Akreditacija studijskih programa Univerziteta METROPOLITAN

 
Listi svih USPEŠNO AKREDITOVANIH programa, od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, možete pristupiti OVDE.
 
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (240 ESPB, 4 godine)

MASTER STUDIJE (60 ESPB, 1 godine)

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine, 180 ESPB)

Za studijske programe koji se ne nalaze na gore navedenom spisku, u toku je proces reakreditacije koji se po Zakonu o visokom obrazovanju R. Srbije, obavlja na svakih 5 godina. Dakle, postupak reakreditacije je u toku, a dosadašnjim odlukama o akreditaciji možete pristupiti OVDE.