Univerzitet Metropolitan organizuje Virtualnu letnju školu kako bi omogućio osobama koji su zainteresovane da dopune svoje znanje to i učine. Odabrali smo kurseve koji bi mogli da Vam koriste u slučaju da želite da dopunite svoju diplomu, poboljšate svoje veštine ili jednostavno naučite nešto novo. Bilo da ste student, diplomac ili zaposlen, naši kursevi su prilagođeni svima. Kursevi u okviru Virtualne letnje škole su akreditovani, odnosno određen kurs nosi određen broj ESPB poena. Naša ideja nije da Vam oduzimamo vreme, već da Vam pružimo potrebne informacije i pomognemo u razvoju Vaših veština. Polaznici Virtualne letnje škole dobijaju materijale putem eLearning sistema, dakle pohađaju kurs online.

Svaki kurs se sastoji iz tri dela: materijali , konsultacije i ispit. Svaki polaznik ima mogućnost da se odluči da li želi samo sertifikat ili sertifikat sa ESPB bodovima. Polaznik online kursa Virtualne letnje škole dobija sopstveni nalog na našem eLearning sistemu sa kojeg skida potrebne materijale. Sam ispit, koji služi kako bi polaznik ostvario pravo na sertifikat ili na sertifikat sa ESPB bodovima, se polaže u prostorijama Univerziteta Metropolitan.

Za više informacija i prijavu na kurseve Virtualne letnje škole možete pisati na letnja.skola@metropolitan.ac.rs.

 

IS303 - Elektronsko poslovanje (6 ESPB) // Bodovi: 200

Automatizacija poslovnih procesa bez kontakata neposrednih učesnika. Stvaranje uslova da se kupovina i prodaja vrši elektronskim putem. Načini implementacije e-poslovanja u organizaciju.

Cilj: Unapređenje poslovanja implementacijom informacionih tehnologija

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
80 60 60

1 bod = 1€

IT160 - Operativni sistemi (6 ESPB) // Bodovi: 200

Problematika arhitekture, ciljeva, strukture, metoda i modela operativnog sistema. Interakcije OS i hardvera, upravljanje procesima, memorijom i drugim resursima, datotečkim sistemima. Rad na Windows, Unix-Linux i mobilnim OS.

Cilj: Uspešno baratanje OS

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
80 60 60

1 bod = 1€

OM323 - Upravljanje projektima (6 ESPB) // Bodovi: 150

Definisanje osnova planiranja projekta: organizaciona struktura, logički okvir, budžet, kontrola realizacije i primena informacionih sistema. Teorijsko i praktično znanje za samostalno upravljanje projektom.

Cilj: Osposobljavanje za samostalno upravljanje projektima

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
60 45 45

1 bod = 1€

OM310 - Poboljšanje operacija (6 ESPB) // Bodovi: 150

Merenje i poboljšanje performansi, određivanja prioriteta, tehnike za poboljšavanje, metode i tehnike kontinualnog poboljšavanja, upravljanje totalnim kvalitetom (TQM), sistemi i procedure kvaliteta, sprečavanje kvarova i oporavak od njih.

Cilj: Unapređenje poslovanja implementacijom informacionih tehnologija

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
60 45 45

1 bod = 1€

OM330 - Strategija operacija (6 ESPB) // Bodovi: 150

Projektovanje strategije poslovanja. Alati i tehnike koje se koriste radi rešavanja problema.

Cilj: Samostalno uspostavljanje strategije poslovanja

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
60 45 45

1 bod = 1€

OM130 - Razvoj i projektovanje proizvoda i usluga (6 ESPB) // Bodovi: 150

Izučavanje sistema, pristupa i strategija koji stvaraju proizvode i usluge koje zadovoljavaju potrebe tržišta. Razumevanje i prevođenje zahteva, struktuisanje poslova ocenjivanje performansi procesa projektovanja, kontinualno poboljšanje proizvoda i inovacije, projektovanje usluga i uslužnih procesa, inovacioni proces i upravljanje inovacionim procesom. Analizira se odnos tehnologije i radne snage.

Cilj: Osposobljavanje za samostalno projektovanje proizvoda i usluga

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
60 45 45

1 bod = 1€

MK250 - Internet marketing (6 ESPB) // Bodovi: 150

Online marketing koji se zasniva na sprovođenju marketing zamisli korišćenjem mogućnosti koje pruža internet. Pronalaženje najadektvatnijih načina radi efikasnog poslovanja. Snalaženje sa alatkama koje se koriste prilikom sprovođenja marketing aktivnosti.

Cilj: Samostalno sprovodjenje marketing istraživanja

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
60 45 45

1 bod = 1€

MK230 - Brand marketing (6 ESPB) // Bodovi: 150

Specifično definisanje proizvoda u svesti potrošača, posebna strategija kompanije na suptilno odabranom tržišnom segmentu ili segmentima.

Cilj: Stvaranje brenda

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
60 45 45

1 bod = 1€

MK210 - Marketing istraživanje (6 ESPB) // Bodovi: 150

Istraživanje tržišta, konkurenciju, potrošače, trendove, poslovnu i društvenu sredinu u kojoj se obavlja delatnost radi uspešnog plasiranja proizvoda.

Cilj: Samostalno sprovođenje istraživanja tržišta

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
60 45 45

1 bod = 1€

AD240 - Vizuelni identitet (6 ESPB) // Bodovi: 200

Apstraktno mišljenje, vizuelno predstavljanje verbalnih sadržaja kao i stilizacija forme savremenih kanala reklamiranja kao što su outdoor i indoor oglašavanje, reklamne kampanje, bredniranja poslovnog prostora, displeji za predstavaljanje proizvoda u prodajnim objektima.

Cilj: Stvaranje vizuelnog identiteta

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
80 60 60

1 bod = 1€

AD170 - Digitalne komunikacije (4 ESPB) // Bodovi: 114

Principi dizajna, teorije i istraživačke tehnike na polju dizajna, advertajzinga i marketinga, veb promovisanje. Analiza stepena socio-društvenih uticaja koje sa sobom nosi internet. Analitički pristupi i strateško razvijanje modela komuniciranja u oblastima novih medija.

Cilj: Osposobljavanje polaznika za razvijanje modela komuniciranja

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
54 30 30

1 bod = 1€

AD355 - 3D Modelovanje (6 ESPB) // Bodovi: 200

Formiranje kompjuterski generisane slike i razumevanje elemenata iz kojih se sastoji kompjuterska grafika. Proces modelovanja predmeta i scene u tri dimenzije u cilju formiranja „generisane slike“.

Cilj: Samostalno komponovanje digitalne slike

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
80 60 60

1 bod = 1€

AD310 - Dizajn pakovanja (6 ESPB) // Bodovi: 200

Vizualizacije dvodimenzionalnih grafičkih rešenja oko cele površine ambalaže. Projektovanje ambalaže u rasklopljenoj formi, odnosno izrada oblika koji podrazumeva iscrtavanje svih komponenti koje ambalažu po sklapanju i lepljenju čine funkcionalnom.

Cilj: Dizajniranje pakovanja

MATERIJALI KONSULTACIJE ISPIT
80 60 60

1 bod = 1€

Virtualna letnja škola

 

Polaznik kursa ima mogućnost da formira cenu prema svojim mogućnostima. Univerzitet Metropolitan je osmislio model koji u svakom slučaju ide u korist korisniku.

Model 1: Sertifikat Univerziteta Metropolitan
Polaznik koji se odluči za dobijanje Sertifikata Univerziteta Metropolitan ostvaruje pravo na njega ukoliko aplicira samo za materijale i na kraju položi ispit. Dakle plaća samo materijale.

Model 2: Sertifikat Univerziteta Metropolitan sa ESPB
Ukoliko polaznik želi da dobije Sertifikat Univerziteta Metropolitan sa ESPB kupuje materijale ali posebno plaća ispit.
Konsultacije nisu obavezne, polaznik sam bira da li želi da stupi u kontakt sa profesorima sa Univerziteta. U tom slučaju profesor bi bio mentor polazniku, pratio bi napredovanje polaznika i prolazio sa njim kroz primere iz prakse, pripremao za ispit.

*Cene su izražene u evrima, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS-a na dan uplate.