Ana Krkobabić MA - Univerzitet Metropolitan

Ana Krkobabić MA

nastavnik veština

Ana Krkobabić je predavač krojenja i šivenja na Univerzitetu Metropolitan. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu, na katedri za Tekstilno inženjerstvo i završila je Visoku tekstilnu strukovnu školu za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu.

U svojoj karijeri radila je za francusku modnu kuću visoke mode MinaPoe, sarađivala je i sarađuje sa dizajnerima kao što su: Svetlana i Jelena Proković, Slobodan Mihajlović i Aleksandar Protić i različitim ateljeima prilikom izrade kostima za predstave Beogradskog dramskog pozorišta i Madlenianuma.
Pored krojenja i šivenja, sferu njenog interesovanja obuhvata i naknadna obrada i modifikovanje karakteristika tekstilnih materijala. Jedan je od autora dva naučna rada, objavljenih u domaćem i inostranom naučnom časopisu, o uticaju primene nanočestica na dobijanje antimikrobnih i UV zaštitnih svojstava tekstilnih materijala i njihov uticaj na biorazgradnju materijala. Trenutno je angažovana i kao saradnik u nastavi na Visokoj tekstilnoj strukovnoj školi za dizajn, tehnologiju i menadžment na predmetima koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Tekstilno inženjerstvo.

Predmeti

Osnovne studije
  • AD245 Krojenje i šivenje 1
  • AD246 Krojenje i šivenje 2