U subotu 8. aprila 2017. godine, održana je konferencija – Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo (ITOP17) u Čačku. Konferencija je održana pod organizacijom Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i Univerziteta u Kragujevcu.

 

Konferenciju ITOP17 otvorio je predsednik programskog i organizacionog odbora profesor dr Alempije Veljović. Pored aktuelne teme vezane za informacione tehnologije i preduzetništvo, govorilo se o dualnom obrazovanju. Konferenciji je prisustvovala i Vesna Nedeljković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za osnovno i predškolsko obrazovanje. Ona je istakla važnost posedovanja informatičko-tehnoloških i preduzetničkih kompetencija za adekvatan opstanak u novom vremenu u kome se posluje.

 

Profesorka dr Ana Bovan sa Univerziteta Metropolitan je takođe bila jedna od govornika i uspešno predstavila rad “Klasifikacija strategija lobiranja i vršenja uticaja” na kome je radila zajedno sa profesorkom dr Milicom Slijepčević. Klasifikacija se zasniva na dva osnovna kriterijuma: stratrgije koje se odnose na učesnike i strategije koje se odnose na proces, a dalje se grana na elemente koji se mogu koristiti u čistom obliku i kombinovano. Takođe udruženja, kompanije, pojedinci i druge interesne organizacije primenjuju metode i strategije lobiranja u kojima zagovaraju svoje interese i vrše uticaj na proces odlučivanja i donošenja javnih politika – istakla je profesorka Bovan.

 

Cilj ITOP17 konferencije je da se kroz naučne i stručne radove koji su saopšteni razmene mišljenja i stavovi o konceptu preduzetništva u obrazovnom sistemu, kao i da se otkriju nedostaci u procesu obrazovanja iz te oblasti, bez obzira o kom obrazovnom nivou je reč.

 

Fotografije sa konferencije možete pogledati u nastavku –