Upišite Univerzitet Metropolitan bez polaganja prijemnog ispita

Univerzitet Metropolitan otvorio je direktan upis do 31. avgusta 2017. godine. Svi kandidati koji su polagali prijemni ispit na drugoj visokoškolskoj ustanovi a, koji je sličan prijemnom ispitu Univerziteta Metropolitan, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita.

Univerzitet Metropolitan smatra da prva godina studija treba da bude prilika da student pokaže da li je sposoban da uspešno studira na izabranom studijskom programu. Prijemni ispit, s druge strane, ima nedostatak jer odražava znanje koje je student pokazao samo u trenutku polaganja. On može u tom trenutku da bude dekoncentrisan, ili pod tremom i dr. Svaki student treba da ima priliku da u toku cele prve godine pokaže svoje sposobnosti i spremnost za studije na izabranom studijskom programu. To je praksa i u mnogim zemljama, gde je lako upisati prvu godinu, a teže upisati drugu.

 

Za nas je dovoljno da obavimo razgovor sa kandidatom, da saznamo šta je polagao i koliko je poena na ispitu postigao. Međutim, mogućnost oslobađanja ovih kandidata od prijemnog ispita važi samo ako se upišu na studije na Univerzitetu Metropolitan najkasnije do 31. avgusta 2017. godine.

 

Prijavite se OVDE i od naših Marketing menadžera saznajte sve što Vas zanima o željenim studijskim programima.

 

Upis se može realizovati bilo kog radnog dana od 09h do 17h u službi marketinga, uz dostavu sledeće dokumentacije:

 

 • Kopija lične karte
 • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • Izvod iz matične knjige rođenih (može i starije od šest meseci) – overena kopija ili original
 • Dokaz o uplati 1000 dinara (indeks)
 • Dоkаz о uplаti prve rate školarine
 • Originali ili overene kopije svedočanstava završene četvorogodišnje srednje škole
 • Original ili overena kopija diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • Dokaz o polaganju prijemnog ispita na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Napomena: Uplate za indeks i školarinu se vrše u bilo kojoj banci ili pošti i to u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Na ovom LINKU možete videti primer uplatnice.

 

Pozivamo kandidate da što ranije obave upis kako bi obezbedili svoje mesto na Univerzitetu Metropolitan.

Svim kandidatima koji nisu polagali prijemni ispit Univerzitet Metropolitan pruža mogućnost zakazivanja individualnog prijemnog ispita.

Prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita se može izvršiti na nekoliko načina:

 • Putem elektronske prijave za upis
 • Slanjem maila na adresu upis@metropolitan.ac.rs
  (Naslov e-maila: Prijava za prijemni ispit; U mailu navesti podatke: Ime i prezime, studijski program, oblik nastave (internet ili tradicionalno), adresa stanovanja, broj telefona, email adresa, škola koju pohađaju )
 • Telefonom na 011/ 20 30 885 ili 018/ 55 10 00

Studenti Univerziteta Metropolitan su najtraženiji i najplaćeniji kadrovi na tržištu rada. Budi i ti deo UM tima!

Kako se polaže prijemni ispit?

 • Kandidati koji žele da upišu neki od studijskih programa Fakulteta informacionih tehnologija, na prijemnom ispitu polažu matematiku, a nakon toga obavljaju razgovor sa komisijom. Prijemni ispit se sastoji od ukupno 5 zadataka koji se rade u trajanju od 120 minuta. Svi kandidati koji žele da polažu prijemni za Fakultet informacionih tehnologija, mogu se prijaviti i za besplatnu pripremu iz matematike.
 • Kandidati koji žele da upišu neki od studijskih programa Fakulteta za menadžment, na prijemnom ispitu polažu rešavanje studije slučaja u trajanju od 60 minuta i obavljaju razgovor sa komisijom. Zadatak je da kandidati na osnovu zadate poslovne situacije u tekstualnom obliku, u formi kraćeg teksta, predstave i izdvoje sve bitne informacije. Svi kandidati koji žele da polažu prijemni za Fakultet za menadžment, mogu se prijaviti i za besplatnu pripremu iz menadžmenta.
 • Kandidati koji žele da upišu neki od studijskih programa Fakulteta digitalnih umetnosti, na prijemnom ispitu polažu crtanje mrtve prirode ugljenom na papiru (format 70×100) u trajanju od 240 minuta. Kandidati koji žele da polažu prijemni za studijski program Modni dizajn, pored crtanja ugljenom na papiru, na osnovu ponuđenih kolaža, biraju jedan po svom izboru, na osnovu kojeg će raditi kreaciju. Za rad na kreaciji predviđeno je 30 minuta. Svi kandidati koji žele da polažu prijemni za Fakultet digitalnih umetnosti, mogu se prijaviti i za besplatnu pripremu iz crtanja.

 

Svi koji žele mogu zakazati konsultacije sa Dekanom Fakulteta informacionih tehnologija, Fakulteta za menadžment ili Fakulteta digitalnih umetnosti. Nudimo Vam mogućnost da, direktno od eksperata saznate sve što Vas zanima o željenom studijskom programu i načinu studiranja koji je prilagođen Vašim ciljevima.

Zakažite konsultacije sa dekanima OVDE
 

Besplatne pripreme za prijemni ispit – prijavite se!

besplatna-priprema-iz-menadzmenta

Master akademske studije

Upis na master akademske studije može se izvršiti bez ograničenja tokom čitave godine.

 

Elektronska prijava za upis na master akademske studije

 

 • Konkursu za upis studenata na Fakultet informacionih tehnologija možete pristupiti OVDE.
 • Konkursu za upis studenata na Fakultet za menadžment možete pristupiti OVDE.
 • Konkursu za upis studenata na Fakultet digitalnih umetnosti možete pristupiti OVDE.
 • Konkursu za upis studenata na FEFA možete pristupiti OVDE.