Univerzitet Metropolitan, u okviru projekta „Introduction of part-time and short-cycle studies in Serbia” koji finansira Erasmus+ program EU, objavljuje 2. upisni rok za
 

UPIS STUDENATA ZA BESPLATNO STUDIRANJE
NA KRATKOM PROGRAMU «PROGRAMIRANJE U JAVI»
– Postanite Java programer za 12 meseci –

 

 • Naziv kratkog programa: PROGRAMIRANJE U JAVI
 • Broj ESPB: 60
 • Broj studenata za besplatno studiranje: 5 preostalih mesta za upis
 • Način odvijanja nastave: Online, tj. preko Interneta, primenom sistema za elektronsko učenje Univerziteta Metropolitan
 • Pravo upisa: Studenti koji imaju završenu srednju školu, završene osnovne, master akademske ili strukovne studije
 • Školarina: Primljenim kandidatima je obezbeđeno besplatno studiranje
 • Početak nastave: oktobar 2017.
 • Kriterijumi rangiranja kandidata:
  • Vreme podnošenja prijave (prednost imaju kandidati koji su se ranije prijavili)
  • Nivo prethodno stečenog obrazovanja (prednost imaju kandidati sa većim stepenom obrazovanja)
  • Ocena motivisanosti studenta za završetak kratkog programa, stečena na osnovu razgovora sa kandidatom za upis i njegovog motivacionog pisma (prednost imaju kandidati sa većim motivom za završetak kratkog programa)
 • Dokument koji student dobija: Sertifikat o završenom kratkom programu  sa 60 ESPB za obavljanje posla JAVA PROGRAMER.
 • Rok za podnošenje prijave za upis: do 11. 9. 2017. godine.

 

Rezultati konkursa za upis na kratki program „Programiranje u Javi“
 
 

 • Detaljnijim informacijama o kratkom programu „Programiranje u Javi“ možete pristupiti OVDE.
 • Nastavnom planu i programu za KP „Programiranje u Javi“ možete pristupiti OVDE.

 

Za više informacija pišite nam na stipendije@metropolitan.ac.rs

 Šta je potrebno za online učenje?

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein“