Popunite polja za unos i napravite uplatnicuMetropolitan Univerzitet
Tadeuša Košćuška 63, Beograd

NALOG ZA UPLATU

189

RSD


340-11009457-59

 

 

ŠTAMPAJ UPLATNICU

PREUZMI UPLATNICU

Nakon što popunite uplatnicu, novac možete uplatiti u bilo kojoj banci ili pošti. Plaćanje možete izvršiti i elektronski.

Za sva dodatna pitanja obratite se finansijskoj službi Univerziteta Metropolitan na tel: 011/ 20 30 885 ili e-mail: finansijska.sluzba@metropolitan.ac.rs

Napomena: S obzirom na to da novi studenti još uvek nemaju broj indeksa, polje na uplatnici Model i poziv na broj, pri prvim uplatama treba da ostave prazno.