Tokom studija dobila je nagrade za najboljeg postdiplomca Outstanding Graduate Student Award in Electrical Engineering, kao i univerzitetski najprestižniju nagradu za diplomca Chancellor’s Medal i nagradu za visoka akademska dostignuća Professor Carl A. Stevens Award for High Academic Achievements. Njena istraživačka interesovanja su u naučnoj oblasti bežičnih komunikacija. Dr Raspopović je izabrani član sledećih naučnih udruženja – Sigma Xi Scientific Research Society, Tau Beta Pi Engineering Honor Society i Eta Kappa Nu Electrical Engineering Honor Society. Ona predaje na Fakultetu informacionih tehnologija od 2010. godine. Kao nekadašnji profesionalni sportista dr Raspopović je sa seniorskim timom KK Crvene Zvezde osvojila dva kupa i prvenstvo Jugoslavije. Takođe, je bila i članica juniorske košarkaške reprezentacije. Tokom studiranja u Americi bila je kapiten košarkaškog tima i pored mnogih MVP priznanja, dva puta je bila izabrana u All-American timove.


dr Alok Mishra

Redovni profesor

 

alok.mishra@metropolitan.ac.rs
 
PRIMARY RESEARCH INTERESTS:
Software Engineering
Information Systems and Information Systems Security
Information Technology and Green and Sustainable Information Technology
Information & Knowledge Management
Enterprise Resource Planning Systems
 
EDUCATION:
Ph.D. in Computer Science
University of Jabalpur (Now known as Rani Durgavati University), India; May 2002, Major: Software Engineering thesis titled ‘Observations on Estimation Models for Object-Oriented Software Engineering’
Master of Computer Applications (Three Years Full Time Duration) under Faculty of Engineering, Jiwaji University, Gwalior, (Madhav Institute of Technology & Science) India; June 1989
High First Division
Master of Human Resource Management (Now renamed as MBA –HR)
Pondicherry Central University, Pondicherry, India; December 2002
High First Division
 
ACADEMIC WORK EXPERIENCE:
Present – Professor, Department of Software Engineering, Atilim University
Visiting Chair Professor, Labex MS2T (Labs of Excellence), University of Technology of Compiègne (Sorbonne Universities), France supported by The French National Centre for Scientific Research (CNRS)
2006- 2012 Associate Professor, Department of Computer & Software Engineering, Atilim University, Ankara-Turkey (Selected by Educational Consultant India Limited (EdCIL)-Ministry of HRD and University)
(American University Pattern – Member of Erasmus Europe (EUC) & ABET accreditation) (October 2002-06, Assistant Professor)
2002-2006 Assisatnt Professor Computer Engineering, Atilim University

 


dr Tatjana Šibalija, redovni profesor

Redovni profesor

 
tatjana.sibalija@metropolitan.ac.rs
 
Prof. Dr Tatjana Šibalija je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je više od 90 naučnih radova objavljenih u recenziranim međunarodnim naučnim časopisima / prezentovanih na međunarodnim konferencijama, uključujući i 13 radova u časopisima sa SCI liste; autor je 5 monografija / knjiga i 3 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, kao i istaknute monografije međunarodnog značaja „ Advanced multiresponse process optimisation: an intelligent and integrated approach“, Springer, ISBN 978-3-319-19254-3. Radovi su referencirani / citirani preko 250 puta, od čega preko 80 puta u SCI/ISI citatnim indeksima.

 
Predesedavala je nizom konferencijskih sesija i radnih stolova na međunarodnim skupovima; održala više predavanja po pozivu na međunarodnim konferencijama u Evropi i Aziji; član je programskog odbora / naučnog komiteta nekoliko međunarodnih naučnih konferencija; dobitnik je 4 međunarodne nagrade. Učestvovala je u nekolicini nacionalnih i međunarodnih naučnih i razvojnih projekata; rukovodi međunarodnim projektom u Aziji na temu “ICT-enabled Intelligent Manufacturing”.

 
Od 2009.godine angažovana je kao ekspert Evropske komisije (European Commission – EC, DG for Research & Innovation; DG CONNECT) za ocenjivanje i praćenje realizacije naučnih projekata finansiranih od strane EC u okviru programa FP7 i Horizont 2020. Recenzent je većeg broja vodećih međunarodnih naučnih časopisa (SCI lista), i član uređivačkog odbora međunarodnog naučnog časopisa “Advanced Quality”.

 
Potpredesednik je nacionalnog tima Evropske tehnološke platforme Manufuture (EC program, European Technology Platform for Future Manufacturing Technologies), član je glavnog odbora Jedinstvenog udruženje Srbije za kvalitet (JUSK), predsednik JUSK Naučno-tehničkog Komiteta za Šest Sigma, i registrovani savetnik Evropske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development).

 
Na Metropolitan Univezitetu predaje na svim nivoima studija na FIT-u, kao i na FAM-u.

 


dr Radoslav Stojić

Redovni profesor

 

radoslav.stojic@metropolitan.ac.rs

 

Profesor Stojić doktorirao je 1985. godine na Visokoj školi kopnene vojske, Vojnotehničke nauke. Uža naučna oblast kojom se bavi je Upravljanje sistemima, a središte njegovog interesovanja su sistemi za simulaciju letenja. Nakon dugogodišnjeg rada na simulatorima leta u Francuskoj avio industriji, vraća se u Srbiju i od 2007. godine radi kao vanredni profesor na Fakultetu informacionih tehnologija.


dr Slobodan Jovanović

Redovni profesor

 

slobodan.jovanovic@metropolitan.ac.rs

 

Rođen 1954 godine. Završio je Elektrotehnički fakultet u Beogradu 1977. godine, gde je 1981. magistrirao i 1984. doktorirao. Godinama je radio na Institutu Nikola Tesla u Beogradu, zatim na Queen’s University – Belfast, UK; University of Strathclyde – Glasgow, Scotland; National Grid Co. (Transco), Warwick, England. Od 2008. godine radi na Fakultetu informacionih tehnologija. Autor je velikog broja naučnih i stručnih radova u internacionalnim časopisima, i učesnik na velikom broju inostranih konferencija.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Veljko Potkonjak

Redovni profesor

 

veljko.potkonjak@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Informacione tehnologije, kibernetika/mehatronika, robotika
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1974), magistrirao (1977) i doktorirao (1981) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Specijalizacija na National Technical University of Athens, ukupno 16 meseci tokom 2000., 2002 i 2009 i na Instituto Superior Tecnico, Lisabon, ukupno 3 meseca tokom 2010., 2011., i 2012.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 1985), vanredni profesor (od 1990), redovni profesor (od 1995) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Član Srpskog naučnog društva od 1999; član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2002; član Predsedništva ETRAN-a od 2006.
Nagrada ETAN-a za najbolji rad u sekciji Robotika i fleksibilna automatizacija (1984); Nagrada „Nikola Tesla“, u grupi od pet naučnika (1985); Nagrade Beograda za naučni rad, u grupi od četiri naučnika (2003); Nagrada ETRAN-a za oblast Robotika i fleksibilna automatizacija (2006); Nagrada Beograda za organizaciju događaja od značaja za Beograd (2012) u grupi od tri dobitnika, a za realizaciju manifestacije „Dani budućnosti – robotika“ (2013); i Nagrada Srpske akademije nauka i umetnosti u 2013. godini za naučne rezultate u desetogodišnjem periodu u oblasti tehničko-tehnoloških nauka.

 


dr Ljubomir Lazić

Vanredni profesor

 

ljubomir.lazic@metropolitan.ac.rs

 

Diplomirao 1979. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu kao najbolji student generacije na odseku, gde je magistrirao 1987. i doktorirao 2007. u oblasti softverskog inženjerstva. Bogato iskustvo je stekao radeći na testiranju softvera u vojnim uređajima i sistemima, kao i u instaliranju i održavanju simensovih digitalnih centrala u Srbiji. Rukovodi domaćim i stranim projektima u oblasti softverskog inženjerstva. Recenzent je u naučnim časopisima i međunarodnim konferencijama na kojima je držao pozivna predavanja i predsedavao na više sesija (WSEAS, INFOTEH, TELFOR, MIT i td.)


dr Milovan Ilić

Vanredni profesor

 

ilic.milovan@metropolitan.ac.rs

 

Doc. dr Milovan M. Ilić diplomirao je 1978. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – oblast proizvodno mašinstvo. Magistrirao 1997. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – oblast proizvodne tehnologije. Doktorirao 2008. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – oblast veštacka inteligencija i operacioni menadžment.

  • ima višegodišnje iskustvo u razvoju novih proizvoda i tehnologija u industriji.
  • dugo godina radio kao glavni inženjer i šef informacionog sistema, marketinga, kvaliteta i zaštite životne sredine u industriji.
  • razvio više softvera za podršku procesa poslovno proizvodnih sistema.
  • auditor/ekspert sertifikacionog tela TÜV-a Thüringen e.V. i konsultant za uvodenje sistema menadžmenta kvalitetom u više naših kompanija.
  • autor je brojnih strucnih i naucnih radova i ucesnik u više projekata iz navedenih oblasti.
  • objavio je 2 rada sa SCI liste.

Od 2008. godine je docent na Fakultetu za menadžment, univerziteta „Metropolitan“ u Beogradu, na studijskom programu Inženjerski i operacioni menadžment.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Nikola Kojić

Vanredni profesor

 

nikola.kojic@metropolitan.ac.rs

 


dr Svetlana Cvetanović

Vanredni profesor

 

svetlana.cvetanovic@metropolitan.ac.rs

 

Završila je Elektronski fakultet u Nišu, gde je i magistrirala. Doktorske studije završila je na Fakultetu za menadžment, na Univerzitetu u Novom Sadu.
Godinama je radila kao projektant informacionih sistema i učestvovala u značajnim projektima u zemlji, od Narodne banke do državnih institucija. Kao profesor na Fakultetu informacionih tehnologija radi od 2007. godine, a njena uža oblast ekspertize su baze podataka i njihova napredna primena.
Autor je velikog broja stručnih radova i učesnik na velikom broj inostranih konferencija.


dr Rale Nikolić

Vanredni profesor

 

rale.nikolic@metropolitan.ac.rs

 

Dr Rale Nikolić je rodjen 1976. god. Diplomirao je 1999. godine na Prirodno–matematički fakultet u Kragujevcu, odsek Matematika. Magistrirao je 2006. god., a doktorirao je 2012. god. na Prirodno–matematički fakultet u Kragujevcu čime je stekao zvanje doktor matematičkih nauka. Uža oblast interesovanja predstavlja nelinearna funkcionalna analiza, teorija fiksne tačke na prostorima sa nedeterminističkom metrikom, kao i asimptotska analiza.
Dr Rale Nikolić je bio učesnik većeg broja medjunarodnih i domaćih konferencija i koautor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti matematike i primenjene matematike. Učestvovao je u organizaciji više medjunarodnih konferencija. Takodje je participirao na više projekata, kako iz Programa osnovnih istraživanja (matematika), tako i iz Programa energetske efikasnosti koje finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Učesnik je i Tempus projekta V.


dr Katarina Kaplarski, Vanredni profesor

Dekan Fakulteta digitalnih umetnosti

 

katarina.kaplarski@metropolitan.ac.rs

 

Specijalista za online medije, tokom godina je, pored praktičnog rada na web projektima i strategijama internet marketinga, na doktorskim studijama uspešno ostvarila i pionirski poduhvat teorijskog istraživanja interneta kao kreativnog medija. Diplomirala je primenjeno vajarstvo, a magistrirala višemedijsku umetnost. Na magistarskim studijama se specijalizuje za multimedijalnu i digitalnu umetnost, a svoje višegodišnje iskustvo i strast prema internet umetnosti i novim medijima je pretočila u doktorsku tezu „Umetnost na internetu“ koju je 2013. odbranila na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Poseduje i veliko iskustvo iz oblasti internet marketinga koje je stekla radeći u agenciji McCann Beograd kao web manager i dizajner, a kasnije i kao Interactive Art Director u agenciji MRM WORLDWIDE, gde je dobila i nekoliko nagrada za najkreativnije online kampanje.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Miljan Milošević

Docent

 

miljan.milosevic@metropolitan.ac.rs
 
Rođen je 1984. godine u Kragujevcu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 2008. godine, gde je i doktorirao 2012. godine iz oblasti numeričkog modeliranja difuzije. Od 2008. godine radi u Istraživačko-razvojnom centru za bioinženjering, BioIRC, u Kragujevcu. Njegova istraživačka interesovanja su vezana za: numeričko modeliranje difuzionog transporta, kompjutersko modeliranje i primenu metode konačnih elemenata u biomedicinskom inženjerstvu. Kao autor i koator objavio je 22 naučna i stručna rada, od kojih su 12 u priznatim međunarodnim časopisima, kao i 21 rad na međunarodnim naučnim konferencijama. Član je Evropskog udruženja za primenjene računske metode (ECCOMAS), kao i Srpskog društva za računsku mehaniku (SSCM). Od 2014. godine je zaposlen na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, i angažovan je na predmetima: C/C++ programski jezik, i Algoritmi i strukture podataka.

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Selena Vasić

Docent

 
Doc. dr Selena Vasić je rođena 22. 11. 1971. godine u Aleksincu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Elektronskom fakultetu u Nišu, na smeru Automatika i elektronika. Magistrirala je 2008. godine, na odseku Telekomunikacije odbranivši magistarsku tezu pod naslovom „Performanse FSK sistema u prisustvu Nakagami-m fedinga, efekta senke i interferencije“.
 
Na Elektronskom fakultetu u Nišu, na studijskom program Telekomunikacije, 2014. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Primena diverziti tehnike na smanjenje uticaja k- fedinga i interferencije na performanse bežičnog digitalnog telekomunikacionog sistema”.
 
Oblast istraživanja kojom se bavi jeste statistička teorija telekomunikacija i teorija informacija, detekcija signala i feding u bežičnim telekomunikacijama.
 
Autor je i koautor više radova publikovanih u međunarodnim časopisima i prezentovanih na međunarodnim i domaćim konferencijama i skupovima međunarodnog ili nacionalnog značaja. Radi kao docent na Fakultetu informacionoh tehnologija u Beogradu i predavač gde drži nastavu iz predmeta Operativni sistemi i Administracija računarskih sistema i mreža. Radi i kao predavač na Visokoj tehničkoj školi u Požarevcu gde predaje Arhitekturu računara, Računarske mreže, Obradu signala i Informacione sisteme.

 

selena.vasic@metropolitan.ac.rs

 


dr Anđela Mikić

Docent

 

andjela.mikic@metropolitan.ac.rs

 

Doc. dr Anđela Mikić predaje na Fakultetu informacionih tehnologija i Fakultetu za menadžment, univerziteta „Metropolitan“ i na Visokoj strukovnoj školi za propagandu i odnose sa javnošću u Beogradu. Magistar je Univerziteta umetnosti u Beogradu i doktor ekonomskih nauka. Predavala je na nekoliko viših i visokoškolskih organizacija. Oblasti njenog naučnog interesovanja su komunikologija, komuniciranje putem umetnosti, etika i marketing. Objavila je preko 40 naučnih članaka. Autor je knjiga Osnovi komunikologije, Umetnost komuniciranja i Poslovna etika i koautor knjiga Komunikologija biznisa, Marketing komunikacije, Strategije top menadžmenta, Preduzetništvo novog doba, Menadžment prodaje i Menadžment usluga.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Igor Franc

Docent

 

igor.franc@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Digitalna forenzika, informaciona bezbednost, bezbednost operativnih sistema, bezbednost racunarskih mreza, bezbednost elektronskog poslovanja, bezbedost baza podataka.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2004), magistrirao (2007) i doktorirao (2013) na temu „Modeling, analysis and design of 3D educational environments for digital forensics“.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Asistent (od 2004), docent (od 2013). Osnivac i izvrsni direktor SECIT security consulting firme koja se bavi informacionom bezbednoscu. Nacelnik odeljenja za visokotehnologski kriminal Medjunarodnog institutu za bezbednost u Beogradu (ISI). Osnivač udruzenja E-sigurnost ciji je cilj poboljsanje nivoa bezbednosti u ICT sistemima u RS (od 2016.)

 


dr Aca Aleksić

Docent

 

aca.aleksic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Informacioni sistemi, računarska statistikam elektronsko poslovanje.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE: Diplomirao (1980), magistrirao (2005) i doktorirao (2012) na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 2014) na Metropolitan univerzitetu. Glavni inženjer za informatiku od 1981. do 1985. godine, Tehnogas; Samostalni savetnik u državnim organima od 1985. do 1988 .godine, Državna uprava Republike Srbije; Samostalni savetnik od 1988. do 1994. godine, Savezna uprava carine SR Jugoslavije; Načelnik centra za informatiku od 1994. do 1997. godine, Savezna uprava carine SR Jugoslavije; Pomoćnik direktora za informatiku i naplatu prihoda od 1997. do 1998. godine, Savezna uprava carine SR Jugoslavije; Načelnik uprave informatike i analitike od 1998. do 2002. godine, Resor državne bezbednosti, Republičkog ministarstva untrašnjih poslova Republike Srbije; Predavač informacionih tehnologija od 2002. do 2003. godine, Institut državne bezbednosti, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije; Savetnik direktora banke za informacione tehnologije od januara do oktobra 2003. godine, Kapital Banka Beograd; Savetnik predsednika kompanije za informacione tehnologije od oktobra 2003. do 2005. godine, Citroen Srbija; Direktor centra za informatiku i elektronsko poslovanje od aprila 2005. godine do oktobra 2007. godine, Privredne Komore Srbije;
Sekretar udruženja informatičke delatnosti Privredne Komore Srbije od decembra 2005. do oktobra 2007. godine, Privredne Komore Srbije; Načelnik službe za informacione i komunikacione tehnologije u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije od oktobara 2007 do januara 2010. godine; Direktor sektora za otkrivanje prevara u osiguranju, sprečavanje pranja novca i finasiranje terorizma, u Kompaniji Dunav Osiguranje A.D. od januara 2010 godine – do avgusta 2011 godine; Pomoćnik generalnog direktora za informtičke poslove, „Dunav RE“ od avgusta 2011 godine.

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Dragan Đokić

Docent

 

dragan.djokic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: elektronsko poslovanje (portalske i web tehnologije, DMS, …), prilagodljivi sistemi za upravljanje poslovnim procesima, operativni sistemi, poslovna analiza i IT upravljanje, IT korisnička podrška.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1990) na organizaciono – kibernetskom smeru, magistrirao (2010) na smeru elektronsko poslovanje i doktorirao (2012) u oblasti informacionih sistema na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Autor je više naučnih i stručnih radova u domaćim i internacionalnim časopisima, i učesnik na više domaćih i inostranih konferencija.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 2015). Direktor Sektora za informatičku podršku u Direkciji za IT, JP „Pošta Srbije“ (2001-2015). Stručni referent, Samostalni projektant, Šef službe za poštanski informacioni sistem, JP „Pošta Srbije“ (1991-2001). Tokom rada vodio i učestvovao u izradi i realizaciji većeg broja projekata.

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Vladimir Milićević

Docent

 

vladimir.milicevic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Informacioni sistemi, ekspertni sistemi, objektno-orijentisani razvoj softvera, razvoj mobilnih aplikacija nad Android platformom.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: diplomirani matematičar-informatičar (PMF u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu), magistar ekonomskih nauka (Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu), doktor nauka – uža naučna oblast menadžment (Univerzitet Union Nikola Tesla u Beogradu), doktor ekonomskih nauka (Ekonomski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu).
 
PROFESIONALNA KARIJERA: (2005) Asistent – Ekonomski fakultet u Brčkom, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu. (2011) Predavač strukovnih studija – Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu. (2013) Profesor strukovnih studija – Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu. (2015) Docent – Fakultet informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan u Beogradu.

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Valentina Janev

Docent

 

valentina.janev@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Softversko inženjerstvo, poslovni informacioni sistemi, inteligentni sistemi, sistemi za upravljanje procesima i znanjem, semantičke tehnologije, korišćenje semantičkih tehnologija u oblastima intenzivnog korišćenja znanja, npr. u naučno-istraživačkim organizacijama, javnom sektoru, adaptivne infrastrukture za kontekstno-osetljive inteligentne sisteme, za upravljanje ljudskim resursima.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (1990) i magistrirala (1994) na Elektrotehničkom fakultetu u Ljubljani, Slovenija. Doktorirala (2011) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Usavršavanja u inostranstvu: Institut Jožef Stefan, Lubljana (1991/1994), Tehnički univerzitet u Beču, Austrija (1995/1996), Londonski univerzitetski koledž (1992).
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Mlađi istraživač u Institutu Jožef Stefan, Lubljana (1991/1994), Asistent na Tehničkom univerzitetu u Beču, Austrija (1995/1996), Istraživač saradnik (2002) i Naučni saradnik (2013) u Institutu Mihajlo Pupin, Docent (od 2015) na Univerzitetu Metropolitan (od 2015.)

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Nikola Tomašević

Docent
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: informacione tehnologije, napredne IT infrastrukture, mobilni telekomunikacioni sistemi, energetska efikasnost, ekspertski sistemi, adaptivno upravljanje kompleksnim objektima, pervazivno-adaptivni sistemi.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2007) i doktorirao (2013) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Telekomunikacije i informacione tehnologije. Stipendista Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo (2008) i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (2003-2007).
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Naučni istraživač (2007-2015) i Rukovodilac projekta (od 2015) u Institutu Mihajlo Pupin. Docent Fakulteta Informacionih Tehnologija Univerziteta Metropolitan (od 2016).

 

nikola.tomasevic@metropolitan.ac.rs

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Ivana Gađanski

Docent

 

ivana.gadjanski@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Preduzetništvo visokotehnoloških inovacija
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (2003) kao student generacije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktorirala (2007) na Georg August Univerzitetu i Maks Plank Institutu za Biofizičku hemiju u Getingenu, Nemačka, postdoktorsko usavršavanje u Institutu za kliničku neuroimunologiju, Ludvig Maksimilijan Univerzitet, Mihnen, Nemačka. Fulbrajtov stipendista u Laboratoriji za matične ćelije i tkivni inženjering kod prof. dr. Gordane Vunjak Novaković – Columbia University (SAD) 2010/2011. Učesnik intenzivnih obuka o preduzetništvu – I generacija Startit akademije u Srbiji, Blackbox Connect startap inkubatora u Silikonskoj dolini,SAD podržan od Google for Entrepreneurs platforme i na Svetskom Ekonomskom Forumu (u okviru grupe Young Scientists 2014/2015). Studijski boravak u CERN-u Švajcarska u okviru Gathering for Open Science Hardware (GOSH!) u vezi sa hardverskim startapima u biomedicini i komercijalizacijom ”open source“ hardverskih rešenja. Osnivač startapa Pubsonic za naprednu pretragu i vizuelni prikaz biomedicinskih podataka.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 2012 – reizbor 2017), na Univerzitetu Metropoliten. A1 istraživač u Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković – IBISS, Beograd (2008-2010), predavač na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru (2008-2011), istraživač u Centru za Bioinženjering – BioIRC, Kragujevac (2011-2016), saradnik u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu (2016-2017), saradnik na projektu ANTARES u Biosens Institutu, Univerzitet u Novom Sadu (2017-), osnivač neprofitne organizacije FAB Inicijativa – za preduzetništvo u nauci, organizator konferencije FABelgrade

 


MA Milena Tanasijević

Predavač

 

milena.tanasijevic@metropolitan.ac.rs

 

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Skoplju, 2001. godine, na katedri za Engleski jezik i književnost. Trenutno završava postdiplomske studije iz oblasti usvajanja jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Nakon sticanja FTBE sertifikata od LCCI, bila je aktivno uključena u polje jezika struke, u pripremama i izvođenju kurseva u kompanijama, kao i kursevima po meri polaznika, spovodila je seminare i obuke profesora. Svoje radove je objavljivala i prezentovala na brojnim međunarodnim konferencijama kao što su:
ELTA Beograd 2007; TESOL Konvencije u Atini, Grčka – 2007, 2008, 2009, 2011; TESOL Konvencije u Solunu, Grčka – 2007, 2008 i 2009; LSP Konferencija, Univerzitet u Beogradu, 2008 I 2011.
Glavno polje njenog interesovanja je istraživanje teorija usvajanja jezika.
Predavač je engleskog jezika na Fakultetu infroamcionih tehnologija u Beogradu.


dr Danijela Ljubojević

Predavač

danijela.ljubojevic@metropolitan.ac.rs

 

Dr Danijela Ljubojević je završila Filozofski fakultet u Nišu, Departman za anglistiku. Master tezu je odbranila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je i doktorirala čime je stekla zvanje doktor nauka – filološke nauke. Uža oblast interesovanja predstavlja metodika nastave, savremene tehnologije i sistemi za upravljanje učenjem.
Na Univerzitetu Metropolitan radi kao predavač na predmetima Engleski jezik 1, 2 i 3. Učestvovala je na brojnim konferencijama i seminarima stručnog usavršavanja. Autor je 14 radova iz oblasti metodika nastave i učenja na daljinu. Učestvovala je u nekoliko međunarodnih projekata: Open Discovery Space, saradnik (2013–2014); nacionalni koordinator (2014–2015); IPA 2011: Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – razvoj opšteg obrazovanja i ljudskog kapitala – stručnjak za metodičke obuke i trener na IKT obukama za nastavnike (2014–2015); School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro (Trans2Work) – nastavnik-istraživač (od 2015).
Dobitnik treće nagrade Uprave za Digitalnu agendu na konkursu Digitalni čas 2 (2011. godine).
U periodu od 2013. do 2016. godine bila je član Upravnog odbora Društva za strane jezike i književnosti Srbije.
Od januara 2017. angažovana je kao savetnik – spoljni saradnik za predmetni nadzor u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

MA Ivana Petrović

Predavač

 

ivana.petrovic@metropolitan.ac.rs

 


mr Goran Stamenović

Asistent

 

goran.stamenovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Težište naučno-istraživačkog rada je istraživanje i razvoj specijalizovanih softvera koji se odnose na oblast geografskih informacionih sistema i primena geografskih informacionih sistema u oblasti telekomunikacija. Autor je i koautor 35 radova publikovanih u časopisima od međunarodno značaja i zbornicima i saopštenjima sa medjunarodnih naučnih skupova i 3 rada objavljena u časopisima nacionalnog značaja i publikovanih u odgovarajućim zbornicima radova.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1986), magistrirao (2010) na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Naučno zvanje: Magistar tehničkih nauka – računarske nauke.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
2015/2016. Metropolitan Univerzitet Beograd, Fakultet Informacionih tehnologija, Centar u Nišu – Saradnik u nastavi.
2013–2015. Opština Pirot – Pomoćnik predsednika opštine Pirot za privredu, medjunarodnu saradnju, zaštitu životne sredine i IT.
2007-2013. Pirotski upravni okrug – Načelnik okruga.
1998-2007. Tigar Pirot – inženjer, rukovodilac sektora kvaliteta, pomoćnik direktora, direktor marketinga, stakeholder menadžer.

 


mr Nenad Blagojević

Asistent

 

nenad.blagojevic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Računarske mreže, Server računari, infromacioni sistemi.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE: Diplomirao (1988) i magistrirao (1994) na Elektronskom fakultetu u Nišu, smer Računarska tehnika i informatika. Objavio više od 25 stručnih i naučnih radova.
 
PROFESINALNA KARIJERA: Od 1988. do 1992. radio sam u Ei HoneywellBul-u, odeljenje specijalni projekti. Zatim od 1992. do 2000. u Ei Sigrafu. Godine 2000. na 2001. radio sam u RB Genaral ekonomik-u u Beogradu a 2001. na 2002. u Unifor-u. Od 2002. do 2014. stalno sam zaposlen u AIK banci, 2015 u Mar Niforu. Trenutno vodim vlastito preduzeće NetKoJiN, za pružanje usluga konsaltinga u oblasti informacionih tehnologija.
Od septembra 2015. angažovan sam u svojstvu saradnika na Univerzitetu Metropolitan – Centar u Nišu.

 


MSc Miljan Marković

Asistent

 

miljan.markovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost računarskih mreža
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2006,2009), magistrirao (2014)
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Saradnik u nastavi (od 2012), asistent(od 2014).

 


MSc Aleksandra Arsić

Saradnik

 

aleksandra.arsic@metropolitan.ac.rs

 

Rođena je 14.06.1990. u Požarevcu gde je završila osnovnu školu i Požarevačku gimnaziju. Juna 2009. godine upisuje osnovne studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer računarstvo i informatika. Diplomirala je u julu 2013. i potom upisala master studije na istom fakultetu.Trenutno je na doktorskim studijama na Matematičkom fakultetu, smer informatika.


MSc Valentina Paunović

Asistent

 

valentina.paunovic@metropolitan.ac.rs

 

2013. godine završila Master studije Fakulteta Informacionih tehnologija smer softversko inženjerstvo i upisala doktorske studije takođe smer softversko inženjerstvo. Student je prvih generacija Univerziteta Metropolitan. Učesnica je međunarodnih i republičkih projekata. Sfera interesovanja: e-learning, machine learning, baze podataka, projektovanje informacionih sistema. Autor je mnogih radova i ucesnica na velikom broju inostranih konferencija.


MSc Jovana Jović

Asistent

 

jovana.jovic@metropolitan.ac.rs

 


MSc Aleksandra Stevanović

Asistent

 

aleksandra.stevanovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Metodika nastave matematike, pedagoški i psihološki aspekti učenja, primena IKT u nastavi, prilagaodljivi i personalizovani sistemi za e-učenje.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala na osnovnim studijama (2011.), na master studijama (2012.) na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Student završne godine doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Studentska razmena (2014.) na Univerzitetu Jyvaskyla, Finska. Letnja škola (2017.) Radboud Univerzitet, Holandija.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Nastavnik matematike i informatike (od 2011.) OŠ „Jelena Ćetković“, OŠ „Vasa Čarapić“ u Beogradu. Asistent (od 2016.) Fakulteta informacionih tehnologija u Beogradu Univerziteta Metropolitan. Član GeoGebra centra Beograd (od 2011) Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 


MSc Aleksandra Penjišević

Asistent

 

aleksandra.penjisevic@metropolitan.ac.rs

 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE: Aleksandra Penjišević je rođena 24.02.1973. godine u Raški. Osnovne studije je završila na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje Diplomirani matematičar. Magistarske studije je završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta za turizam i menadžment u Skoplju. Diploma magistra ekonomskih nauka – kvantitativna ekonomija nostrifikovana je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno pohađa doktorske studije na državnom Ekonomskom fakultetu (Agraren Universitet (AU)) u Plovdivu u Bugarskoj na odseku za statistiku.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ 2016 –
Радно место: Асистент у настави за предмете пословна математика, пословна статистика, квантитативне методе и методологија научног истраживања
ОСНОВНА ШКОЛА СТАРИ ГРАД 2014 – 2016.
Радно место: Наставник математике
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ДР КОСТА ЦУКИЋ 2005 – 2014.
Радно место: Наставник математике, рачунарства и информатике, пословне информатике и статистике
ИНТЕСА БАНКА 2005.
Пројекат Лаки кеш – учесник у изради пројекта за брзо одобравање кредита
АСТРА СПОРТ БЕТС 2002 – 2005.
Радно место: Финансијски аналитичар
• израда извештаја и анализа везаних за спортско клађење
• комплетна анализа пословања компаније у делу које је везано за спортско клађење
• контрола прихода кладионица
XI БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 1999 – 2002.
Радно место: Наставник математике
 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

MSc Nebojša Gavrilović

Asistent

 

nebojsa.gavrilovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Prilagodljivi i personalizovani sistemi za e-učenje, inteligentni tutorski sistemi, softversko inženjerstvo, procesi učenja, kolaborativno učenje, učenje na daljinu,
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao 2013. godine na studijskom programu informacione tehnologije na Fakultetu informacionih tehnologija, Metropolitan univerziteta u Beogradu, dok je master studije završio 2016. godine na studijskom programu softversko inženjerstvo na Fakultetu informacionih tehnologija, Metropolitan univerziteta u Beogradu. Student doktorskih studija na studijskom programu softversko inženjerstvo na Fakultetu informacionih tehnologija, Metropolitan univerziteta u Beogradu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Od oktobra 2013. godine angažovan kao saradnik u nastavi. Od oktobra 2015. godine angažovan kao asistent na predmetima na Fakultetu informacionih tehnologija, Metropolitan univerziteta u Beogradu.

 


MSc Lazar Mrkela

Asistent

 

lazar.mrkela@metropolitan.ac.rs

 


MSc Mateja Opačić

Asistent

 

mateja.opacic@metropolitan.ac.rs

 


MA Igor Sabo

Saradnik u nastavi

 

igor.sabo@metropolitan.ac.rs

Igor Sabo rodjen 30.4.1990 u Beogradu gde je završio osnovnu školu i tehničku školu “Drvo art” smer Pejzažna arhitektura. Diplomirao na univerzitetu metropolitan 2013. Godine. Trenutno je na master studijama na Univerzitetu Metropolitan.

 


Nikola Dimitrijević

Saradnik u nastavi

 

nikola.dimitrijevic@metropolitan.ac.rs

 


Stefan Jovanović

Saradnik u nastavi

 
stefan.jovanovic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Honorarno angažovanje
 

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Primena informacionih sistema u poslovanju, baze podataka, analiza i upravljanje poslovnim procesima.
 

OBRAZOVANJE: Trenutno je student Fakulteta Infromacionih Tehnologija na smeru Informacioni sistemi.
 

PROFESIONALNA KARIJERA: Radi kao saradnik u nastavi od oktobra 2016. godine, a trenutno je predsednik studentskog parlamenta i član komisije za kvalitet Univerziteta Metropolitan u Beogradu.
 


Bojana Tomašević Dražić

Saradnik u nastavi

 

bojana.tomasevic@metropolitan.ac.rs

 


Veljko Grković

Saradnik u nastavi

 

veljko.grkovic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: e-Learning, Learning Activity Management Systems;
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA:
Diplomirani informatičar (BSc) Prirodno-matematički fakultet u Niš, student master studija na departmanu za računarske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA:
Saradnik u nastavi na Fakultetu Informacionih Tehnologija Univerziteta Metropolitan (okt. 2016 – ),
Programer na odeljenju za razvoj ISUM-a (dec. 2016 – ),
Freelance programer (2011 – );

 


Milan Hakaj

Saradnik u nastavi

 

milan.hakaj@metropolitan.ac.rs

 


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

Vuk Vasić

Saradnik u nastavi

 

vuk.vasic@metropolitan.ac.rs
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Napredne web tehnologije, SOA arhitektura, Objektno-orijentisano programiranje, Razvoj mobilnih i desktop aplikacija.
 
OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Od 2008 pohađao je školu programiranja System Pro koju je završio 2012 godine (6 godina školovanja). Završio je srednju školu sa odličnim uspehom na smeru Tehničara za kompjutersko upravljanje. Diplomirao 2015. godine na studijskom programu informacione tehnologije na Fakultetu informacionih tehnologija, Metropolitan univerziteta u Beogradu.
 
PROFESIONALNA KARIJERA: Od oktobra 2014. godine angažovan kao saradnik u nastavi. Radio je na mnogim web sistemima za banke, državne institucije i privatne kompanije. Pored toga jedan je od autora aplikacije za Android „Bezbedna” kao i aplikacije “Whoop”. Na fakultetu radi kao saradnik u nastavi na predmetima koji se tiču web tehnologija. Od oktobra 2015 godine radi kao direktor razvojnog centra za eLearning platformu Univerziteta Metropolitan.

 


Marko Lalić

Saradnik u nastavi

 

marko.lalic@metropolitan.ac.rs