dr Dragan Domazet, redovni profesor

Osnivač i rektor univerziteta

 

1971. godine završio Mašinski fakultet u Nišu, gde je i magistrirao, a 1981. i doktorirao. Od tada radi kao profesor, a njegova uža oblast su Računarski integrisani sistemi i Računarska analiza proizvoda. Dugi niz godina radio je na univerzitetima u Americi i Singapuru gde je bio angažovan i na naučno istraživačkim projektima. To iskustvo doneo je u zemlju kada se 2001. godine vratio na poziv tadašnjeg premijera Zorana Đinđića i do 2004. bio na funkciji Ministra za nauku i tehnološki razvoj. Nakon uspešne karijere u Ministarstvu za nauku, osnovao je Fakultet informacionih tehnologija, a sada i Univerzitet METROPOLITAN. I danas je savetnik u Ministarstvu za nauku i nosilac brojnih funkcija u zemlji i u Briselu, gde prenosi svoje dugogodišnje iskustvo.


dr Miroslava Raspopović, vanredni profesor

Dekan Fakulteta informacionih tehnologija

 

Studije je završila na University of Massachusetts Lowell, gde je diplomirala sa Bachelor of Science Degree in Electrical Engineering 2001. godine sa priznanjem Magna Cum Laude, magistrirala sa Master of Science Degree in Electrical Engineering 2003. godine i doktorirala sa Doctor of Philosophy in Electrical Engineering 2008. godine. Od 2001 do 2009. godine je radila kao saradnik na University of Massachusetts Lowell. Tokom studija dobila je nagrade za najboljeg postdiplomca Outstanding Graduate Student Award in Electrical Engineering, kao i univerzitetski najprestižniju nagradu za diplomca Chancellor’s Medal i nagradu za visoka akademska dostignuća Professor Carl A. Stevens Award for High Academic Achievements. Njena istraživačka interesovanja su u naučnoj oblasti bežičnih komunikacija. Dr Raspopović je izabrani član sledećih naučnih udruženja – Sigma Xi Scientific Research Society, Tau Beta Pi Engineering Honor Society i Eta Kappa Nu Electrical Engineering Honor Society. Ona predaje na Fakultetu informacionih tehnologija od 2010. godine. Kao nekadašnji profesionalni sportista dr Raspopović je sa seniorskim timom KK Crvene Zvezde osvojila dva kupa i prvenstvo Jugoslavije. Takođe, je bila i članica juniorske košarkaške reprezentacije. Tokom studiranja u Americi bila je kapiten košarkaškog tima i pored mnogih MVP priznanja, dva puta je bila izabrana u All-American timove.


dr Đuro Kutlača

Redovni profesor

 

Redovni profesor na Fakultetu informacionih tehnologija i naučni savetnik u Institutu „Mihajlo Pupin“ u Beogradu. Ekspert za primenu metoda operacionih istraživanja u upravljanju inovacijama i razvojem na nivou preduzeća, sektora, ekonomije; Ekspert za načne, tehnološke i inovacione politike na nivou preduzeća, sektora, ekonomije; Publikovao kao autor ili koautor 146 radova, od čega 3 monografije međunarodnog značaja, 8 monografija nacionalnog značaja, 8 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, 3 poglavlja u monografijama nacionalnog značaja, 6 radova u međunarodnim časopisima, 20 radova u nacionalnim časopisima, 27 saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima i 71 saopštenje na nacionalnim naučnim skupovima. U izvodu objavio je 9 radova; Učestvovao u realizaciji 37 projekata, od kojih je 8 međunarodnih projekata.


dr Alok Mishra

Redovni profesor


dr Radoslav Stojić

Redovni profesor

 

Profesor Stojić doktorirao je 1985. godine na Visokoj školi kopnene vojske, Vojnotehničke nauke. Uža naučna oblast kojom se bavi je Upravljanje sistemima, a središte njegovog interesovanja su sistemi za simulaciju letenja. Nakon dugogodišnjeg rada na simulatorima leta u Francuskoj avio industriji, vraća se u Srbiju i od 2007. godine radi kao vanredni profesor na Fakultetu informacionih tehnologija.


dr Slobodan Jovanović

Redovni profesor

 

Rođen 1954 godine. Završio je Elektrotehnički fakultet u Beogradu 1977. godine, gde je 1981. magistrirao i 1984. doktorirao. Godinama je radio na Institutu Nikola Tesla u Beogradu, zatim na Queen’s University – Belfast, UK; University of Strathclyde – Glasgow, Scotland; National Grid Co. (Transco), Warwick, England. Od 2008. godine radi na Fakultetu informacionih tehnologija. Autor je velikog broja naučnih i stručnih radova u internacionalnim časopisima, i učesnik na velikom broju inostranih konferencija.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Tatjana Šibalija

Redovni profesor


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Veljko Potkonjak

Redovni profesor


dr Ljubomir Lazić

Vanredni profesor

 

Diplomirao 1979. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu kao najbolji student generacije na odseku, gde je magistrirao 1987. i doktorirao 2007. u oblasti softverskog inženjerstva. Bogato iskustvo je stekao radeći na testiranju softvera u vojnim uređajima i sistemima, kao i u instaliranju i održavanju simensovih digitalnih centrala u Srbiji. Rukovodi domaćim i stranim projektima u oblasti softverskog inženjerstva. Recenzent je u naučnim časopisima i međunarodnim konferencijama na kojima je držao pozivna predavanja i predsedavao na više sesija (WSEAS, INFOTEH, TELFOR, MIT i td.)


dr Milovan Ilić

Vanredni profesor

 

Doc. dr Milovan M. Ilic diplomirao je 1978. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – oblast proizvodno mašinstvo. Magistrirao 1997. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – oblast proizvodne tehnologije. Doktorirao 2008. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu – oblast veštacka inteligencija i operacioni menadžment.

  • ima višegodišnje iskustvo u razvoju novih proizvoda i tehnologija u industriji.
  • dugo godina radio kao glavni inženjer i šef informacionog sistema, marketinga, kvaliteta i zaštite životne sredine u industriji.
  • razvio više softvera za podršku procesa poslovno proizvodnih sistema.
  • auditor/ekspert sertifikacionog tela TÜV-a Thüringen e.V. i konsultant za uvodenje sistema menadžmenta kvalitetom u više naših kompanija.
  • autor je brojnih strucnih i naucnih radova i ucesnik u više projekata iz navedenih oblasti.
  • objavio je 2 rada sa SCI liste.

Od 2008. godine je docent na Fakultetu za menadžment, univerziteta „Metropolitan“ u Beogradu, na studijskom programu Inženjerski i operacioni menadžment.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Nikola Kojić

Vanredni profesor


dr Svetlana Cvetanović

Vanredni profesor

 

Završila je Elektronski fakultet u Nišu, gde je i magistrirala. Doktorske studije završila je na Fakultetu za menadžment, na Univerzitetu u Novom Sadu.
Godinama je radila kao projektant informacionih sistema i učestvovala u značajnim projektima u zemlji, od Narodne banke do državnih institucija. Kao profesor na Fakultetu informacionih tehnologija radi od 2007. godine, a njena uža oblast ekspertize su baze podataka i njihova napredna primena.
Autor je velikog broja stručnih radova i učesnik na velikom broj inostranih konferencija.


dr Katarina Kaplarski

Docent

 

Specijalista za online medije, tokom godina je, pored praktičnog rada na web projektima i strategijama internet marketinga, na doktorskim studijama uspešno ostvarila i pionirski poduhvat teorijskog istraživanja interneta kao kreativnog medija. Diplomirala je primenjeno vajarstvo, a magistrirala višemedijsku umetnost. Na magistarskim studijama se specijalizuje za multimedijalnu i digitalnu umetnost, a svoje višegodišnje iskustvo i strast prema internet umetnosti i novim medijima je pretočila u doktorsku tezu „Umetnost na internetu“ koju je 2013. odbranila na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Poseduje i veliko iskustvo iz oblasti internet marketinga koje je stekla radeći u agenciji McCann Beograd kao web manager i dizajner, a kasnije i kao Interactive Art Director u agenciji MRM WORLDWIDE, gde je dobila i nekoliko nagrada za najkreativnije online kampanje.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Arso Vukićević

Docent


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Miljan Milošević

Docent


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Selena Vasić

Docent


dr Anđela Mikić

Docent

 

Doc. dr Anđela Mikić predaje na Fakultetu informacionih tehnologija i Fakultetu za menadžment, univerziteta „Metropolitan“ i na Visokoj strukovnoj školi za propagandu i odnose sa javnošću u Beogradu. Magistar je Univerziteta umetnosti u Beogradu i doktor ekonomskih nauka. Predavala je na nekoliko viših i visokoškolskih organizacija. Oblasti njenog naučnog interesovanja su komunikologija, komuniciranje putem umetnosti, etika i marketing. Objavila je preko 40 naučnih članaka. Autor je knjiga Osnovi komunikologije, Umetnost komuniciranja i Poslovna etika i koautor knjiga Komunikologija biznisa, Marketing komunikacije, Strategije top menadžmenta, Preduzetništvo novog doba, Menadžment prodaje i Menadžment usluga.


dr Rale Nikolić

Docent

 

Dr Rale Nikolić je rodjen 1976. god. Diplomirao je 1999. godine na Prirodno–matematički fakultet u Kragujevcu, odsek Matematika. Magistrirao je 2006. god., a doktorirao je 2012. god. na Prirodno–matematički fakultet u Kragujevcu čime je stekao zvanje doktor matematičkih nauka. Uža oblast interesovanja predstavlja nelinearna funkcionalna analiza, teorija fiksne tačke na prostorima sa nedeterminističkom metrikom, kao i asimptotska analiza.
Dr Rale Nikolić je bio učesnik većeg broja medjunarodnih i domaćih konferencija i koautor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti matematike i primenjene matematike. Učestvovao je u organizaciji više medjunarodnih konferencija. Takodje je participirao na više projekata, kako iz Programa osnovnih istraživanja (matematika), tako i iz Programa energetske efikasnosti koje finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Učesnik je i Tempus projekta V.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Igor Franc

Vanredni profesor


dr Aca Aleksić

Docent


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Dragan Đokić

Docent


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Vladimir Milićević

Docent


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Valentina Janev

Docent


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Nikola Tomašević

Docent


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Đorđe Pržulj

Docent


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Ivana Gađanski

Docent


MSc Milena Tanasijević

Predavač

 

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Skoplju, 2001. godine, na katedri za Engleski jezik i književnost. Trenutno završava postdiplomske studije iz oblasti usvajanja jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Nakon sticanja FTBE sertifikata od LCCI, bila je aktivno uključena u polje jezika struke, u pripremama i izvođenju kurseva u kompanijama, kao i kursevima po meri polaznika, spovodila je seminare i obuke profesora. Svoje radove je objavljivala i prezentovala na brojnim međunarodnim konferencijama kao što su:
ELTA Beograd 2007; TESOL Konvencije u Atini, Grčka – 2007, 2008, 2009, 2011; TESOL Konvencije u Solunu, Grčka – 2007, 2008 i 2009; LSP Konferencija, Univerzitet u Beogradu, 2008 I 2011.
Glavno polje njenog interesovanja je istraživanje teorija usvajanja jezika.
Predavač je engleskog jezika na Fakultetu infroamcionih tehnologija u Beogradu.


dr Danijela Ljubojević

Predavač

Danijela Ljubojević, MA, je predavač za engleski jezik na Fakultetu za informacione tehnologije. Bavi se metodikom nastave stranih jezika i učenjem na daljinu.
Učestvovala je na brojnim konferencijama i seminarima stručnog usavršavanja. Autor brojnih radova iz oblasti metodika nastave i učenja na daljinu. Angažovana je na međunarodnim projektima kao IKT i metodičko-pedagoški trener za nastavnike u projektu IPA 2011 „Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – razvoj opšteg obrazovanja i ljudskog kapitala“, i nacionalni koordinator projekta Open Discovery Space (ODS). Član je Upravnog odbora Društva za strane jezike i književnosti Srbije.
Pored nastavničkog rada, bavi se istraživanjem i dizajnom elektronskih nastavnih materijala. Dobitnik treće nagrade Uprave za Digitalnu agendu na konkursu Digitalni čas 2.
Trenutno je na doktorskim studijama Filološkog fakulteta u Beogradu.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

MSc Ivana Tomić

Predavač


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

mr Ljiljana Mihajlović

Predavač


dr Željko Đunić

Asistent


mr Goran Stamenović

Asistent


mr Nenad Blagojević

Asistent


MSc Miljan Marković

Asistent


MSc Aleksandra Arsić

Saradnik

 

Rođena je 14.06.1990. u Požarevcu gde je završila osnovnu školu i Požarevačku gimnaziju. Juna 2009. godine upisuje osnovne studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer računarstvo i informatika. Diplomirala je u julu 2013. i potom upisala master studije na istom fakultetu.Trenutno je na doktorskim studijama na Matematičkom fakultetu, smer informatika.


MSc Valentina Paunović

Asistent

 

2013. godine završila Master studije Fakulteta Informacionih tehnologija smer softversko inženjerstvo i upisala doktorske studije takođe smer softversko inženjerstvo. Student je prvih generacija Univerziteta Metropolitan. Učesnica je međunarodnih i republičkih projekata. Sfera interesovanja: e-learning, machine learning, baze podataka, projektovanje informacionih sistema. Autor je mnogih radova i ucesnica na velikom broju inostranih konferencija.


MSc Jovana Jović

Asistent


MSc Aleksandra Stevanović

Asistent


MSc Dušan Simjanović

Asistent


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

MSc Nebojša Gavrilović

Asistent


Nenad Strainović

Saradnik u nastavi


Igor Sabo

Saradnik u nastavi


Nikola Dimitrijević

Saradnik u nastavi


MSc Vukašin Jeremić

Saradnik u nastavi


Ana Rodić

Saradnik u nastavi


Andrej Stanišev

Saradnik u nastavi


Stefan Jovanović

Saradnik u nastavi

 
stefan.jovanovic@metropolitan.ac.rs
Vrsta radnog angažovanja: Honorarno angažovanje
 

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Primena informacionih sistema u poslovanju, baze podataka, analiza i upravljanje poslovnim procesima.
 

OBRAZOVANJE: Trenutno je student Fakulteta Infromacionih Tehnologija na smeru Informacioni sistemi.
 

PROFESIONALNA KARIJERA: Radi kao saradnik u nastavi od oktobra 2016. godine, a trenutno je predsednik studentskog parlamenta i član komisije za kvalitet Univerziteta Metropolitan u Beogradu.
 


Bojana Tomašević Dražić

Saradnik u nastavi


Veljko Grković

Saradnik u nastavi


Milan Hakaj

Saradnik u nastavi


Radoš Pavlićević

Saradnik u nastavi


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

Vuk Vasić

Saradnik u nastavi


MSc Jelena Mosić

Saradnik u nastavi


MSc Mladen Milenković

Saradnik u nastavi