dr Dragan Domazet, redovni profesor

Osnivač i rektor univerziteta

 

1971. godine završio Mašinski fakultet u Nišu, gde je i magistrirao, a 1981. i doktorirao. Od tada radi kao profesor, a njegova uža oblast su Računarski integrisani sistemi i Računarska analiza proizvoda. Dugi niz godina radio je na univerzitetima u Americi i Singapuru gde je bio angažovan i na naučno istraživačkim projektima. To iskustvo doneo je u zemlju kada se 2001. godine vratio na poziv tadašnjeg premijera Zorana Đinđića i do 2004. bio na funkciji Ministra za nauku i tehnološki razvoj. Nakon uspešne karijere u Ministarstvu za nauku, osnovao je Fakultet informacionih tehnologija, a sada i Univerzitet METROPOLITAN. I danas je savetnik u Ministarstvu za nauku i nosilac brojnih funkcija u zemlji i u Briselu, gde prenosi svoje dugogodišnje iskustvo.


dr Katarina Kaplarski, docent

Dekan Fakulteta digitalnih umetnosti

Specijalista za online medije, tokom godina je,  pored praktičnog rada na web projektima i strategijama internet marketinga, na doktorskim studijama  uspešno ostvarila i  pionirski poduhvat  teorijskog istraživanja interneta kao kreativnog medija. Diplomirala  je primenjeno vajarstvo, a magistrirala višemedijsku umetnost.  Na magistarskim studijama se  specijalizuje za multimedijalnu i digitalnu umetnost, a svoje višegodišnje iskustvo i strast prema internet umetnosti i novim medijima je pretočila u doktorsku tezu „Umetnost na internetu“ koju je 2013. odbranila na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Poseduje i veliko iskustvo iz oblasti internet marketinga koje je stekla radeći u agenciji McCann Beograd  kao web manager i dizajner, a kasnije i kao Interactive Art Director u agenciji MRM WORLDWIDE, gde je dobila i nekoliko nagrada za najkreativnije online kampanje.


mr Mitar Marinović, redovni profesor

Direktor master i doktorskih studija

Rođen u Herceg Novom 08. Novembra 1979. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Herceg Novom nakon čega upisuje Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju, gdje poslije prve godine dobija status saradnika u nastavi na odsjeku za Grafički dizajn. Na trećoj godini studije nastavlja na Fakultetu primenjenih umetnosti, gde tri godine kasnije diplomira grafički dizajn u klasi Bate Kneževića. U toku studija boravi na studijskim usavršavanjima u Pragu i Londonu. 2004-te sa poslovnim partnerom osniva kreativni kolektiv Galerija 12+, gdje i danas radi kao kreativni direktor i partner. 2010-te je izabran za vanrednog profesora na Fakultetu digitalnih umetnosti, univerziteta „Metropolitan“ u Beogradu, gdje radi kao koordinator master progama, i profesor novih medija na Fakultetu digitalnih umetnosti. Od maja 2015te je u zvanju redovnog profesora. Živi i radi na relaciji Beograd – Herceg Novi.


dr Radoslav Stojić

Redovni profesor

Uža naučna oblast kojom se bavi je Upravljanje sistemima, a središte njegovog interesovanja su sistemi za simulaciju letenja. Nakon dugogodišnjeg rada na simulatorima leta u Francuskoj avio industriji, vraća se u Srbiju i od 2007. godine radi kao vanredni profesor na Fakultetu informacionih tehnologija.


dr Bojan Stevanić

Vanredni profesor

Bojan Stevanić – Diplomirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Banja Luci. Magistrirao u Grupi za digitalnu umetnost, na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na temi izrada digitalno animiranog filma. Na doktorskim umetničkim studijama radio teorijsko istraživanje na temu Perspektive savremene animacije i eksperimentalni animirani film Bez signala.

Angažovan kao docent na predmetima Uvod u animaciju, Izrada računarske animacije, kao i predmetu Dizajn i modelovanje igara. Učestvovao na više izložbi u zemlji i inostranstvu, kao i na festivalima animiranog filma, dobitnik je i nekolicine nagrada.


dr Svetlana Smolčić Makuljević

Vanredni profesor

Svetlana Smolčić Makuljević je istoričarka umetnosti. Osnovne i postdiplomske studije istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dok je zvanje doktora nauka stekla na Univerzitetu u Beču. Njeno naučno istraživanje uključuje različite aspekte vizantijske vizuelne kulture, recepciju srednjovekovne umetnosti u savremenoj vizuelnoj kulturi i dizajnu, sliku žene u srednjovekovnoj vizuelnoj kulturi Balkana, fenomen sakralne topografije, topografije sećanja, srednjovekovnih grafita. Autorka je naučne monografije i brojnih naučnih publikacija.

Predaje istoriju umetnosti i dizajna na osnovnim studijima i istoriju i teoriju umetnosti na doktorskim studijima.


mr Neda Todorović

Vanredni profesor

Rođena 1978. godine. Diplomirala 2002. na smeru Grafički dizajn Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu kao student generacije. Magistrirala 2006. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek Grafika. Uža umetnička oblast kojom se bavi su dizajn fontova i tipografija. Dobitnik prvih i drugih mesta na više nacionalnih konkursa iz oblasti dizajna fontova. Učestvovala na 11 kolektivnih i samostalnih izložbi. Radila na dizajnerskim projektima sa Muzejom primenjene umetnosti u Beogradu, Politikom, Beogradskim vodovodom, JAT-om. Sarađuje sa Monotype Imaging/ITC (Internacional Typeface Corporation) i nekoliko domaćih firmi iz oblasti male privrede.


mr Boris Kuzmanović

Vanredni profesor

Boris Kuzmanović, rođen je 1980. godine u Novom Sadu. Završio je srednju Umetničku školu za grafiku i dizajn „Bogdan Šuput“ u Novom Sadu. Na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu upisuje smer za grafički dizajn i vizuelne komunikacije 1999. godine, apostdiplomske studije 2009. godine na predmetu grafika i oblikovanje knjige. Od 2008 nastavnik je (docent) na Univerzitetu Metropoitan. Od 2003. godine počinje saradnju sa više izdavačkih kuća u zemlji i inostranstvu sa kojima i dalje uspešno sarađuje. Do sada je uradio preko 50 slikovnica, knjiga, udžbenika i naslovnica sa predko 1000 ilustracija kako za decu tako i za odrasle. Značajnije izdavačke kuće sa kojima je sarađivao: „Kreativi Centar“-Beograd, „Zavod za izdavanje udžbenika“- Beograd, „Laguna“- Beograd,“Mladinska knjiga“- Zagreb (Hrvatska), „Salariya“- London (Velika Britanija)… Učestvovao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu od kojih su najznačajnije: „Zlatno pero“- Beograd, Sajam knjiga-Beograd „Bib“- Bratislava (Slovačka), Sajam knjiga u Frankfurtu- (Nemačka). Značajnije nagrade: „Zlatno pero 2003-Beograd“, Nagrada XII Bijenala studentskog crteža SCG- 2003, „Dositejevo pero 2010. Beograd“, Na Međunarodnom sajmu knjiga u Lajpcigu, 2011.knjiga „Pet dunavskih Čuda“ autora Zorana Živkovića i ilustratora Borisa Kuzmanovića, prezentovana je u sklopu dunavske strategije i imala je značajan međunarodni karakter.


mr Vesna Pavlović Pažđerski

Vanredni profesor

Rođena 1971. u Nisu. Diplomirala i magistrirala na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Imala 17 samostalnih izlozbi i preko 250 kolektivnih u zemlji i inostranstvu. Ucestvovala na 16 kolonija i na tri seminara za edukaciju u zemlji i inostranstvu. Clan je ULUS-a od 1997. i Niskog grafickog kruga. Od 1996.-2000. je na Akademiji lepih umetnosti u Poznanju (Poljska) na katedri za grafiku, a od 2006. je profesor na Univerzitetu Metropolitan.


dr Nenad Perić

Vanredni profesor

 

Nenad Perić je rođen i odrastao u Beogradu, gde sa izuzetno visokim prosecima završava osnovne i magistarske studije produkcije Fakulteta dramskih umetnosti. Diplomirao je pre roka, a specijalizirao produkciju na VŠMU u Bratislavi. Doktorsku disertaciju Kreiranje i evaluacija medijske politike pod mentorstvom prof. dr Srbobrana Brankovića brani na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu.
 
Deset godina je bio stalno zaposlen kao PR, brend i marketing menadžer. U tom periodu se angažovao i kao organizator u Narodnom pozorištu i koordinator u Rektoratu univerzitetu umetnosti u Beogradu. Učesnik je više projekata na polju kulture i medija od 2000-te do danas. Održao je veći broj specijalističkih kurseva i tribina iz oblasti medija, kulture i komunikacija u Biblioteci grada Beograda, DKSG, Domu omladine Beograda i UK Parobord. Autor je i dve multimedijalne izložbe, u Medunarođnom kulturnom centru i DKSG u Beogradu.
Objavio je dve knjige i veći broj naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima, iz oblasti medija, marketinga i komunikacija. Predavao je nekolicinu predmeta iz oblasti medija na Visokoj strukovnoj školi za propagandu i odnose sa javnošću u Beogradu (gde je imao izbore u zvanje nastavnika i potom profesora strukovnih studija) i Accademia del Llusso. Tri godine je bio dekan Fakulteta digitalnih umetnosti, a četiri član Senata Univerziteta Metropolitan, na kojem je angažovan na svim studijskim nivoima.


dr Rastko Kukić

Docent

Rastko Kukić, rođen u Čačku 1980. godine. Završio Fakultet likovnih umetnosti, odsek Grafika u klasi profesora Mila Grozdanića. Na osnovnim studijama se, pored tradicionalnih tehnika, bavio eksperimentalnom i digitalnom grafikom kao i tipografskim eksperimentima. Za rad na polju eksperimentalne grafike na kraju studija dobija nagradu Perspektive XXXI, Jugoslovenske galerije umetničkih dela. Posle završenog fakulteta upisuje Interdisciplinarne magistarske studije, Grupu za digitalnu umetnost. Magistrirao je 2008. godine u klasi profesora Rastka Ćirića. Bavi se 3D grafikom, animacijom i digitalnim videom. Saradnik je časopisa Gradac za koji je izradio više ilustracija. Od 2008. radi na Fakultetu digitalnih umetnosti, univerziteta „Metropolitan“ kao asistent.


mr Branko Katanović

Docent

Rođen 1972. godine. Diplomirao i magistrirao na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Nakon završenih magistarskih studija na matičnom fakultetu magistrirao i na interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu (grupa za digitalnu umetnost). Uzeo učešća na oko 40 kolektivnih izložbi u oblastima crteža, tradicionalne, primenjene i digitalne grafike, od kojih su mnoga zabeležena na internacionalnim, kao i na reprezentativnim smotrama nacionalnog karaktera (bijenala grafike, crteža, ilustracije…). Priredio, takođe, i 3 samostalne izložbe (Zlatno oko – Novi Sad, Dom omladine – Beograd, galerija FLU – Beograd – poslednja je magistarska izložba realizovana u formi interaktivne 3d instalacije). Poslednjih nekoliko godina bavi se pretežno projektima iz odblasti 3d animacije i modelovanja. U različitim segmentima ovih medija (karakter i koncept dizajn, modelovanje i animacija, strip i granična područja medija stripa) ostvario saradnju sa značajnu izdavačkim kućama u SAD (IDW, Dark Horse, DC/Time Warner) kao i nekoliko sopstvenih autorskih projekata od kojih je poslednji, “Back Alley“, strip interaktivne dramaturške koncepcije realizovan u 3d okruženju, istovremeno i njegov magistarski rad na grupi za digitalnu umetnost Univerziteta umetnosti. Uz aktivnost u nizu oblasti vizuelnih umetnosti, Branko Katanović radi kao asistent na Fakultetu digitalnih umetnosti, univerziteta „Metropolitan“ u Beogradu, na odseku za dizajn interaktivnih medija.


dr Milica Slijepčević

Docent
 
ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: интегрисане марккетиншке комуникације, односи с јавношћу, корпоративне комуникације, тржишне комуникације, корпоративна друштвена одговорност, људски ресурси, интерне комуникације, модни маркетинг, модно тржиште, модни брендови, емоционално брендирање, тржиште текстилне индустрије.
 
ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: На Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, дипломирала 1985. године. На Факултету организационих наука магистрирала почетком 2000.године. Докторску дисeртацију под насловом „Савремени модел интегрисане корпоративне комуникације” одбранила је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Радила је у Агенцији за маркетинг ЈСД „Партизан”, на ТВ Студио Б, затим у Институту за трансфузију крви Србије и у Компанији Дунав осигурање где је обављала је низ одговорних послова од руководиоца пројектима, преко менаџерских позиција и руководећег искуства више од 15 година, стекла је драгоцено искуство у профитном и непрофитном сектору на пословима маркетинга, комуникација, односа с јавношћу и менаџмента, остварујући завидне резултате. Од 2015. године изабрана је у звање доцента на Универзитету Метрополитан, Факултет за менаџмент и Факултет дигиталних уметности где са великом посвећеншћу студентима преноси како теоријско тако и богато практично знање и искуство.


MA Marko Prokić

Docent

 


MA Ana Vasiljević Čelar, docent

Koordinator smera Modni dizajn

Ana Vasiljević diplomirala je na Fakultetu Primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu 2003god na smeru kostim,odsek-savremeno odevanje sa zvanjem Master u toj oblasti.Prvu godinu studija završila je na Univerzitetu Južne Alabame u Americi, smer pozorišne umetnosti-scenski kostim gde je osvojila nagradu za najuspešnijeg studenta na tom smeru.Nakon završenih studija počinje saradnju sa nekoliko domaćih brendova kao dizajner u komercijalnoj proizvodnji veša,dečije i ženske konfekcije a od njih se najviše izdvaja brend Maxers sa kojim je ostvarila dugogodišnju saradnju kao gl.dizajner denim produkcije,i sa kojim je bila deo i medjunarodnih modnih sajmova.2005 počnije saradnju sa najstarijim ženskim magazinom ex Jugoslavije,magazin Bazar Politika kao stilista naslovnih strana i editorijala,i urednik rubrika mode i enterijera,a član je i Bazartovog žirija na Beogradskoj nedelji mode do danas.Vrlo brzo nakon diplomiranja započinje i svoju modnu liniju Wanna be koja je imala uspešne prezentacije kako u regionu tako i u Londonu.Modeli iz njenih kolekcija mogu se videti u svim kako domaćim tako i inostranim izdanjima časopisa poput Elle i Cosmopolitan.Kao kostimograf i dizajner saradjivala je sa poznatim marketinškim agencijama na dizajnu promo uniformi za poznate brendove poput Porchea,Seata,Nivea ,Efg bank,Raiffeisen bank,Grand Casino i sl kao i na reklamama,spotovima,bilbordima ali pozorišnim predstavama.


MA Vladimir Đurđević

Docent

Vladimir Đurđević (Beograd, 10. jul 1977) je srpski dramski pisac i scenarista. Završio je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Debitovao je dramom Ne igraj na Engleze. Autor je drama: Dnevna zapovest, Savršen kroj, Tri klase i gospođa Nušić, Ko je ovde muško? Autor je dramatizacije Zbogom žohari (Balada o Pišonji i Žugi) inspirisane tekstovima pesama kultnog sarajevskog benda Zabranjeno pušenje. Koscenarista je igrane serije Ono kao ljubav i scenarista sitkoma Kuku Vasa, kao i TV drame Talog. Autor je nekoliko nagrađenih radio drama.
Drame su mu prevođene na engleski i katalonski jezik, objavljivane u stručnim časopisima Scena, Teatron i TFT, i igrane u svim državama nastalim raspadom SFRJ. Dobitnik je nagrade Slobodan Selenić za dramu Dnevna Zapovest.
Živi i radi u Zemunu.


MA Nenad Ćeranić

Docent

Nenad Ćeranić je rođen i odrastao u Beogradu. Diplomirao je Muzičku produkciju pre roka sa ocenom 10 kao prvi u klasi na Akademiji Umetnosti u Beogradu.Juna 2011 godine postao je master muzičke umetnosti. Kao muzički producent i kompozitor dobitnik je internacionalnih nagrada na festivalima:Balkan Music Awards / Sofia , 2010 godine, Suncane Skale / Herceg Novi , 2010 godine, Slavjanski Bazar / Belorusia , 2009 godine. Nenad Ćeranić je dobitnik najvećeg priznanja koje Akademija Umetnosti u Beogradu dodeljuje, nagrade Sveti Vid, za izuzetan doprinos kulturi i umetnosti. Do Jula 2013 godine , radio je kao docent profesor na muzičkoj akademiji univerziteta ,,Alfa” u Beogradu. Od Oktobra 2013 godine radi kao docent profesor na Fakultetu digitalnih umetnosti, univerziteta „Metropolitan“ u Beogradu, na odseku za dizajn interaktivnih medija – angažovan je na predmetu dramaturgija zvuka.  


MA Petar Stamenković

Docent

Petar Stamenković, rođen 1982. Diplomirani animator i dizajner vizuelnih efekata na Akademiji umetnosti Novi Sad i diplomirani inženjer grafičkog dizajna na Visokoj tehničkoj školi Novi Sad. Gimnaziju završio u Americi u Jackson, MS. Tada je imao ličnog mentora, profesionalca Frank E. Cock-a, koji radi za poznatu američku televiziju “E! TV” kao 3D dizajner i animator. Na Univerzitetu Metropolitan predaje „vizuelne efekte“ i „3D modelovanje“. Doktorant je na Univerzitetu Umetnosti i Univerzitetu Metropolitan.  
MA Madlena Dašić

Docent

Rodjena u Nišu 1989. godine. Osnovnu školu i gimnaziju pohađala u Singapuru, a srednje obrazovanje završava u Beogradu u Prvoj Beogradskoj Gimnaziji. Osnovne akademske studije završila iz oblasti grafičkog dizajna štampanih medija, zatim uspešno pohađa master studije Dizajna novih medija u klasi Mitra Marinovića. U toku studija usavršava se i radi na evropskom Tempus projektu na akademiji Angewandte u Beču. U toku i nakom završetka studija radi na većem broju grupnih izložbi, interaktivnih performansa, produkcijskih ekipa, te kao član tima 2014te dobija nagrada Mixer festivala za interaktivnu izložbu “Perception”. Radi i na različitim modnim projektima. Zaposlena na Univerzitetu Metropolitan kao Generalni mnadžer Fakulteta digitalnih umetnosti.
MA Aleksandar Čelar

Docent

Aleksandar Čelar je završio osnovne akademske studije na Univerzitetu Metropolitan na fakultetu digitalnih umetnosti na smeru Interaktivni mediji, gde je završio i Master studije pod nazivom Dizajn interaktivnih medija na Univerzitetu Metropolitan. Svoju umetničku i profesionalnu karijeru gradio je na polju videa, fotografije, web i print dizajna kao i 3d modelovanja, animacije i game dizajna. Pored digitalnih medija u svom radu koristi i tradicionalne umetničke prakse u slikanju, kreiranju instalacija i multimedijalnih asamblaža. Radno iskustvo je stekao u radu na televiziji kao snimatelj – RTS-SAT Plus, novinama kao fotoreporter – Politika, produkcija i postprodukcija videa – Delta, Lea Gropu, prepress i print dizajn – Vis studio, kao i u mnogobrojnim freelance projektima. Jedan je od osnivača i suvlasnika firme za izradu 3d reklamnih logoa od PVC penastih materijala. Učesnik je brojnih izložbi I konkursa. Na Fakultetu digitalnih umetnosti je angažovan kao saradnik u nastavi na predmetima AD374 Tehnologija video produkcije, AD250 Digitalna fotografija i AD255 Digitalni video. aleksandarcelar.com


MA Ana Kecman Miletić

Docent

Rođena u Beogradu 1976 godine. Diplomirala 1998 godine na Teološko-katehetskom institutu u Subotici i stekla zvanje diplomirani teolog-kateheta 2006. godine diplomirala na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu i stekla zvanje diplomirani grafički dizajner. Pedagoškim radom bavi se od 2003 godine u okviru humanitarne organizacije „Kreativno-edukativni centar za mentalno nedovoljno razvijene osobe“, kao autor kreativnih radionica. Iz oblasti grafičkog dizajna, radila je dizajn logoa, knjige grafičkih standarda, časopise, magazine, publikacije, plakate, oglase, pakovanje i prostornu grafiku. Od 2009. godine radi kao profesor (docent) na univerzitetu „Metropolitan“, odsek Dizajn štampanih medija.


MA Mile Kocev ( Centar u Nišu )

Docent

Rođen 1971 godine. u Radovišu, Makedonija. Diplomirao na Fakultetu Umetnosti u Prištini, likovni odsek, vajarstvo. Višegodišnje iskustvo u oblasti obrazovanja i vaspitanja mladih. Učesnik više likovnih kolonija, samostalnih i grupnih izložbi kao i seminara koji se bave problemima mladih. Autor kapitalnog umetničkog dela posvećenog Konstantinu Velikom.

 


MA Petar Bojović ( Centar u Nišu )

Docent

Rođen 1978. u Nišu. Diplomirao na fakultetu umetnosti u Nišu, odsek grafički dizajn. Predavao u Umetničkoj školi Niš više predmeta iz oblasti primenjenih umetnosti i grafičkog dizajna. Tokom 2013. radio pri kabinetu Gradonačelnika Niša na poslovima koordinacije i vizuelnog identiteta manifestacija Milanskog edikta u Nišu. Od 2014. na poslovima grafičkog dizajna pri Turističkoj organizaciji Niš.
FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

mr Vesna Vasović ( Centar u Nišu )

Docent


MA Milan Ličina

Docent

Rođen 1990. godine u Beogradu. Po završetku osnovnih studija (dizajn industrijskih proizvoda i grafički dizajn na VŠSS Beogradska politehnika i dizajn interaktivnih medija na Fakultetu digitalnih umetnosti) upisuje master studije Dizajn novih medija na Univerzitetu Metropolitan koje uspešno završava 2014. godine. Profesionalni rad bazira na kreiranju različitih video sadržaja (animacija, motion graphics, interaktivni video…) i grafičkom dizajnu, a lično stvaralaštvo je usmereno na audio-vizuelni performans i new media izraz. Osnivač je Hostile Takeover dizajn studija.


MA Marina Kostić

Docent

Marina Kostić, rođena 1986 godine u Leskovcu. 2012 godine završila osnovne studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek dizajn tekstila. 2013 završila master studije na istom fakultetu, odesk dizajn tekstila, sa izuzetno visokim prosekom, kao i na osnovnim studijama. Kao autor učestvovala je na nekoliko izložbi, a dobitnica je i nekolicine priznanja, među kojima je i plaketa ULUPUDUS-a za postignut visok umetnički domet u toku studiranja. Uža umetnička oblast kojom se bavi je savremeni tekstil i tapiserija. Učestvovala na više radionica, kolonija i izložbi u zemlji i inostranstvu. Pedagoškim radom bavi se od 2009 godine u okviru humanitarne organizacije Međugeneracijski volonterski centar kao moderator likovne radionice.


MA Milena Tanasijević

Predavač

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Skoplju, 2001. godine, na katedri za Engleski jezik i književnost. Trenutno završava postdiplomske studije iz oblasti usvajanja jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Nakon sticanja FTBE sertifikata od LCCI, bila je aktivno uključena u polje jezika struke, u pripremama i izvođenju kurseva u kompanijama, kao i kursevima po meri polaznika, spovodila je seminare i obuke profesora. Svoje radove je objavljivala i prezentovala na brojnim međunarodnim konferencijama kao što su: ELTA Beograd 2007; TESOL Konvencije u Atini, Grčka – 2007, 2008, 2009, 2011; TESOL Konvencije u Solunu, Grčka – 2007, 2008 i 2009; LSP Konferencija, Univerzitet u Beogradu, 2008 I 2011. Glavno polje njenog interesovanja je istraživanje teorija usvajanja jezika. Predavač je engleskog jezika na Fakultetu infroamcionih tehnologija u Beogradu.


dr Danijela Ljubojević

Predavač

Danijela Ljubojević, MA, je predavač za engleski jezik na Fakultetu za informacione tehnologije. Bavi se metodikom nastave stranih jezika i učenjem na daljinu.
Učestvovala je na brojnim konferencijama i seminarima stručnog usavršavanja. Autor brojnih radova iz oblasti metodika nastave i učenja na daljinu. Angažovana je na međunarodnim projektima kao IKT i metodičko-pedagoški trener za nastavnike u projektu IPA 2011 „Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – razvoj opšteg obrazovanja i ljudskog kapitala“, i nacionalni koordinator projekta Open Discovery Space (ODS). Član je Upravnog odbora Društva za strane jezike i književnosti Srbije.
Pored nastavničkog rada, bavi se istraživanjem i dizajnom elektronskih nastavnih materijala. Dobitnik treće nagrade Uprave za Digitalnu agendu na konkursu Digitalni čas 2.
Trenutno je na doktorskim studijama Filološkog fakulteta u Beogradu.


MA Dubravka Vlahović

Predavač

 


Ljiljana Miličić

Predavač

Adamov Ljiljana je rođena 1983 godine u Subotici, gde je živela i završila srednju školu, smer: Konfekcionar-krojač. Diplomirala je 2010 godine na “Visoko tekstilnoj strukovnoj školi za dizajn, tehnologiju i menadžment” u Beogradu, na smeru: Dizajn i moda, gde takođe sa izuzetno velikim prosekom završava i specijalističke studije na smeru: Modni menadžment. U toku studija 2009 godine je imala svoju prvu reviju u okviru Visoke tekstilne strukovne škole za DTM i Fashion Selection-a, gde je izabrana u deset najboljih studenata.. Već od svoje završene srednje škole je počinje da se bavi dizajnom, krojevima i izradom odeće. Od 2010 godine iznosi svoju prvu mušku kolekciju. U svom dugogodišnjem radnom iskustvu, radila je dizajn kostima za predstave: Maskara“ za pozorište KPGT u Beogradu, „Karmen u četri runde“, pozorište Bitef teatar u Beogradu, film: “Our demise in four stages” za reditelja Igora Simić, izradu kostima za muzej “Marco Polo” na Korčuli, kao dizajner enterijera i stilista za RTL televiziju u Budimpešti, uniforme za mnogobrojne ugostiteljske objekte i marketinške agencije koje obuhvataju poznate brendove.


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

dr Miša Rakocija ( Centar u Nišu )

Asistent


FIT ProfesoriDETALJNA BIOGRAFIJA

MA Marija Radosavljević

Asistent


mr Olivera Mićunović

Asistent

 


MA Tiana Mitić

Asistent

 


Ivan Mančić

Saradnik u nastavi

 


MA Miloš Stojiljković

Saradnik u nastavi

 


Mladen Radić

Saradnik u nastavi
Igor Sabo

Saradnik u nastavi


Ivana Vorguca

Saradnik u nastavi

 


Anja Plemić

Saradnik u nastavi

 


Milan Čančarević

Saradnik u nastavi