Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), je završio selekciju 9 škola i institucija, izvođača obuka, koje će u toku naredne godine sprovoditi 18 kurseva u okviru nacionalnog programa obuka za prekvalifikacije u IT sektoru.

 

Univerzitet Metropolitan je jedan od dobitnika UNDP programa IT prekvalifikacija i pružiće obuke za 100 polaznika. Program obuke osmišljen je sa ciljem da brzo doprinese ponudi talenata na tržištu rada i finansiran je od strane Vlade Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj.

 

Program vode vrhunski stručnjaci, profesori sa Univerziteta Metropolitan sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti razvoja softvera i IT rešenja. Specifičnost ovog  programa je i primena najsavremenijih pedagoških metoda aktivnog učenja. Nastavni materijal pruža puno pokaznih primera i zadataka koje student rešava, pre nego što se upozna sa novim znanjem.

 

Program je koncipiran da se obavlja tradicionalno u prostorijama Univerziteta Metropolitan, ali da paralelno sa tim polaznici imaju pristup eLearning sisitemu sa proširenim i dopunskim sadržajem. Realizacija se sastoji iz 3 faze:

  1. Pripremne faze, faze učenja i faze prakse. U okviru pripremne faze programa korisnici će imati pristup pripremnim materijalima iz kurseva Uvod u IT sisitem i osnove programiranja, koje će se realizovati online.
  2. U okviru druge faze polaznici programa će pohađati 5 kurseva, od kojih su 4 kursevi iz oblasti JAVA programiranja i 1 kurs iz oblasti poslovnih veština: (1.) „Osnove programiranja u Javi”, (2.) „Objektno orijentisano programiranje”, (3.) „Strukture podataka i algoritmi”, (4.) „Enterprise Java” i kurs (5.) „Meke veštine za zapošljavanje” koji je iz oblasti poslovnih veština.
  3. Treća faza kursa zasniva se na praksi u kompaniji koja se sastoji od 160 sati rada na nekom praktičnom projektu i zasniva se na primeni stečenog znanja.

 

Opširnije o samom programu IT prekvalifikacija na Univerzitetu Metropolitan pogledajte OVDE