Napomena: S obzirom na to da novi studenti još uvek nemaju broj indeksa, polje na uplatnici Model i poziv na broj, pri prvim uplatama treba da ostave prazno.