dr Danijela Ljubojević - Univerzitet Metropolitan

dr Danijela Ljubojević

docent

Docent na Univerzitetu Metropolitan, predaje na Fakultetu digitalnih umetnosti i Fakultetu informacionih tehnologija. Završila Filozofski fakultet u Nišu, Departman za anglistiku. Master tezu je odbranila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je i doktorirala, čime je stekla zvanje doktor nauka – filološke nauke.
Usavršavala se u oblasti metodike nastave stranih jezika sa posebnim osvrtom na primenu informacionih tehnologija u nastavi. Učestvovala je na brojnim konferencijama i seminarima stručnog usavršavanja. Autor je mnogih radova iz oblasti metodika nastave i učenja na daljinu. Učestvovala je u nekoliko međunarodnih projekata: Open Discovery Space, saradnik (2013–2014); nacionalni koordinator (2014–2015); IPA 2011: Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – razvoj opšteg obrazovanja i ljudskog kapitala – stručnjak za metodičke obuke i trener na IKT obukama za nastavnike (2014–2015); School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro (Trans2Work) – nastavnik-istraživač (od 2015).
Spoljni saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja na obukama nastavnika za primenu standarda u nastavi stranih jezika, realizaciju nastave orjentisane ka ishodima učenja i razvoja digitalnih kompetencija nastavnika (2018, 2019). Takođe je savetnik-spoljni saradnik za predmetni nadzor (Engleski jezik) pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Školskoj upravi Beograd od 2017. godine.

Predmeti

Osnovne studije
  • NT112 Engleski 2
  • NT213 Engleski za informatičare
  • NT216 Engleski za modni dizajn