Radionice pod nazivom „PO JUTRU SE BIZNIS POZNAJE” u okviru BOOST YOUR BUSINESS programa predstavljaju interaktivne radionice sa praktičnim vežbama u radnoj grupi, koja razmenjuje iskustva prema unapred dogovorenom sistemu rada u formi „okruglog stola”.

BOOST YOUR BUSINESS koncept je potpuno nov proizvod na srpskom tržištu, namenjen uspešnim preduzetnicima iz nekompetitivnih delatnosti, a koji uz tehniku MASTERMIND predstavlja podršku u definisanju i sprovođenju ciljeva, unapređenju liderskih i komunikacionih veština, strateškog planiranja i razmišljanja, kao i efikasnijeg upravljanja firmom.

MASTERMIND je proces zajedničkog rada, brainstorming, brainwriting, preuzimanje odgovornosti za sprovođenje akcionih koraka, posvećenost i uključenost.

Osnovne informacije:

 • Trajanje kursa: Kurs se sastoji od 8 modula, a za svaki modul je predviđena jedna radionica koja bi bila organizovana dva puta mesečno od 8:00 do 12:00 časova
 • Početak kursa: 18. septembra 2018. u zavisnosti od formiranja grupe
 • Način održavanja kursa: Radionice će se održavati u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Beogradu, a svi polaznici će imati pristup i nastavnim materijalima (u elektronskom obliku), koji su predviđeni za ovaj kurs
 • Sertifikat Sertifikat Univerziteta Metropolitan po završetku kursa
 • Promo cena: 45€ po modulu. Polaznici koji žele da pohađaju svih 8 modula, ostvaruju popust od 10% i cena u tom slučaju iznosi 324€.
 • Mogućnost plaćanja na četiri mesečne rate za polaznike koji pohađaju paket od svih osam modula.

ONLINE PRIJAVA

Kome je namenjen:

 • Preduzetnicima sa iskustvom od najmanje dve godine da razjasne svoje poslovne ciljeve i načine na koje mogu da ih efikasnije ostvare, kako da se bolje motivišu i posvete svojim ciljevima.
 • Liderima i poslodavcima, kako da postanu izvor informacija i podrška članovima tima, a ne pretnja, kako da prepoznaju talente i pomognu članovima svog tima da razvijaju svoje veštine i potencijale. Ukratko, kako da postanu lideri za 21. vek.
 • Biznis liderima u malim i srednjim preduzećima.
 • Menadžerima kojima je potreban prostor da unaprede, isprobaju i razviju nove poslovne veštine i poslovne alate.
 • Pojedincima kojima je potrebno da se bolje fokusiraju i usmere u razvoju karijere.
 • Menadžerima koji su se „zaglavili” u ustaljenim navikama i odnosima, i ne vide dalji put i pravac.

Moduli

Šta dobijate nakon svih osam završenih radionica?

Radionice vam mogu pomoći da:

 • definišete jasne ciljeve
 • kreirate uspešnu strategiju koja dugoročno može da donese najbolji rezultat
 • postignete bolje angažovanje vašeg tima – ljudi se bolje angažuju kada su ciljevi tima jasni i jasno se komuniciraju
 • negujete pozitivno radno okruženje
 • smanjite toksične odnose i emocije u timu
 • postignete bolju posvećenost
 • pospešite efektivnu komunikaciju
 • povećate produktivnost
 • postignete bolju usaglašenost između veština, znanja i mogućnosti tima

Šta uključenjem u program BYB i MM dobijate:

 • Razmenu iskustava i zajednički rad u trajanju od 8 modula tokom 4 meseca
 • Radne sveske i kontinuiranu komunikaciju tokom programa sa mentorom
 • 1.5h individualnih poslovnih konsultacija na poklon
 • Deveti finalni mastermodul – predstavljanje projektnih zadataka

Šta ćete naučiti?:

 • da izoštrite fokus i pravovremeno uočite, identifikujete i rešite problem
 • dobijete pomoć od radne grupe u procesu donošenju odluka, uvođenju promena i prevazilaženju poteškoća
 • kako da planirate i ostvarite prednosti kroz potencijalne nove mogućnosti
 • steknete osnove uspešnog rukovođenja timom i njihovim resursima
 • naučite kako da napravite dobitnu strategiju za povećanje produktivnosti i bolju profitabilnost
 • uz MASTERMIND način rada naučite kako da povećate sopstvenu odgovornost i uključenost tima u ostvarivanju ciljeva
MODUL 1: PO JUTRU SE (DAN) BIZNIS POZNAJE
„Canvas poslovni model“ - alat za donošenje pravovremenih i relevantnih odluka

„Pre nego što počnete da se penjete merdevinama uspeha pobrinite se da budu naslonjene na pravu zgradu“. – Stephen Covey

Svaki poslovni model temelji se na dva jednostavna pitanja: ko je kupac i šta kupac želi ili treba. Koja je jedinstvena vrednost proizvoda ili usluge koju nudite na tržištu? Biti jedinstven. Biti drugačiji! Ponuditi dodatnu vrednost! Biti efiksan! Biti konkurentan! Biti kreativan! Ko su vaši redovni kupci? Ko su vaši potencijalni kupci? Kako negujete odnose sa svim interesnim grupama? Da li postoje još neki partneri koji bi mogli da budu ključni za povećanje prometa? Koliki je trošak poslovanja? A prihod?

CBM je moderan poslovni alat prihvatljiv za sve subjekte, a pomoću koga se opisuje način na koji neka organizacija ili institucija kreira, isporučuje i prikuplja vrednosti. CBM pruža devet različitih dizajniranih blokova koji su usko povezani. Oni zajedno čine celinu koja na najjednostavniji način opisuje određenu biznis ideju. Sa novim trendovima i generacijama potrošača, da li je vaš biznis model spreman za renovaciju?

Poslovni alat: Canvas biznis model

MODUL 2: BEZ ALATA (NEMA ZANATA) IMA LI MAJSTORA
Uspeh firme isključivo se meri na tržištu: poverenjem potrošača, kupovinom proizvoda, korišćenjem usluga. I njihovom preporukom!

„Ništa neće u toj meri doprineti podizanju vašeg ugleda, od sposobnosti da ćutite i pažljivo slušate druge“. – Leonardo da Vinci

Kad ste poslednji puta uradili istraživanje tržišta i razgovor sa kupcima? Tržište ocenjuje vaš rad. Upoznavanje sa trendovima na tržištu iz ugla potrošača. Kako prikupljati potrebne informacije o tržištu i potrošačima: istraživački alati, DIY (Do It Yourself, tj. „uradi sam istraživanje“) tehnike.

Poslovni alat: SMARRTO, SWOT i TOWS analiza.

MODUL 3: AKO ŽELIŠ JEZGRO (SLOMI LJUSKU) UPOZNAJ SEBE
Unapredite liderske veštine i uključite članove tima

„Svaki čovek kog upoznam na neki način je vredniji od mene, zbog toga što od svakoga ponešto naučim“. – Ralph Waldo Emerson

Da li Vaš tim ume da komunicira vrednosti firme kupcima, klijentima i stejkholderima? A vi? Misija i vrednosti kao i strateško planiranje deo su svakodnevnih prioriteta. Stavite se u ulogu kupca. Gde je uloga lidera u komuniciranju vrednosti i misije firme? Lider je sposoban da vidi kontekst situacije u kojoj se firma nalazi i da fleksibilno reaguju. Ostvarivanje ličnih ciljeva koji su u harmoniji sa firminim ciljevima, daje najbolje rezultate istraživanja. Kažu da prosečni lideri skoro 80% vremena provode u redovnim operativnim poslovima i gašenju požara! Za razliku od njih lideri rastućih firmi 80% energije i fokusa usmeravaju ka veštinama i alatima za unapređenje poslovanja kao i razvoju sopstvenih veština i znanja, u cilju unapređenja rezultata te njihovom merenju.

Poslovni alat: razumevanje šire slike, perceptualne pozicije, vreme kao resurs, prioritizacija.

MODUL 4: ŠTA RADI DOBRO (NE DIRAJ) UNAPREDI DA BUDE BOLJE
Unapredite poslovne procese u firmi

„Najbrže šta vam kaže da ste u problemu je rečenica – Tako mi uvek radimo”. – Gary Vaynerchuk

Ako vaš biznis funkcioniše dobro, imate rezultate, a svesni ste da sve funkcije u firmi i nisu postavljene dovoljno dobro, odakle početi? Nabavka, prodaja, marketinške aktivnosti, komunikacija sa klijentima, zalihe… U kom grmu leži zec? Koji su akcioni koraci? „Brušenje“ poslovnog procesa znači ustanoviti i odstraniti nepotrebni višak iz procesa, na primer neke aktivnosti i procese, obezbeđujući time da svaki korak vašeg poslovnog procesa stvara vrednost vašim korisnicima. Keizen princip kaže da veliki rezultati proističu iz mnogo malih promena koje se akumulišu tokom vremena. KAIZEN znači da su svi uključeni u proces poboljšanja rada i kvaliteta jedne firme. Koji su indikatori merenja poslovanja, koji su vaši vodiči u evaulaciji rezultata rada? Da li vaš brod ima kompas i mapu u uzburkanom moru?

Poslovni alat: dijagnostički poslovni alati, matrica za donošenje poslovnih odluka.

MODUL 5: KAD DRUGOG POŠTUJEŠ (ZA SEBE NE BRINI) OGLEDALO NE VARA
Re(Kreirajte atraktivnu) poslovnu ponudu

„Ako želite uhvatiti ribu, nataknite na udicu mamac koji odgovara njenom ukusu”. – David Lloyd George

Kupci su alfa i omega poslovanja, a koji su kupci delta (reka) uspeha. Vaši potencijalni klijenti/ kupci imaju problem da razlikuju vas od vaše konkurencije. Koliko dobro vi razumete potrebe kupaca? Koje probleme kupaca rešavate? Koliko često komunicirate sa kupcima? Da li ih slušate? Koliko su i šta kupci zaista spremni platiti? Vaša prodaja stagnira ili podbacuje u odnosu na plan. Imate problem da zadržati vaše postojeće kupce/ klijente. Kako negujete odnose sa njima? Pratite li trendove? Kreirate li novu ponudu? Da li inovirate ponudu?

Poslovni alat: Net Promoter Score NPS, alat za određivanje faze životnog ciklusa proizvoda ili usluge BCG matrica, Feedback kao komunikacioni alat u cilju unapređenja poslovanja.

MODUL 6: NA MUCI SE POZNAJU (JUNACI) VIZIONARI
Brend u realnom i virtuelnom okruženju

„Kad god vidite uspešan biznis to znači da je neko ranije već doneo odvažne i hrabre odluke”. – Peter F. Drucker

Gde je mesto vašeg proizvoda/brenda u marketing miksu? Da li prodajete proizvod ili brend? Proizvod predstavlja bilo šta što može da zadovolji potrebe potrošača. Brend je jedinstvena ideja ili koncept koji ste vi definisali u glavi potencijalnog potrošača. Ako brend ne pozicionirate vi, potrošač će to učiniti svakako, ali na svoj način. Vaši kupci su aktivni online i offline? A vi? Nove generacije, novi komunikacioni kanali, integrisanost vertikalna i horizontalna. Koliko znate o milenijalsima? A ostalim generacijama?

Poslovni alat: upitnik za merenje zadovoljstva kupaca, upitnik za merenje stanja marketinga.

MODUL 7: GVOŽĐE SE KUJE DOK JE (VRUĆE) U RUKAMA I POD BUDNIM OKOM
Motivacija kao uslov bez kog se ne može – „conditio sine qua non”

„Odavno sam zapazio da uspešni ljudi retko sede i čekaju da im se stvari dešavaju. Oni izađu i dese se stvarima“ – Leonardo da Vinci

Ne postoji druga šansa za prvi utisak. Da bismo neutralisali prvi loš utisak potrebno je 20 kontinuiranih pozitivnih utisaka.

Sa Motivacijom ste na Vi ili na Ti? Da li aktivno slušate? Budite i vi kupac onog što prodajete, verujete li u proizvod, slušate li sa emocijama? Kako primate feedback sa tržišta i šta je zapravo to?

Poslovni alat: Mystery Shopping, upitnik, barometar mog potencijala.

MODUL 8: KO PRVI JABUCI (NJEGOVA JABUKA) NEBO JE TRŽIŠTE
O prodaja O izazovi – „Promena (kretanje) je bit svega“ - Heraklit iz Efesa (oko 540-480.p.n.e.) - Kako uhvatiti korak

„Akcija je bazični osnov za svaki uspeh“ – Pablo Picasso

Lakše prodajemo ako smo svesni da svaki proces ima svoju strukturu. Kvalitetna prodaja u kontinuitetu je od najveće važnosti za svaku firmu, a cilj je stalno raditi na pronalaženju novih potencijalnih kupaca. Prodaja može biti izvor ideja i podsticaja za kompaniju da uvidi nove mogućnosti za razvoj posla. Online ili offline? Ili integrisano?

Poslovni alat: QAB analiza, vežba tačke kontakata i momenti istine, vežba procena veštine rada sa kupcima.

MODUL 9: BLAGO ONOME KO ZNA DA NE ZNA, A HOĆE DA (ZNA) I IMA
Od inicijative do inovacije

„Uspeh nije konačan, neuspeh nije fatalan: hrabrost da se nastavi je ta koja se računa“ – Winston Churchill

Saznaćemo: Šta je inkrementalna, a šta radikalna inovacija. Koliko smo inovativni? Koliko smo preduzetni?

Poslovni alat: Points of You, upitnik koliko smo inovativni.

MODUL 10: NAVIKA JE JEDNA MUKA, A ODVIKA (DVE MUKE) KREATIVNOST TRAŽI
Feedback - predstavljanje projektnih zadataka

„Ljudi se “parališu i blokiraju” u potrazi za savršenošću. Ja idem samo napred.“ – Gary Vaynerchuk

Na završnom master modulu imaćete priliku zaokružiti stečena znanja i izraditi plan daljeg delovanja.

Šta je MASTERMIND tehnika?

MASTERMIND je tehnika grupnog rada u rešavanju konkretnog problema svakog učesnika. To je tehnika koja ohrabruje vašu:

 • otvorenost za promene
 • spremnost na preuzimanje sopstvene odgovornosti za donošenje i sprovođenje odluka
 • volju, odlučnost i ustrajnost u suočavanju sa izazovima kao i rezultatima
 • uvažavanje, iskrenu razmenu znanja i iskustava sa članovima grupe
 • međusobno poštovanje, podršku i poverenje u zajedničkom radu

Vreme trajanje jedne radionice: 240 minuta aktivnog rad

Koliko često: Jednom u dve nedelje

Kada počinje prva radionica: 18. septembra 2018. u zavisnosti od formiranja grupe.

INVESTICIJA

Promo cena kursa po modulu

10% popusta za pohađanje svih osam modula

Dodatnih 10% popusta za diplomce Univerziteta Metropolitan

45€

324€

40.5€ po modulu
292€ za svih osam modula

 

O PREDAVAČU

Tatjana Mamula se više od 20 godina bavi istraživanjima marketinga, tržišta i javnog mnjenja. Sedamnaest godina vodila je internacionalnu istraživačku firmu MASMI. U tom periodu sprovela je veliki broj kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja na različite teme. U preko 500 projekata u kojima je učestvovala u poslednjih nekoliko godina, Tatjana je bila vođa tima, metodolog istraživač i konsultant.

Tokom dugog niza godina Tatjana je držala predavanja i treninge na teme brend menadžment, zadovoljstvo potrošača, canvas biznis model kao alat za donošenje poslovnih odluka, tržište i kompetitivnost te drugi. Neki od treninga su „Inovativnost kao najbolji prijatelj brenda” u okviru projekta koji je imao za cilj da promoviše inovativnost u oblasti ženskog preduzetništva. Za projekat Evropske komisije koji realizuje Program intergisane podrške inovacijama (Integrated Innovation Support Programme), tokom 2013. godine, Tatjana je u ulozi senior eksperta imala zadatak da definiše, kreira i sprovede treninge i koučing sesije za 200 srpskih firmi u SME sektoru na teme Nove marketing mogućnosti: Razumevanje tržišta i kupaca, Pozicioniranja proizvoda: Konkurencija, kupci i razvoj novih proizvoda.

Od 2012. godine Tatjana je docent na Univerzitetu Metropolitan i predaje marketinške predmete. Od 2013. godine aktivna je u oblasti koučinga i mentoringa, a od 2015. godine pokrenula je firmu ACT2B www.act2b.rs. U radu sa klijentima, pojedincima i timovima primenjuje principe i metode iskustvenog učenja. Od 2015. godine Tatjana je i ACC sertifikovani kouč pri International Coaching Federation, a od prošle godine PCM coach i Points of You train of trainers.

Od 2018. godine pokreće BOOST YOUR BUSINESS program namenjen preduzetnicima, vlasnicima i menadžerima koji su otvoreni za promene u cilju poboljšanja svojih poslovnih rezultata i povećanja uspešnosti na tržištu.

Uporna, radoznala, uvek spremna za izazovne destinacije i upoznavanje novih kultura i običaja.

Njen moto je: „Život je slikarsko platno. Stavi na njega što više boja”.

ONLINE PRIJAVA

Pitajte nas

Ime i prezime*

E-mail *

Kontakt telefon *

Pitanje *

 captcha
Unesite kod sa slike: