Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je 15. marta 2017. godine potpisan Ugovor o pristupanju fakulteta FEFA Univerzitetu Metropolitan.  U četvrtak 16. marta 2017. godine, u skladu sa ovim ugovorom i dopisom fakulteta FEFASavet Univerziteta Metropolitan je doneo odluku o prijemu fakulteta FEFA u sastav Univerziteta Metropolitan.

 

Ugovor su potpisali, rektor Univerziteta Metropolitan profesor dr Dragan Domazet i dekan fakulteta FEFA, profesor dr Nebojša Savić. Potpisivanju je prisustvovao i profesor dr Goran Pitić koji je Predsednik saveta fakulteta FEFA.

 

FEFA će od danas poslovati kao fakultet u sastavu Univerziteta Metropolitan, sa svojstvom pravnog lica. Ovo je čin objedinjavanja i bliske saradanje dve privatne visokoškolske ustanove, koje su opredeljene da nude kvalitetno visoko obrazovanje. Daljom bliskom saradnjom integrisanog Univerziteta Metropolitan, koji u svom sastavu ima tri fakulteta bez svojstva pravnog lica (Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet za menadžment i Fakultet digitalnih umetnosti) i sada četvrtog fakulteta u svom sastavu FEFA, ali sa svojstvom pravnog lica, očekuje se još veći nivo kvaliteta obrazovanja koji nude.

 

Ovim činom objedinjavanja, stvoreno je značajno jezgro kvalitetnog privatnog visokog obrazovanja u Srbiji, okrenuto što bližoj saradnji sa svetom biznisa i industrijom.  Samo tako se može ostvariti kvalitetno obrazovanje, tj. obrazovanje koje zadovoljava potrebe i očekivanja poslodavaca, a koje osposobljava studente da razvijaju svoje uspešne profesionalne karijere.