Akreditacija novih studijskih programa i novog Univerziteta METROPOLITAN

Svi studijski programi za koje je Univerzitet METROPOLITAN tokom protekle godine podneo aplikaciju – USPEŠNO SU AKREDITOVANI.

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (180 ESPB, 3 godine)

 • Informacione tehnologije: „Softversko inženjerstvo“, „Informacioni sistemi“ i „Razvoj softvera za računarske igre“
 • Menadžment – „Marketing menadžment“, „Menadžment IT sistema“ , „Menadžment u sportu“ „Inženjerski i operacioni menadžment“
 • Grafički dizajn – „Dizajn štampanih medija“ i „Dizajn interaktivnih medija“

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE (120 ESPB, 2 godine)

 • Informacione tehnologija i sistemi : „Softversko inženjerstvo“, „Informacioni sistemi“ i „Bezbednost informacija“
 • Menadžment – „Marketing menadžment“
 • „Dizajn novih medija“
 • Sport i turizam – „Menadžment i biznis turizmu“ i „Fizičko vaspitanje i sport“

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine, 180 ESPB)

 • „Softversko inženjerstvo“
 • „Bioinformatika“
 • „Bezbednost informacija“
 • „Marketing menadžment“
 • „Dizajn novih medija“

Dokument o akreditaciji Univerziteta Metropolitan (klikom na fotografije preuzimate dokument o akreditaciji //.PDF~2,86MB//)

 

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 76/2005,97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) Metropolitan univerzitet u Beogradu kao visokoškolska ustanova u postupku akreditacije studijskih programa i ustanove akreditovala je studijske programe osnovnih akademskih stuidja, master studija i doktorskih studija o čemu je komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela odgovarajuće odluke i uverenja akreditacije studijskih programa i ustanove.

 

U skladu sa obavljenom akreditacijom, Ministarstvo prosvete Republike Srbije je dana 15.01.2010. godine izdalo dozvolu za rad i izvođenje akreditovanih studijskih programa.

 

U toku je proces reakreditacije koji se po Zakonu o visokom obrazovanju R. Srbije, obavlja na svakih 5 godina. Odlukama o akreditaciji studijskih programa koji su do sada završeni možete pristupiti OVDE, a postupak reakreditacije ostalih studijskih programa je u toku.

 

Uverenja o akreditaciji – prvi deo

 

Uverenja o akreditaciji – drugi deo