ZUOV Kursevi za nastavnike 2019/20, 2020/21

Akreditovani ZUOV (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja) kursevi Univerziteta Metropolitan za nastavnike.

 

Kursevi su akreditovani i za internet (online) nastavu što omogućava polaznicima da sami prilagođavaju vreme pohađanja. Multimedijalna predavanja i vežbe dostupni su 24 sata, a literatura je u digitalnom formatu što omogućava da kurs pohađaju i nastavnici koji ne žive u Beogradu i okolini. Predavači su dostupni za konsultacije uživo ili putem interneta, a polaznicima je omogućeno da termine konsultacija dogovaraju direktno sa predavačima.

 

286 – Administracija mrežnih sistema – Windows Server 2016

Internet (online) kurs
Cena: 1.000 RSD + PDVPlaćanje

Pročitajte više

Namenjeno nastavnicima:

 • predmetne nastave (osnovna škola)
 • predmetne nastave (gimnazija)
 • opšteobrazovnih predmeta (srednja stručna škola)
 • stručnih predmeta (srednja stručna škola)
 • škola za obrazovanje odraslih

 

Polaznici kursa se osposobljavaju za instaliranje i konfigurisanje servisa u operativnom sistemu Windows Server 2016, kao i za instaliranje i podešavanje korisnika i zone DNS, održavanje aktivnog direktorija i upravljanje pristupom mreži sa udaljenih lokacija.

Pored toga, kurs obuvata i:

 • opis, instalaciju i podešavanje važnih mrežnih usluga – pregled Windows servisa, instalacija i konfiguracija Windows servisa, instalacija Active Directory, kreiranje objekata, kreiranje korisničkih naloga
 • sistem imena domena – dinamičko dodjeljivanje adresa (instalacija DNS i postavljanje DNS servera i zone, konfiguracija DNS servera i zone, instalacija i konfiguracija DHCP servera)
 • daljinski pristup mreži
 • grupne polise i upravljanje servisima fajlova (pravljenje, rezervno kopiranje i obnavljanje GPO objekata, upravljanje servisima fajlova i bazama podataka, konfiguracija centralnog skladišta i filtriranje administrativnih šablona)
 • zaštita sistema

 

Scenario programa obuke

Trajanje: 3 nedelje (24 sata, 3 sata neposrednog rada sa učesnicima) 24 boda

Početak kursa: 28. januar 2019.

Datumi polaganja: 16. februar 2019.

361 – Programski paket LaTeX za pripremu nastavnih materijala iz matematike

u prostorijama Univerziteta Metropolitan
Cena: 1.300 RSD + PDVPlaćanje

Pročitajte više

Obuka nastavnika matematike za samostalno korišćenje besplatnih softverskih paketa „LaTeX“ i „Beamer“ u procesu pripreme i prezentacije gradiva učenicima.

 

Namenjeno nastavnicima:

 • predmetne nastave (gimnazije)
 • opšteobrazovnih predmeta (srednje stručne škole)
 • nastavnicima stručnih predmeta (srednje stručne škole)

 

Kroz savladavanje najpoznatijih softverskih paketa za pripremu nastavnih materijala i pisanje stručnih i naučnih radova iz matematike, nastavnici unapređuju znanje i podižu nivo informatičke pismenosti. Pored jednostavnije vizualizacije nastavnog gradiva, nastavnici će biti u mogućnosti da stručne i naučne radove pišu u formi koju zahteva većina izdavača. Takođe, nastavnici se upoznaju i sa mogućnostima primene LaTeXa za učenje na daljinu.

 

Scenario programa obuke

 

Datumi polaganja: Nakon formiranja grupe biće objavljen datum održavanja obuke

Trajanje: 1 dan, 8 bodova

295 – Izvođenje nastave programiranja po principu „korak po korak“ na primeru programskog jezika Java

u prostorijama Univerziteta Metropolitan
Cena: 2.000 RSD + PDVPlaćanje

Pročitajte više

Izvođenje nastave programiranja po principu „korak po korak“ na primeru programskog jezika Java

 

Namenjeno nastavnicima:

 • Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
 • Nastavnik predmetne nastave – gimnazija
 • Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola

 

Polaznici kursa se osposobljavaju za samostalno korišćenje programskih razvojnih okruženja kako u procesu pripreme, tako i u procesu prezentacije gradiva učenicima. Na ovaj način se može povećati vizuelizacija nastavnog gradiva koje se izlaže. Profesori, nakon ove obuke, će biti u mogućnosti da na efektivan i efikasan način demonstriraju programe prethodno obrađene u kraćem teorijskom izlaganju.

 

Pored toga, kurs obuhvata i:

  • Priprema za izradu multimedijalnih materijala
  • Izrada multimedijalnim materijala iz programiranja za učenje „korak po korak“
  • Podsticanje profesora da ovladaju savremenim pristupom obuke iz programiranja i da ga koriste za pripremu nastavnih materijala, pisanje stručnih i naučnih radova
  • Ojačavanje profesionalnog kapaciteta profesora i podizanje nivoa informatičke pismenosti.

 

 

Scenario programa obuke

Trajanje: 3 nedelje (24 sata, 3 sata neposrednog rada sa učesnicima) 24 boda

Datumi polaganja: Nakon formiranja grupe biće objavljen datum održavanja obuke

Saznajte sve što vas zanima o Zuov kursevima

MSc Bojana Trebinjac

zuov@metropolitan.ac.rs.

+381 (11) 20 30 885

PRIJAVA ZA ZUOV KURSEVE

Ime *

Prezime *

JMBG *

Datum rođenja *

Mesto rođenja *

Naziv škole u kojoj ste zaposleni *

E-mail *

Kontakt telefon *

Odaberite kurs/kurseve za koje se prijavljujete *
286 – Administracija mrežnih sistema – Windows Server 2016361 – Programski paket LaTeX za pripremu nastavnih materijala iz matematike295 – Izvođenje nastave programiranja po principu „korak po korak“ na primeru programskog jezika Java

Odaberite lokaciju *

Napomena

captcha
Unesite kod sa slike: