Ime i prezime (obavezno) *

Datum rođenja (dan-mesec-godina) (obavezno) *

Telefon (obavezno)*

E-mail (obavezno)*

Tačan naziv škole koju pohađate (obavezno) *

Grad u kojem se škola nalazi (obavezno)*

Razred (obavezno) *

Oblast (obavezno)*

Opis vaše ideje (obavezno)*

Kako ste saznali za takmičenje? (obavezno)*

captcha